พาไปเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี Shrewsbury International School

เชื่อว่าพ่อแม่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงทั้งทางด้านวิชาการ และความสามารถด้านต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีมาไม่มากก็น้อย วันนี้ รักลูกจะพาไปเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี (Shrewsbury International School) ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะ “ปัญญาชน” ที่เพียบพร้อมมาอย่างยาวนานให้มากขึ้น


เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนนานาชาติ,นานาชาติ,โรงเรียนอินเตอร์,โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี,shrewbury international school,นานาชาติย่านเจริญกรุง,โรงเรียนนานาชาติฝั่งธน,โรงเรียนอินเตอร์โชรส์เบอรี่,โชร์สเบอรี่

 
เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนนานาชาติ,นานาชาติ,โรงเรียนอินเตอร์,โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี,shrewbury international school,นานาชาติย่านเจริญกรุง,โรงเรียนนานาชาติฝั่งธน,โรงเรียนอินเตอร์โชรส์เบอรี่,โชร์สเบอรี่
 
แหล่งเรียนรู้มาตรฐาน บรรยากาศรื่นรมย์ Shrewsbury International School

ทันทีที่เราก้าวเข้าสู่เขตโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีเราจะสัมผัสถึงบรรยากาศอันร่มรื่น และเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยอาคารเรียนเบื้องหน้าที่เราเห็นเป็นสถาปัตยกรรมอันเรียบง่ายแต่ทว่าแฝงไปด้วยความทันสมัยประกอบไปด้วยห้องเรียนที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ โรงละครนานาชาติ สตูดิโอศิลปะ สตูดิโอซ้อมการแสดงและการละคร สตูดิโอสำหรับเต้น ศูนย์กีฬาทางน้ำ สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงยิมและศูนย์กีฬาในร่ม ทุกอย่างได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และคัดสรรมาเป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมี Sixth Form Centre ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดให้นักเรียนเข้ามาทบทวนตำราเรียน ติวหนังสือในหมู่เพื่อนๆ และรับคำปรึกษาเพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอีกด้วย
โรงเรียนนานาชาติมาตรฐานอังกฤษ สู่ความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21 Shrewsbury International School  

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนนานาชาติ,นานาชาติ,โรงเรียนอินเตอร์,โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี,shrewbury international school,นานาชาติย่านเจริญกรุง,โรงเรียนนานาชาติฝั่งธน,โรงเรียนอินเตอร์โชรส์เบอรี่,โชร์สเบอรี่
 
สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีใช้หลักสูตร National Curriculum for England จากประเทศอังกฤษ โดยเปิดสอนนักเรียนอายุ 3 ถึง 18 ปี ในระดับชั้น EY1 จนถึง Y13 โดยครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิ Qualified Teachers จากประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันเฉพาะสาขาริเวอร์ไซต์แคมปัสมีนักเรียนกว่า 1,600 คน จากประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก


เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนนานาชาติ,นานาชาติ,โรงเรียนอินเตอร์,โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี,shrewbury international school,นานาชาติย่านเจริญกรุง,โรงเรียนนานาชาติฝั่งธน,โรงเรียนอินเตอร์โชรส์เบอรี่,โชร์สเบอรี่

การเรียนการสอนของโรงเรียนไม่เพียงหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นเลิศด้านการศึกษา แต่ยังสอนให้เติบโตเป็นประชากรที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ทั้งยังมีพรสวรรค์รอบด้าน ทั้งกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ ส่งผลให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม เป็นบุคคลที่รอบรู้ และเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
สนับสนุนกิจกรรมเสริม เลือกสิ่งที่ “ชอบ” ทำในสิ่งที่ “ใช่” Shrewsbury International School  

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนนานาชาติ,นานาชาติ,โรงเรียนอินเตอร์,โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี,shrewbury international school,นานาชาติย่านเจริญกรุง,โรงเรียนนานาชาติฝั่งธน,โรงเรียนอินเตอร์โชรส์เบอรี่,โชร์สเบอรี่
 
นอกจากการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานแล้ว เรื่องกิจกรรมก็สำคัญสำหรับเด็กในปัจจุบัน ซึ่งโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีมีกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ ”ชอบ” และทำในสิ่งที่ “ใช่” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่รู้รอบด้านและได้ใช้พรสวรรค์ที่ตัวเองมีอย่างเต็มเปี่ยม

ในส่วนของวิชาการ นอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีการสอนภาษาไทยและภาษาที่สามให้เลือกเรียน อาทิ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น สเปน หรือการเลือกเรียนวิชาที่สนใจและช่วยปูทางสู่การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลังเลิกเรียน อย่าง You-time activities ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ อาทิ ยิมนาสติก กอล์ฟ กีฬาเรือใบหรือร้องเพลงประสานเสียง ซึ่งโด่งดังจนได้รับเชิญให้ไปขับร้องที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีอีกด้วย
เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ Shrewsbury International School  

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนนานาชาติ,นานาชาติ,โรงเรียนอินเตอร์,โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี,shrewbury international school,นานาชาติย่านเจริญกรุง,โรงเรียนนานาชาติฝั่งธน,โรงเรียนอินเตอร์โชรส์เบอรี่,โชร์สเบอรี่
      
เพราะ “ศิลป์” สำคัญไม่แพ้ “ศาสตร์” ความเป็นศิลปะจึงแทรกซึมอยู่ทุกช่วงชีวิตโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกทางศิลปะการแสดงอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนานในการร้องเล่นเต้นรำ ตั้งแต่ชั้น EY1 (อนุบาล) หรือการแสดงละครที่จัดเต็มทั้งแสงสีเสียงตอนอยู่ Senior School

ทางโรงเรียนยังคัดสรรคุณครูที่ได้รับรองคุณวุฒิและเป็นที่สุดในด้านการดนตรีจากทั่วทุกมุมโลก โดยคุณครูเหล่านี้ได้ส่งนักเรียนที่มีพรสวรรค์ขึ้นแสดงในเวทีระดับโลกอย่างคาร์เนกี้ฮอลล์ ทั้งยังชนะการประกวดระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย
นอกจากนี้นักเรียนนานาชาติโชรส์เบอรียังได้รับการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ เห็นได้จากงานศิลปะที่ประดับอยู่ตามอาคารเรียนและโถงทางเดิน ซึ่งไม่น้อยหน้าศิลปินระดับโลกเลยทีเดียว ความเป็นเลิศด้านศิลปะของนักเรียนนานาชาติโชรส์เบอรียังโดดเด่นถึงขั้นได้รับรางวัล Top in the World in Art & Design AS Level จาก Cambridge Outstanding Learner Awards ถึง 7 ปีซ้อน


 
ผลสอบยอดเยี่ยม...สู่เส้นทางแห่งมหาวิทยาลัยระดับโลก Shrewsbury International School  

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนนานาชาติ,นานาชาติ,โรงเรียนอินเตอร์,โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี,shrewbury international school,นานาชาติย่านเจริญกรุง,โรงเรียนนานาชาติฝั่งธน,โรงเรียนอินเตอร์โชรส์เบอรี่,โชร์สเบอรี่

ปฎิเสธไม่ได้ว่าความคาดหวังของพ่อแม่ในปัจจุบันหลังจากจบการศึกษาในระดับมัธยม หรือ High School แล้วก็หวังให้ลูกได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีก็ทำได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเมื่อถามถึงผลสอบของเด็กๆ ที่จบการศึกษาจากที่นี่ พบว่าในแต่ละปีนักเรียนมีผลสอบที่ค่อนข้างสูงโดยในปี 2017 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีได้รับรางวัลจาก Cambridge International Examination Board ถึง 38 รางวัล จาก 120 รางวัลทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น
  • คะแนนยอดเยี่ยมระดับโลก 8 รายการ
  • คะแนนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 13 รายการ
  • นักเรียนที่เข้าสอบ IGCSE ได้ A* ถึง 42%
  • นักเรียนที่เข้าสอบ A-level ได้ A* ถึง 40%


โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ซิตี้แคมปัส สุขุมวิท – พระราม 9
นอกจากสาขาริเวอร์ไซต์แคมปัสที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ติดริมน้ำเจ้าพระยา และตั้งอยู่ย่านการค้าเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพฯ อย่างเจริญกรุงแล้ว โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรียังมีสาขาซิตี้แคมปัส ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างถนนสุขุมวิทและพระราม 9 โดยเปิดรับนักเรียน อายุ 3 – 11 ปี โดยยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ซึ่งมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ สร้างการเชื่อมโยงระหว่างห้องเรียนและเด็กนักเรียน รวมถึงส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กแต่ละชั้นเรียนให้มากขึ้น
 
โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี สาขาซิตี้แคมปัส นอกจากจะมีอาคารเรียนที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ แล้ว ยังมีห้องสมุด ห้องแสดงดนตรี หอประชุมขนาดใหญ่ ห้องการแสดงและเต้นรำ สระว่ายน้ำ ลู่กีฬาในร่มและกลางแจ้งอีกด้วย
 

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนนานาชาติ,นานาชาติ,โรงเรียนอินเตอร์,โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี,shrewbury international school,นานาชาติย่านเจริญกรุง,โรงเรียนนานาชาติฝั่งธน,โรงเรียนอินเตอร์โชรส์เบอรี่,โชร์สเบอรี่

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติที่ได้มาตรฐานเพื่อลูกอยู่ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆ ของคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่ยากค่ะ ด้วยมาตรฐานของโรงเรียนและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยที่เพียบพร้อม ถ้าอยากไปเยี่ยมชมด้วยตัวเอง ลองติดต่อเข้าไปที่สาขาที่สนใจและนัดวันเพื่อเข้าเยี่ยมชมกันก่อนได้ค่ะ ได้ยินว่าช่วงนี้ที่ริเวอร์ไซต์แคมปัสกำลังเปิดรับนักเรียนชั้น Year 7 และ Sixth Form ส่วนที่ซิตี้แคมปัสเปิดรับตั้งแต่ EY 1 ถึง Year 4 เลยค่ะ
 
เพราะโรงเรียนที่ดีจะเป็นรากฐานที่สำคัญของลูกๆที่จะใช้ชีวิตเติบโต หล่อหลอมเพื่อออกสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง และเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ดังนั้นพ่อแม่ต้องมั่นใจว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกจริงๆ
 
เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนนานาชาติ,นานาชาติ,โรงเรียนอินเตอร์,โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี,shrewbury international school,นานาชาติย่านเจริญกรุง,โรงเรียนนานาชาติฝั่งธน,โรงเรียนอินเตอร์โชรส์เบอรี่,โชร์สเบอรี่
 
โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี (Shrewsbury International School)
สาขาริเวอร์ไซต์แคมปัส

 
สถานที่ติดต่อ : 1922 ถนนเจริญกรุง ระหว่าง ซอย 70 – 72 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Email : enquiries@shrewsbury.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ : 02-675-1888
เว็บไซต์ : www.shrewsbury.ac.th
Facebook Fanpage : www.facebook.com/SHBriverside

-------------------------------------------

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี (Shrewsbury International School)
สาขาซิตี้แคมปัส
 
สถานที่ติดต่อ : 928 ริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Email : enquiries-city@shrewsbury.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ : 02-203-1222
เว็บไซต์ : www.shrewsbury.ac.th/city
Facebook Fanpage : www.facebook.com/SHBcitycampus


เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนนานาชาติ,นานาชาติ,โรงเรียนอินเตอร์,โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี,shrewbury international school,นานาชาติย่านเจริญกรุง,โรงเรียนนานาชาติฝั่งธน,โรงเรียนอินเตอร์โชรส์เบอรี่,โชร์สเบอรี่

 

บทความแนะนำ

เซ็กซ์ครั้งนี้เพื่อลูกชาย
เมนูยามเดินทางของเด็กวัย 6- 12 เดือน
Q & A ถ่ายบ่อยมีผลเสียกับเด็กหรือเปล่า
รับมือ...แมลงสัตว์กัดต่อย

Facebook Comment