โรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์

โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนเอกชน , แนะนำโรงเรียน , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนเอกชน , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนเอกชน , โรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์ , หาโรงเรียนให้ลูก , ลูกเข้าโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์

โรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งอนาคตที่เด็กนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ และฝึกปฏิบัติจากของจริงในทุกด้านเพื่อเตรียมพร้อมกับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างมั่นใจหลักสูตรและกิจกรรม

เน้นการสอนโดยวิธีธรรมชาติ ฝึกนักเรียนให้มีความพร้อมในการอยู่ร่วมกันในสังคม โรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งเดียวในเขตดอนเมืองที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลแห่งชาติ พ.ศ.2547 - 2548 และเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งเดียวในเขตดอนเมือง ที่ได้รับเกียติบัตรในการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ปลอดลูกน้ำยุงลายปี 2547 โดยรองผู้ว่ากรุงเทพฯโรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนเอกชน , แนะนำโรงเรียน , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนเอกชน , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนเอกชน , โรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์ , หาโรงเรียนให้ลูก , ลูกเข้าโรงเรียนระดับชั้นที่เปิดสอน

- เนอสเซอรี
- อนุบาล


การรับสมัครนักเรียน

แผนกเนอสเซอรี : รับเด็กชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 3 ขวบ
แผนกอนุบาล : รับเด็กชาย - หญิง อายุ 3 - 6 ขวบ


หลักฐานการรับสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาสูติบัตร
3.รูปติดบัตร


โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนเอกชน , แนะนำโรงเรียน , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนเอกชน , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนเอกชน , โรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์ , หาโรงเรียนให้ลูก , ลูกเข้าโรงเรียน


ภาคการศึกษา

แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม


อัตราค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม เนอสเซอรี : 4500 บาท/เดือน
อัตราค่าธรรมเนียม อนุบาล 1-3 : 15000 บาท/เดือน


สิ่งที่นักเรียนอนุบาลจะได้รับ

- อาหารเช้า กลางวัน และอาหารว่าง นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษจากแปลงผักของโรงเรียน
- ทัศนศึกษานอกสถานที่ทุกวันศุกร์ 24 ครั้งต่อปี (โดยโรงเรียนไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
- เด็กๆ ได้ขี่ม้าทุกวันอังคารและพฤหัสฟรี
- เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมลงสระว่ายน้ำทุกสัปดาห์ฟรี
- เด็กๆ ได้ฝึกพูด ไทย จีน ญี่ปุ่น ด้วยวิธีธรรมชาติ
- วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน และอุปกรณ์การสอนกิจกรรมต่างๆ ฟรีทั้งหมด


โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนเอกชน , แนะนำโรงเรียน , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนเอกชน , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนเอกชน , โรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์ , หาโรงเรียนให้ลูก , ลูกเข้าโรงเรียน


การเดินทาง

มีรถตู้รับ - ส่ง พร้อมคนขับมีประสบการณ์ (ค่าบริการคิดตามระยะทาง ไม่รวมในค่าเทอม)


ที่อยู่โรงเรียน

310/1388 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ซอย 7 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210


ช่องทางการติดต่อ

โทร : 0-2928-7793-5
Website : www.dmb.ac.th


แผนที่โรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์


โรงเรียน , หาโรงเรียน , หาโรงเรียนให้ลูก , หาโรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนอนุบาล , โรงเรียนเอกชน , แนะนำโรงเรียน , แนะนำโรงเรียนอนุบาล , แนะนำโรงเรียนเอกชน , เลือกโรงเรียน , เลือกโรงเรียนอนุบาล , เลือกโรงเรียนเอกชน , โรงเรียนอนุบาลดอนเมืองบริรักษ์ , หาโรงเรียนให้ลูก , ลูกเข้าโรงเรียนบทความแนะนำ

รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 400 บาท เปิดลงทะเบียน 15 กันยาฯ นี้
ทึ่ง กับสิ่งที่คุณพ่อมือใหม่มีโอกาสได้ทำ
เมนูข้าว อาหารเสริมเด็กวัย 6-12 เดือน
โรคจูบ (kissing disease) คืออะไร อันตรายอย่างไร

Facebook Comment