เรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่กับโรงเรียนสอนภาษา KAS Education Centre 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่กับโรงเรียนสอนภาษา KAS Education Centre

เชื่อว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คุณพ่อคุณแม่พยายามสนับสนุนให้ลูกๆ ได้เรียนรู้ให้มากที่สุด เพราะเป็นภาษาที่สองที่มีความจำเป็นสำหรับอนาคตของลูกๆ
 

ปัจจุบันมีสถาบันสอนภาษาเกิดขึ้นมากมาย วันนี้ Momypedia จะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งสถาบันสอนภาษาที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาที่มีความคิดและความตั้งใจในการก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมหลักสูตรที่มีคุณภาพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่


 

KAS Education Centre เป็นสถาบันสอนภาษาที่เน้นความสนุกสนาน และกิจกรรมหลากหลายให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงอย่างเป็นธรรมชาติ และมีหลักสูตรที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนด้วยค่ะ

 

หลักสูตร หรือโปรแกรมที่เปิดสอนที่ KAS Education Centre
 

สำหรับผู้เรียนที่สนใจมาเรียน ที่ KAS มีหลักสูตรหรือโปรแกรมที่เปิดสอนด้วยกัน 4 ประเภทใหญ่ดังนี้ค่ะ

 

1.Weekend School แบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ

- Conversation Course เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนในอายุ 3 – 12 ปี หลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการ หรือรวมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะเข้าไว้ด้วยกัน โดยเน้นหนักที่การฟังและการพูด ผ่านกิจกรรมสนุกสนานหลากหลาย เช่น Cooking, Arts & Crafts, Science และ Games เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงค่ะ

- Reading and Writing Course หลักสูตรนี้สำหรับผู้เรียนอายุ 7 – 15 ปี เป็นหลักสูตรเฉพาะของ KAS ที่ช่วยเสริมทักษะการเขียน (Writing Composition) ประเภทต่างๆ รวมถึง พัฒนาการใช้ Reading Strategies เช่น Skimming, Scanning และช่วยให้ทักษะการอ่าน การเขียนมีความหลากหลาย สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีค่ะ

2.Happy Holiday Camps

 

ค่ายวันหยุดแสนสนุกที่ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสนุกขึ้น KAS มีการจัดค่ายภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกปิดภาคเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และ ใช้หลักสูตร Theme-Based Learning Approach โดยมี Target Language ที่ชัดเจน เชื่อมโยงกับเนื้อหาของ Theme ในแต่ละสัปดาห์โดยกิจกรรมที่นำมาใช้ในหลักสูตรมีหลากหลายทั้ง Science, Cooking, Arts & Crafts, Sports/Swimming และ Games
 
3.Residential Trips นอกจากค่ายวันหยุดอย่าง Happy Holiday Camps แล้วที่ KAS ยังมีการจัดค่ายพักแรมภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกปิดภาคเรียน โดยเดินทางไปพักที่รีสอร์ท หรือที่พักที่มีความสวยงามทั่วประเทศไทย ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ และความทรงจำที่ดีในช่วงปิดภาคเรียนได้อย่างดีค่ะ

 

KAS Residential Trips เป็นโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับผู้เรียน อายุ 7 – 12 ปี นอกจากจะได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้ว KAS Residential Trips ยังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ความมั่นใจในตนเอง การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ความมีระเบียบวินัย และการทำงานเป็นทีม ตลอดระยะเวลาการจัดค่าย 1 สัปดาห์ด้วยค่ะ

 

4. Overseas Study Tours

เมื่อพูดถึงการจัด Study Tour แล้ว KAS เป็นผู้เชี่ยวชาญการจัด Study Tour มานานกว่า 10 ปี ซึ่งจุดเด่นของ KAS อยู่ที่ผู้เรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนมาตรฐานที่ได้เลือกสรรแล้ว มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคุณครูผู้นำกลุ่มที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งมาช่วยดูแลผู้เรียนทุกๆด้านตั้งแต่การใช้ชีวิต การปรับตัว การใช้ภาษาอังกฤษ ไปจนถึงการดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยอีกด้วยค่ะ นอกจากหลักสูตรต่างๆ แล้ว KAS ยังมีบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา และรับจัด Overseas Study Tour ให้แก่โรงเรียนหรือองค์กรต่างๆ อีกด้วยค่ะ

 

ระดับชั้นที่เปิดสอนของ KAS Education Centre

Weekend School สามารถเลือกเรียนวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมต้น หรือระหว่างอายุ 3 – 15 ปี โดยจะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 แบบคือ
 

- Conversation Course ฝึกทักษะการฟังและการพูดจากสถานการณ์จริง รับผู้เรียน อายุ 3 – 12 ปี เวลาเรียน 9:00-12:00 น.

