โรงเรียนอนุบาลนานาชาติสบายใจ

หาโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนนานาชาติสบายใจ, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, เด็ก 2-10 ปี, โรงเรียนเขตสะพานสูง, เรียนกับคุณครูเจ้าของภาษา, ฝึกความเชี่ยวชาญให้กับเด็ก

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติสบายใจ
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง 110 โรงเรียนได้ก่อตั้งและเปิดการเรียนการสอนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยได้รับอนุญาตการจัดตั้งพร้อมอนุมัติหลักสูตรการสอนปฐมวัยจากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติสบายใจ สอนโดยครูเจ้าของภาษา ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องอีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับสำเนียงการพูดที่ถูกต้องจากคุณครูทุกท่านที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวัย โดยหลักสูตรการเรียนการสอนประกอบไปด้วยวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาทางร่างกายและความคิดสร้างสรรค์ด้วย ท่านผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการเรียนการสอนในตอนเริ่ม ต้นของวัยเรียนได้ดีที่สุด

อายุ ระดับชั้นเรียน

1 1/2 - 2 ขวบ ชั้นเนอสเซอรี

2 - 3 ขวบ ชั้นเตรียมอนุบาล

3 - 4 ขวบ ชั้นอนุบาล 1

4 - 5 ขวบ ชั้นอนุบาล 2

5 - 6 ขวบ ชั้นอนุบาล 3ตลอดระยะเวลากว่า 10
ปีที่ผ่านมา นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติสบายใจสามารถสอบเข้า เรียนต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ทั้งโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนระบบภาษาไทย

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติสบายใจได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นหลักประกันถึงคุณภาพการเรียน การสอนของโรงเรียนหาโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนนานาชาติสบายใจ, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, เด็ก 2-10 ปี, โรงเรียนเขตสะพานสูง, เรียนกับคุณครูเจ้าของภาษา, ฝึกความเชี่ยวชาญให้กับเด็กหลักสูตรระหว่างปิดภาคเรียน

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไป อายุระหว่าง 2-10 ปี ช่วงปิดเทอม เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนภาคปกติของโรงเรียน นักเรียนจะได้ฝึก

- ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

- คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ศิลปะ, พละ, จริยธรรม (ทุกวิชาสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ)

โปรแกรมพิเศษเฉพาะวันเสาร์

- รับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน

- อายุระหว่าง 4-10 ปี

- เวลาเรียน 9:00 น. - 11:30 น.


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-373-2747 หรือ 02-373-9887 ได้ทุกวันทำการ

Please call for more information or come visit us at any time from Monday to Friday

เชิญแวะเยี่ยมชมโรงเรียน ตรวจสอบวิธีเรียน การสอน และรายละเอียดต่างๆ ได้ทุกวันทำการ เวลา 8:00 - 17:00 น. หรือเวลาที่ท่านสะดวกสถานที่ตั้ง
โรงเรียน อนุบาลนานาชาติ สบายใจ

237 ถนนรามคำแหง110 (ถนนสุขาภิบาล3) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง


เบอรโทรติดต่อ

Tel : 02-373-2747,02-373-9887


Email
sabaijaiinter@gmail.com


เว็บไซต์ >>> คลิก


แผนที่

หาโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนนานาชาติสบายใจ, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, เด็ก 2-10 ปี, โรงเรียนเขตสะพานสูง, เรียนกับคุณครูเจ้าของภาษา, ฝึกความเชี่ยวชาญให้กับเด็ก
บทความแนะนำ

40 ยังแจ๋ว
โรงเรียนอนุบาลสาริน พัฒนาการในวัยเด็กสำคัญที่สุด
แดดหน้าหนาว...ศัตรูผิวหนู
โรคคาวาซากิ ลิ้นผิวสตรอเบอร์รี่มีตุ่มแดง แม่ต้องรีบหาหมอ

Facebook Comment