โรงเรียนโรบอทฟอร์คิดส์ พัฒนาทักษะให้ลูก ด้วยหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ ถือเป็นของเล่นชิ้นแรกๆ ของเด็กหลายคน แต่สำหรับเด็กที่ชื่นชอบคิดค้นและลงมือประดิษฐ์แล้ว การทำหุ่นยนต์ขึ้นมาเองนั้น เป็นความฝันที่ท้าทายของเขาอย่างที่สุด และเพื่อสานฝันให้เด็กที่อยากเรียนรู้และลงมือทำหุ่นยนต์ได้ โรงเรียนโรบอทฟอร์คิดส์ Robot 4 Kids จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับเด็กที่สนใจ และพ่อแม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนเสริมทักษะด้านนี้อยู่

Robot4kids,โรบอทฟอร์คิดส์, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, หลักสูตร, เลือกโรงเรียน, กวดวิชา, เสริมทักษะ, เรียนพิเศษ, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, ชั้นมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษาคุณครูเอ๋-ปิยะวรรณ ตั้งบัณฑิต ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโรงเรียน โรบอทฟอร์คิดส์ สถาบันพัฒนาเด็กด้วยหุ่นยนต์ ได้พูดถึงโรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรบอทฟอร์คิดส์ เปิดทำการตั้งแต่ปี 2005 และมี 10 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อหวังสร้างเด็กไทยให้เป็นนวัตกรน้อย ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต ผ่านพลังแห่งความคิด และจินตนาการอันไร้ขีดจำกัด”

หลักสูตรปกติที่เปิดสอนมี 4 หลักสูตรดังนี้

1) Beginning robotic class การเรียนรู้พื้นฐานด้านหุ่นยนต์ 24 คาบ/ 48 ชั่วโมงด้วยหุ่นยนต์อย่างง่าย 24 ตัว

2)Experience in robot การสั่งสมประสบการณ์หุ่นยนต์ 48 หุ่นยนต์ และการออกแบบต่อยอดหุ่นยนต์ตามโจทย์

3) Intermediate robotic class การเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา การออกแบบหุ่นยนต์เอง การสร้างสรรค์หุ่นยนต์ใหม่ๆ และโปรแกรมด้วยภาษาซี

4) Advanced robotic class การเรียนรู้การสร้างผลงานหุ่นยนต์, โครงงานหุ่นยนต์. อีเล็คทรอนิคส์พื้นฐาน, การโปรแกรมสั่งงานไมโครคอนโทลเลอร์

Robot4kids,โรบอทฟอร์คิดส์, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, หลักสูตร, เลือกโรงเรียน, กวดวิชา, เสริมทักษะ, เรียนพิเศษ, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, ชั้นมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ 4 หลักสูตร และ 10 Level นี้ จะช่วยพัฒนาเด็กได้อย่างต่อเนื่องและเป็นลำดับขั้น ในทุก ๆ ครั้งของการเรียนได้ประมวลองค์ความรู้อย่างรอบด้าน และการเรียนแบบต่อเนื่อง ไม่มีขีดจำกัด ตามความถนัดและความสนใจในขั้น Advanced เป็นการตอบโจทย์ความถนัดเชิงวิชาชีพ ในอนาคต

รูปแบบการเรียนเป็นแบบ Learning by playing ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ด้วยชิ้นส่วนหุ่นยนต์ และเป็นการรวมศาสตร์ของสหวิชา ในแต่ละคาบของการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยไม่รู้ตัว ผ่านการสร้างสรรค์และสนุกกับหุ่นยนต์นั้นๆ การเรียนกลุ่ม ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ การสังเกต การสร้างมิตรภาพ การพัฒนาตนเอง การรู้แพ้รู้ชนะ และการแบ่งปัน นั่นคือ การเติมเต็ม ทั้ง FUN ,FRIENDS ,FREE ideas และถือเป็นการรวมสุดยอดศาสตร์แขนงต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น คณิตศาสตร์, เครื่องกล, อิเล็คทรอนิคส์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, creative และศิลปะ เป็นต้น

