โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์


แนะนำโรงเรียน,โรงเรียน,โรงเรียนมัธยม,โรงเรียนกรุงเทพมหานคร,โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์,โรงเรียนวัดมกุฎ,มัธยมวัดมกุฏตราประจำโรงเรียน
: ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปมงกุฎครอบเลขสี่ (เลขไทย) มีรัศมีจากยอดมงกุฎทอดลงมาทั้งสองข้างของมงกุฎ และมีแถบชื่อโรงเรียนระบุอักษร “มกุฏกษัตริย์” ที่ใต้มงกุฏ ตราประจำโรงเรียนมีความหมายคือ “โรงเรียนซึ่งมีพื้นฐานกำเนิดจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ทรงสร้างวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร หรือเป็นโรงเรียนที่อยู่ใต้บุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น”

แนะนำโรงเรียน,โรงเรียน,โรงเรียนมัธยม,โรงเรียนกรุงเทพมหานคร,โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์,โรงเรียนวัดมกุฎ,มัธยมวัดมกุฏ

คติธรรมและปรัชญา : “วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา” แปลว่า “บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จ”

สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง-ชมพู
สีเหลือง หมายถึง สีของพระพุทธศาสนาหรือสีของจีวรพระภิกษุ ในที่นี้คือ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ซึ่งอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณวัดส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน
สีชมพู หมายถึง สีประจำวันอังคาร คือ วันประสูติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสร้างวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : “ลูกม.ก. มีน้ำใจ อัธยาศัยดี”

คำปฏิญาณตนชาวมกุฏกษัตริย์ : เราชาวมกุฏกษัตริย์ จะซื่อสัตย์ต่อสถาบัน จะมุ่งมั่นหมั่นศึกษา อยู่ใต้ร่มพระบิดา จะรักษามกุฏไว้ด้วยชีวันสถานที่ติดต่อโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

330/3 ถ.กรุงเกษม บางขุนพรหรม พระนคร กรุงเทพมหานคร ฯหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
โทร : 02-281-3535 ,02-629-3413


อีเมล์โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
makutmailbox@gmail.com


เว็บไซต์รงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
http://www.makut.ac.th

แผนที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ > คลิก

บทความแนะนำ

นี่ไม่ใช่ รถหัดเดิน!
เช็คซิ! คุณเป็นพ่อแม่ที่ส่งเสริม SQ แบบเต็มร้อยให้ลูกหรือไม่
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก กำลังเตรียมวางตลาดแล้ว
ท้องเสียระหว่างตั้งครรภ์ อันตรายกับลูกในท้องไหม

Facebook Comment