โรงเรียนพระแม่มารีสาทรประวัติ
โรงเรียนพระแม่มารี ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1954 โดยบาทหลวงการ์โล เดลลาโตร์เร พระสงฆ์คณะซาเลเซียน ชาวอิตาลี ตลอดเส้นทางอันยาวนานในการริเริ่มโรงเรียนพระแม่มารีแห่งนี้ เต็มไปด้วยอุปสรรคและความลำบาก โดยเฉพาะในด้านทุนทรัพย์ คุณพ่อได้เป็นทั้งกำลังสำคัญที่คอยหนุนนำ และ เป็นกำลังใจให้กับลูก ๆ พระแม่มารี สนับสนุนอย่างไม่ขาดตกบกพร่องด้วยภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อน

โรงเรียนพระแม่มารี ได้เริ่มขึ้นโดยมีจุดประสงค์ ให้ความช่วยเหลือบรรดาเด็ก ๆ และเยาวชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีโอกาสเติบโตเต็มกำลังศักยภาพของตน สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นบุตรที่รักของพระเจ้า คุณพ่อการ์โลได้มอบ กิจการโรงเรียนนี้ให้สมาชิกของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ดูแลรับผิดชอบเสมือนเป็นอีกงานหนึ่ง ในการรับใช้พระศาสนจักรของพระเจ้า โดยมีคติพจน์ว่า "ภาวนา และทำงานภายใต้การนำของพระมารดามารีอา" สมาชิกของสถาบันทุกคนได้พยายามสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ผู้ก่อตั้งให้คงอยู่ในสังคมไทยตราบนานเท่านาน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2498 โรงเรียนพระแม่มารี ได้รับการอนุมัติการก่อตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ จากวันนั้นถึงวันนี้ จากอาคารไม้ชั้นเดียว 1 หลัง ครู 6 คน และนักเรียน 225 คน สมาชิกสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ทำงานทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็ง และเสียสละอย่างมากมายเพื่อกิจการของโรงเรียนนี้ภายใต้การนำพา และดูแลของคุณพ่อการ์โล ในการหาทุนทรัพย์มาปรับปรุง และพัฒนากิจการของโรงเรียน การก่อสร้างอาคารเรียน แม้ในช่วงเริ่มต้นจะเป็นอาคารไม้เก่า ๆ เท่าที่สามารถเพื่อรองรับจำนวนนักเรียน ที่เพิ่มขึ้นทุกปี

ต่อมา ปี 2506 เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกนักเรียนเป็น สองแผนก คือ ชายและหญิง โรงเรียนพระแม่มารี เป็นแผนกหญิงล้วน และโรงเรียนพระแม่มารีชาย เป็นแผนกชาย ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการโรงเรียนได้พยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษาอบรมบ่มเพาะชีวิตเด็ก ๆ และเยาวชนให้เป็นคนผู้มีคุณธรรม จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนักเรียนให้เติบโต เป็นพลเมืองที่ดี และประชากรที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในปีการศึกษา 2533 สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร "เดลลา โตร์เร อนุสรณ์" ปรับปรุงกิจการของโรงเรียนพระแม่มารีในด้านต่าง ๆ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ซึ่งนำมาเป็นปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ความรู้ คู่ คุณธรรม ค้ำประกันอนาคตไทย" เป็นไปได้จริง โดยได้จัดให้มีการอบรมด้านจริยธรรม เอาใจใส่ฝึกอบรมระเบียบวินัย เข้มข้นในวิชาการ ฯลฯ

ในปีการศึกษา 2541 โรงเรียนพระแม่มารีทั้งแผนกหญิง และชาย ได้รวมเป็นโรงเรียนเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของนักเรียน และผู้ปกครองอีกทั้งการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างกว้างขวาง ต่อมาได้เปลี่ยนโรงเรียนเป็น "โรงเรียนพระแม่มารีสาทร"

ปัจจุบันโรงเรียนพระแม่มารีสาทร ยังคงพัฒนาอยู่เสมอทั้งในด้านกิจกรรมวิชาการ การเรียนการสอน ด้านภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเปิดกิจการการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมปลาย และเปิดรับนักเรียนประจำด้วยปรัชญาโรงเรียน
ความรู้ คู่ คุณธรรม ค้ำประกันอนาคตไทยคติพจน์โรงเรียน

คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม


สถานที่ตั้ง
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
247 ถ.จันทร์ ซ.จันทร์ 27 ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพฯ, 10120


โทรศัพท์
02-674-8170


Email
somdech15@gmail.com


Website
http://www.pmr.ac.th
http://www.facebook.comบทความแนะนำ

5 วิธีเพิ่มเงินในกระเป๋ารับปี 2013
Logos Hope การกลับมาอีกครั้งของร้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก!
เมื่อเด็กชายเหล่านี้ได้รับคำขอให้ตบหน้าผู้หญิง คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น?
เตรียมพบ Dinosaur Planet สวนสนุกไดโนเสาร์เหมือนจริงสุดๆ ย่านสุขุมวิท

Facebook Comment