นอกจากการเปิดสอนหลักสูตรปกติแล้ว โรบอทฟอร์คิดส์ ยังได้มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ เพื่อเปิดเวทีแสดงความสามารถ พัฒนาทักษะการโปรแกรมการแก้ปัญหาโจทย์สนามแข่งขันหุ่นยนต์ให้กับเด็ก พร้อมทั้งยังจัดค่ายพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ให้กับสถาบันการศึกษาที่ต้องการ พัฒนาต่อยอดให้กับนักเรียนในสังกัด ซึ่งในแต่ละปีมีนักเรียนที่สนใจเข้ามาเรียนกับเรากว่า 1,000 คน และสร้างผลงานมากมาย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

Robot4kids,โรบอทฟอร์คิดส์, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, หลักสูตร, เลือกโรงเรียน, กวดวิชา, เสริมทักษะ, เรียนพิเศษ, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, ชั้นมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษากิจกรรม

- การแข่งขันหุ่นยนต์นวัตกรน้อย” Junior Innovative Robot Challenge, JIRC จัดขึ้นทุกเดือนตุลาคมของทุกปี

- หุ่นยนต์อัจฉริยะสุดสร้างสรรค์ Innovative Intelligence Robot Competition, I2RC พัฒนาทักษะการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคในหัวข้อต่างๆ จัดขึ้นในเดือน เมษายน ของทุกปี

ที่ตั้งในแต่ละสาขา

โรบอทฟอร์คิดส์ ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นสถานที่ของครอบครัวเป็นหลัก เช่น สปอร์ตคลับ, คอมมิวนิตี้มอลล์ และห้างสรรพสินค้า (ที่ร่วมกับโครงการ Kidzsportland) โดยต้องการให้ผู้ปกครองใช้เวลาทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดประโยชน์ได้ในช่วง 2 ชั่วโมงที่เด็กเข้าเรียน และห้องเรียนเป็นแบบ เปิดโล่ง ผู้ปกครองสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา

บรรยากาศในห้องเรียน

เพื่อที่เด็กจะได้รู้สึกสนุกสนานกับหุ่นยนต์ที่ตนเองประกอบขึ้น พร้อมกับได้ทดสอบหุ่นยนต์ไปกับเพื่อนๆ โรบอทฟอร์คิดส์ จึงเน้นทำบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นเหมือนสนามแข่งขันหุ่นยนต์ โดยจัดให้มีลานเพื่อการทดลองหุ่นยนต์ ขึ้นกลางห้องในทุกสาขา

การดูแล และความปลอดภัย

โรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยพื้นฐาน ด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น ระบบทางหนีไฟ, ระบบตัดไฟกรณีไฟฟ้าดูด, ความสะอาด ด้วยการทำความสะอาดอุปกรณ์ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ทุกสัปดาห์ และ คอมพิวเตอร์ , ระบบความปลอดภัยที่เป็นพื้นที่ปิด รวมถึงไม่ให้เด็กออกจากโรงเรียนโดยไม่มีผู้ใหญ่ติดตาม ระบบป้องกันการกระจายของโรคระบาด เช่น การติดตั้งระบบฟอกอากาศ, การบริการน้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อโรคประจำทุกสาขา ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย

เริ่มต้นหลักสูตรละ 2,200- 2,600 บาท/เดือน (4 คาบ/8 ชั่วโมง) และค่าแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่ 1,200- 1,600 บาท และเปิดให้ทดลองเรียนฟรี 2 ชั่วโมง ทุกสาขา

การเดินทาง

ทุกสาขามีที่จอดรถเพียงพอ บางสาขาสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS และ MIRT ดูแผนที่ได้ที่ www.robot4kids.com

Tell : 081-776-6650 , 089-123-6650

Fax : 02-360-8702

Email : robot4kids@gmail.com

Website : http://www.robot4kids.com/

บทความแนะนำ

ข้าวเหนียวมะม่วง ของหวานยอดฮิตประจำหน้าร้อน
Strawberry Town ดินแดนสตรอว์เบอร์รี่
วุ้นมะละกอ ทำง่าย น่ากิน หวานเย็นชื่นใจ
ตารางวัคซีนปี 61 ลูกต้องฉีดอะไรบ้าง เช็กด่วน

Facebook Comment