ลุ้น Lucky Draw ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

สมาชิกรักลูกคลับ ใช้เพียง 100 คะแนนลุ้นชุดที่นอน Jessica 6 ฟุต 1 ชุด มูลค่า 4,900 บาท  คลิกที่นี่กติกา และขั้นตอนเข้าร่วมสนุก การจับรางวัล lucky Draw
1. ทุก 100 คะแนน แลกได้ 1 สิทธิ์ ใช้ลุ้นรับรางวัล
2. คลิก ลงทะเบียนแลกคะแนน รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล Lucky Draw
3. รักลูกคลับจะทำการ Random แจกของรางวัลจากผู้ร่วมสนุกที่ทำตามกฎกติกาและถูกต้องครบทุกขั้นตอนเท่านั้น
4. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันพุธที่ 16 พฤษภาคม  2561
5. ประกาศรายชื่อโชคดีทาง เฟสบุ๊ค รักลูกกิจกรรมครอบครัว rakluke activities ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้
 

Facebook Comment