10 โรงเรียนเด่นตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-บางซื่อ)

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้า, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางซื่อ

ทางเลือกใหม่สำหรับคุณแม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูก ตามเส้นทางสายรถไฟฟ้าสีม่วง (เตาปูน - บางซื่อ)


แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้า, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางซื่อ

โรงเรียนญาโณทัย 

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมหลากหลาย
สถานี  :  ตลาดบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/802682839771002
เว็บไซต์  :  www.yahnothai.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ที่อยู่  :  95 ม.8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์  :  02-921-5808    
โทรสาร  :  02-921-5919
Email  :  yahnothaischool55@hotmail.com

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้า, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางซื่อ

โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  มุ่งจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/170972426298247
เว็บไซต์  :  www.tpn.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ที่อยู่  :  98 ม.10 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์  :  02-595-1368
โทรสาร  :  02-595-1240
Email  :  webmaster@tpn.ac.th

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้า, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางซื่อ

โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/137767113040084
เว็บไซต์  :  www.rnn.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ที่อยู่  :  12/1 ม.5 ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์  :  02-927-7239
โทรสาร  :  02-927-8290 
Email  :  rnnschool@gmail.com

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้า, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางซื่อ

โรงเรียนตลาดบางคูลัด

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  เป็นเลิศในการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพสู่สากล ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เว็บไซต์  :  www.tbkl.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ที่อยู่  :  39/10 ม.4 ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์  :  02-927-8439
Email  :  tbklschool@hotmail.com
 

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้า, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางซื่อ

โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/rattanabanditwittaya
เว็บไซต์  :  www.12020003.thaischool1.in.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ที่อยู่  :  42/619 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์  :  02-447-3499
Email  :  rattanabandit@gmail.com

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้า, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางซื่อ

โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-อนุบาล3
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  ต้องสร้างเด็กปฐมวัย ให้มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเติบโตในเวทีโลก
สถานี  :  บางพลู
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/342260375786208
เว็บไซต์  :  www.lvn.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ที่อยู่  :  198/136 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์  :  02-924-3396
โทรสาร  :  02-924-3369
Email  :  lertvinit66@gmail.com

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้า, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางซื่อ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า 

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  เตรียมอนุบาล-อนุบาล3
สังกัดการศึกษา  :  เอกชน
วิสัยทัศน์  :  รักการเรียนรู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม
สถานี  :  แยกไทรม้า
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/saimamuangnon
เว็บไซต์  :  www.saimaschool.wordpress.com
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ที่อยู่  :  666 ม.4 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์  :  02-528-6291
โทรสาร  :  02-528-6291
Email  :  saima.muangnon@gmail.com

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้า, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางซื่อ

โรงเรียนศรีบุญยานนท์

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม นำชุมชนร่วมพัฒนา
สถานี  :  สะพานพระนั่งเกล้า
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/SriboonyanonSchool
เว็บไซต์  :  www.sb.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ที่อยู่  :  211 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์  :  02-969-1402-3 
โทรสาร  :  02-527-8827
Email  :  sriboon@sb.ac.th

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้า, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางซื่อ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  เป็นผู้นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมสวนกุหลาบฯ คุณภาพมาตรฐานสากล
สถานี  :  สามแยกบางใหญ่
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/209853599052972
เว็บไซต์  :  www.skn.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ที่อยู่  :  51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปาดเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์  :  02-583-7030
โทรสาร  :  02-583-7029
Email  :  webmastersuannon@gmail.com

แนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้า, โรงเรียนตามเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางซื่อ

โรงเรียนชลประทานวิทยา

ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สังกัดการศึกษา  :  รัฐบาล
วิสัยทัศน์  :  สร้างคนดีมีคุณธรรม น้อมนำความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาวิชาการ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
สถานี  :  แยกติวานนท์
เฟซบุ๊ก  :  www.facebook.com/chonprathanwittaya.school
เว็บไซต์  :  www.cpw.ac.th
เวลาทำการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ที่อยู่  :  20 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์  :  02-583-4047
โทรสาร  :  02-962-3552
Email  :  contact@cpw.ac.th
 

บทความแนะนำ

เนื้อเพลงสุดซึ้งที่ กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ แต่งมอบให้ลูกสาวตัวน้อย น้องชูใจ
เจ๋ง! เลโก้ผุดไอเดียของเล่นสำหรับเด็กตาบอด
คลอโรฟิลล์กับเด็กเล็ก กินได้จริงหรือ !!
5 นิทานก่อนนอน ที่พ่อแม่ไม่ควรพลาดอ่านให้ลูกน้อยฟัง

Facebook Comment