- Reading and Writing Course ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน รับผู้เรียน อายุ 7 – 15 ปี เวลาเรียน 13:00-15:00 น.
 

 

Happy Holiday Camps เป็นหลักสูตรช่วงปิดภาคเรียน เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 9:00-15:00 รับผู้เรียนอายุ 3 – 15 ปีค่ะ

 

Residential Trips ค่ายค้างแรม ระยะเวลา l สัปดาห์ ในช่วงปิดภาคเรียน รับผู้เรียนอายุ 7 – 12 ปี
 

Overseas Study Tours หลักสูตรเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ ระยะเวลา 2 – 8 สัปดาห์ รับผู้เรียนอายุ 8 – 17 ปี

 

จุดเด่นของ KAS Education Centre

> อันดับแรก KAS Education Centre เน้นที่ผู้เรียนจะต้องมีความสุขในการเรีย


> อันดับที่สองจะเน้นกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Science, Cooking, Arts & Crafts, Sports/Swimming, Board Game และเหรียญคะแนนที่เรียกว่าเหรียญ EARN เป็นระบบการสะสมเหรียญคะแนน เพื่อแลกของรางวัล คุณครูจะให้เหรียญ EARN เมื่อผู้เรียนร่วมทำกิจกรรมและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เหรียญ EARN จึงเป็นเหมือนแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน มีตั้งแต่เหรียญ 1, 5, และ 10 คะแนน


> อันดับสุดท้าย ผู้เรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากคุณครูและบุคลากรของโรงเรียน

 

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าเรียน KAS Education Centre

 

ผู้เรียนที่มาเรียนหลักสูตร Weekend School ที่ KAS จะมีการทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน เพื่อจัดระดับชั้นเรียนให้เหมาะสมค่ะ

 

เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรของ KAS Education Centre

สำหรับบุคลากรที่นี่จะเน้นครูเจ้าของภาษาเป็นหลัก มีคุณวุฒิในด้านการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรมการสอน และที่สำคัญเลย จะต้องเข้ากับผู้เรียนได้ในทุกๆ กิจกรรม


สำหรับครูไทย ส่วนใหญ่จะเป็นครูผู้ช่วยเท่านั้น โดยเฉพาะระดับชั้นอนุบาล เพราะเด็กเล็กยังไม่ค่อยมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเท่าที่ควร ยังช่วยเหลือตนเองได้น้อย และยังสื่อความหมายไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องมีครูไทยเป็นครูผู้ช่วย ส่วนระดับชั้นอื่นก็จะเรียนกับครูเจ้าของภาษาตามปกติ ไม่มีครูผู้ช่วยชาวไทย


 

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนที่ KAS Education Centre

 

นอกจากจะได้ทักษะในด้านภาษาอังกฤษแล้ว ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย

กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และที่นี่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด โดยทุกๆ กิจกรรมจะมีการทดลองและปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เรียนสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน และยังได้ใช้ความถนัดของตนเองในแต่ละด้าน (Multiple Intelligences) เป็นสื่อให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นมาตรการการดูแลเรื่องความปลอดภัยเวลาออกไปนอกสถานที่

 

การดูแลเรื่องความปลอดภัยเมื่อออกไปนอกสถานที่ ที่นี่จะมีตั้งแต่ครูเจ้าของภาษา ครูผู้ช่วยชาวไทย และ เจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ในอัตราส่วนประมาณ 1:5 

ทดลองเรียนกับ KAS Education Centre

สำหรับท่านผู้ปกครองท่านใดที่สนใจหรืออยากส่งบุตรหลานมาเรียนที่ KAS Education Centre สามารถทดลองเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิิ้น

ข้อมูล และที่ตั้งสำหรับการติดต่อ KAS Education Centre

 

สถานที่ตั้ง: KAS Education Centre ชั้น 4 อาคาร Sports City ถ.ประชาชื่น ปากเกร็ด นนทบุรี
โทรศัพท์ : 080-956-5632 หรือ 02-575-3145-8
วันเวลาเปิดทำการ : วันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
เว็บไซต์ : www.kas-education.com

 


แผนที่ KAS Education Centre
 


 

บทความแนะนำ

5 วิธีสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน
Experts Say : เรื่องผิวหนู แม่อยากรู้ กูรูหมออยากตอบ
ศิลปะพัฒนาสุขภาพจิต
ฮาร์เบอร์แลนด์-จุดชมวิว-Teddy Bear Museum-เมืองจำลอง-Balcony Seaside 5 พิกัดวันเดียวเที่ยวทั่วพัทยา ชลบุรี

Facebook Comment