10 โรงเรียนเด่นตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-บางซื่อ)

แนะนำโรงเรียน, การเลี้ยงลูก, โรงเรียนรถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนญาโณทัย, โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี, โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี, โรงเรียนตลาดบางคูลัด, โรงเรียนรัตรบัณฑิตวิทยา, โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี, โรงเรียนชลประทานวิทยา

ทางเลือกใหม่สำหรับคุณแม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูก ตามเส้นทางสายรถไฟฟ้าสีม่วง (เตาปูน - บางซื่อ)


แนะนำโรงเรียน, การเลี้ยงลูก, โรงเรียนรถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนญาโณทัย, โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี, โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี, โรงเรียนตลาดบางคูลัด, โรงเรียนรัตรบัณฑิตวิทยา, โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี, โรงเรียนชลประทานวิทยา

โรงเรียนญาโณทัย 

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมหลากหลาย
สถานี  :  ตลาดบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนญาโณทัย
เว็บไซต์  :  http://www.yahnothai.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  95 ม.8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140
โทรศัพท์  :  02-921-5808    
โทรสาร  :  02-921-5919
Email  :  yahnothaischool55@hotmail.com
 

แนะนำโรงเรียน, การเลี้ยงลูก, โรงเรียนรถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนญาโณทัย, โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี, โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี, โรงเรียนตลาดบางคูลัด, โรงเรียนรัตรบัณฑิตวิทยา, โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี, โรงเรียนชลประทานวิทยา

โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  มุ่งจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
เว็บไซต์  :  http://tpn.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  98 ม.10 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์  :  02-595-1368
โทรสาร  :  02-595-1240
Email  :  webmaster@tpn.ac.th
 

แนะนำโรงเรียน, การเลี้ยงลูก, โรงเรียนรถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนญาโณทัย, โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี, โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี, โรงเรียนตลาดบางคูลัด, โรงเรียนรัตรบัณฑิตวิทยา, โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี, โรงเรียนชลประทานวิทยา

โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี
เว็บไซต์  :  http://www.rnn.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  12/1 ม.5 ถ.บางใหญ่ - บางคูลัด ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140
โทรศัพท์  :  02-927-7239
โทรสาร  :  02-927-8290 
Email  :  rnnschool@gmail.com
 

แนะนำโรงเรียน, การเลี้ยงลูก, โรงเรียนรถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนญาโณทัย, โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี, โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี, โรงเรียนตลาดบางคูลัด, โรงเรียนรัตรบัณฑิตวิทยา, โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี, โรงเรียนชลประทานวิทยา

โรงเรียนตลาดบางคูลัด

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  เป็นเลิศในการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพสู่สากล ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เว็บไซต์  :  http://www.tbkl.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  39/10 ม.4 ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140
โทรศัพท์  :  02-927-8439
Email  :  tbklschool@hotmail.com
 

แนะนำโรงเรียน, การเลี้ยงลูก, โรงเรียนรถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนญาโณทัย, โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี, โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี, โรงเรียนตลาดบางคูลัด, โรงเรียนรัตรบัณฑิตวิทยา, โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี, โรงเรียนชลประทานวิทยา

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
เว็บไซต์  :  http://12020003.thaischool1.in.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  42/619 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์  :  02-447-3499
Email  :  rattanabandit@gmail.com
 

แนะนำโรงเรียน, การเลี้ยงลูก, โรงเรียนรถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนญาโณทัย, โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี, โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี, โรงเรียนตลาดบางคูลัด, โรงเรียนรัตรบัณฑิตวิทยา, โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี, โรงเรียนชลประทานวิทยา

โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-อนุบาล3
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  ต้องสร้างเด็กปฐมวัย ให้มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเติบโตในเวทีโลก
สถานี  :  บางพลู
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต
เว็บไซต์  :  http://www.lvn.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  198/136 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์  :  02-924-3396
โทรสาร  :  02-924-3369
Email  :  lertvinit66@gmail.com
 

แนะนำโรงเรียน, การเลี้ยงลูก, โรงเรียนรถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนญาโณทัย, โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี, โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี, โรงเรียนตลาดบางคูลัด, โรงเรียนรัตรบัณฑิตวิทยา, โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี, โรงเรียนชลประทานวิทยา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า 

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-อนุบาล3
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  รักการเรียนรู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม
สถานี  :  แยกไทรม้า
เฟซบุ๊ก  :  อนุบาลเทศบาลตำบลไทรม้า
เว็บไซต์  :  http://xn--12ca0evbhc6aj1fed5b3nvc.com
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  666 ม.4 ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์  :  02-528-6291
โทรสาร  :  02-528-6291
Email  :  saima.muangnon@gmail.com
 

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้า, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางซื่อ

โรงเรียนศรีบุญยานนท์

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม นำชุมชนร่วมพัฒนา
สถานี  :  สะพานพระนั่งเกล้า
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (Sriboonyanon S.)
เว็บไซต์  :  http://www.sb.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  211 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์  :  02-969-1402-3 
โทรสาร  :  02-527-8827
Email  :  sriboon@sb.ac.th
 

แนะนำโรงเรียน, การเลี้ยงลูก, โรงเรียนรถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนญาโณทัย, โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี, โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี, โรงเรียนตลาดบางคูลัด, โรงเรียนรัตรบัณฑิตวิทยา, โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี, โรงเรียนชลประทานวิทยา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  เป็นผู้นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมสวนกุหลาบฯ คุณภาพมาตรฐานสากล
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
เว็บไซต์  :  http://www.skn.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปาดเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 
โทรศัพท์  :  02-583-7030
โทรสาร  :  02-583-7029
Email  :  webmastersuannon@gmail.com
 

แนะนำโรงเรียน, การเลี้ยงลูก, โรงเรียนรถไฟฟ้าสายสีม่วง, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, โรงเรียนเตรียมอนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนญาโณทัย, โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี, โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี, โรงเรียนตลาดบางคูลัด, โรงเรียนรัตรบัณฑิตวิทยา, โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี, โรงเรียนชลประทานวิทยา

โรงเรียนชลประทานวิทยา

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  สร้างคนดีมีคุณธรรม น้อมนำความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาวิชาการ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
สถานี  :  แยกติวานนท์
เฟซบุ๊ก  :  โรงเรียนชลประทานวิทยา
เว็บไซต์  :  https://www.cpw.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
ที่อยู่  :  20 ม. 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์  :  02-583-4047
โทรสาร  :  02-962-3552
Email  :  contact@cpw.ac.th
 

บทความแนะนำ

สร้างพลังใจยามท้อแท้
มะเร็งเต้านม ดูแลได้ตั้งแต่เป็นสาวถึงแม่ให้นมลูก
ดูแลแผลผ่าคลอดไม่ให้เป็นแผล
รวมเทคนิค-ข้อระวังเมื่อต้องเลี้ยงลูกในห้องแอร์

Facebook Comment