โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียน, โรงเรียนสาธิต, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ประถม, มัธยม, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนสาธิตเขตวัฒนา, หาโรงเรียนสาธิต


ประวัติ16 กรกฎาคม 2534 มหาวิทยาลัยได้ประกาศรวมการบริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กับโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรเข้าเป็น โรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร” กำหนดให้มีตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ” เป็นตำแหน่งผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนและแต่งตั้ง รศ.ประกิจ รัตนสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านแรก


30 พฤษภาคม 2538 มหาวิทยาลัยได้มีมติให้จัดและบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร แยกเป็น 2 โรงเรียน โดยกำหนดให้มีผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยมและ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี และให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)” เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY : PRASARNMIT DEMONSTRATION SCHOOL (ELEMENTARY)” มี รศ.สุขุมาล เกษมสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในปัจจุบัน


คุณลักษณะของนักเรียน
“รอบรู้วิชาการ ชำนาญเทคโนโลยี มีวินัยและคุณธรรม เป็นแกนนำสังคม”


ปรัชญา
สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
EDUCATION IS GROWTH


วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งสร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน


เครื่องหมายประจำโรงเรียน
โรงเรียน, โรงเรียนสาธิต, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ประถม, มัธยม, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนสาธิตเขตวัฒนา, หาโรงเรียนสาธิต
ตรากราฟ เอ๊กซโปเน็นเชียล ฟังก์ชัน y = ex หมายถึง ความเจริญงอกงามอันไม่มีที่สิ้นสุด


ชื่อ สี และกลุ่มสี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียน, โรงเรียนสาธิต, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ประถม, มัธยม, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนสาธิตเขตวัฒนา, หาโรงเรียนสาธิตอธิบายประกอบ
กระทิงเปลี่ยว เป็นสัตว์แข็งแรง ปราดเปรียว สู้ไม่ถอย
ค้างคาวผี เป็นสัตว์ตื่นตัวตลอดเวลา ไม่ยอมให้ใครโจมตีก่อน
ช้างป่า เป็นสัตว์ที่มีกำลังมหาศาล สติปัญญาฉลาด
อินทรีเหล็ก เป็นสัตว์ปีก ไม่ยอมแพ้ ว่องไว เฉียบแหลม

สีประจำโรงเรียน
เทาแดง
สีเทา หมายถึง ปัญญา
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ
สีเทา - แดง หมายถึง ความกล้าที่จะคิด


โทรศัพท์
02-258-4001, 02-260-9986


Fax
02-258-4106


เว็บไซต์
www.satitprasarnmit.ac.th
http://prathom.swu.ac.th/index_01.html


สถานที่ตั้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ซอยสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

174 ซอยสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)แผนที่
โรงเรียน, โรงเรียนสาธิต, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ประถม, มัธยม, โรงเรียนเขตวัฒนา, โรงเรียนสาธิตเขตวัฒนา, หาโรงเรียนสาธิต

บทความแนะนำ

คลิปเรียกน้ำตา! เพลงรักจากพ่อถึงลูกก่อนสิ้นใจ
ตะลึง คลอดลูกกะทันหันในรถขณะขับรถไปคลอด
เลือดล้างหน้าเด็ก คืออะไร ?
โรคเกลียดนมคืออะไร?

Facebook Comment