โรงเรียนอนุบาลที่ดีควรเป็นอย่างไร ต้องเลือกโรงเรียนแบบไหนให้ลูก

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล

เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกโรงเรียนให้ลูกก็เป็นเรื่องหนักใจของพ่อกับแม่พอสมควร เพราะโรงเรียนมีหลายรูปแบบมาก แต่โรงเรียนที่ดีเป็นอย่างไรและแบบไหนจะเหมาะสมกับลูก มาดูกันเลยค่ะ 

รูปแบบของโรงเรียนอนุบาล ได้แก่...

-  โรงเรียนอนุบาลที่เตรียมความพร้อมโดยให้เด็กเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็ก

-  โรงเรียนอนุบาลที่มีการจัดกิจกรรมโครงงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก

-  โรงเรียนอนุบาลที่เน้นเนื้อหาวิชาการ เน้นการเขียนอ่าน

-  โรงเรียนที่เน้นการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ส่วนจะพิจารณาว่าโรงเรียนไหนเป็นโรงเรียนที่ดี อยากให้เอาลูกเป็นศูนย์กลางค่ะ เพราะหากเลือกโรงเรียนที่ไม่เหมาะกับลูกหรือพื้นฐานของครอบครัว อาจจะทำให้ลูกไม่ได้รับการส่งเสริมทักษะต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็นของการเข้าโรงเรียนค่ะ

โรงเรียนที่ดี ต้องเป็นอย่างไร

1. โรงเรียนจะต้องเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

2. โรงเรียนต้องมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ชัดเจน

3. สภาพแวดล้อมมีปลอดภัย มีการดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ อย่างเคร่งครัด

4. มีสัดส่วนที่เหมาะสมของครูต่อนักเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีคือ ควรมีครู 2 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 25 คน

5. มีการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีสุขนิสัยในเรื่องการกิน การนอน การรักษาความสะอาด การขับถ่ายเป็นอย่างดี

6. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

7. มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กๆ เป็นสำคัญ ทำให้เด็กนักเรียนมีแรงจูงใจและเกิดความใฝ่รู้จากตัวเด็กเอง ไม่ใช่การบังคับจากภายนอก

8. ครูต้องรับฟังและให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของเด็กๆ

9. มีมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อด้วย

พ่อกับแม่ต้องเข้าไปดูโรงเรียนลูกด้วยตัวเองนะคะว่ามีการจัดเรียนการสอน การทำกิจกรรมในแต่ละวันของโรงเรียนอย่างไรบ้างแล้วลองถามลูกดูว่าชอบไหม ความคิดเห็นของลูกสำคัญที่สุดค่ะ

ข้อมูลจาก : คลินิกจุฬาคิดส์คลับ
 

บทความแนะนำ

"วัยแสบสาแหรกขาด" จากหน้าจอสู่เวที เพราะรักลูกจึงต้องสอน
แจกแล้ว 40 ผู้โชคดี แคมเปญ “กดง่าย ได้ลุ้น Samsung Galaxy Note 5 กับอิออนยัวร์แคช
แรงจนหยุดไม่อยู่! รักลูกEF @hospitals ครั้งที่ 3 เปิดสำรองที่นั่งแล้ว
รู้ยัง! รักลูก@hospitals ครั้งที่ 4 เปิดให้สำรองที่นั่งแล้ว

Facebook Comment