โรงเรียนอนุบาลที่ดีควรเป็นอย่างไร ต้องเลือกโรงเรียนแบบไหนให้ลูก

เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกโรงเรียนให้ลูก ก็เป็นเรื่องหนักใจของพ่อกับแม่พอสมควร เพราะโรงเรียนมีปลายรูปแบบมาก แต่โรงเรียนที่ดีเป็นอย่างไร และแบบไหนจะเหมาะสมกับลูก มาดูกันเลยค่ะ 

รูปแบบของโรงเรียนอนุบาล ได้แก่...

-โรงเรียนอนุบาลที่เตรียมความพร้อมโดยให้เด็กเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็ก
-โรงเรียนอนุบาลที่มีการจัดกิจกรรมโครงงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก
-โรงเรียนอนุบาลที่เน้นเนื้อหาวิชาการ เน้นการเขียนอ่าน
-โรงเรียนที่เน้นการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ส่วนจะพิจารณาว่าโรงเรียนไหนเป็นโรงเรียนที่ดี อยากให้เอาลูกเป็นศูนย์กลางค่ะ เพราะหากเลือกโรงเรียนที่ไม่เหมาะกับลูกหรือพื้นฐานของครอบครัว อาจจะทำให้ลูกไม่ได้รับการส่งเสริมทักษะต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็นของการเข้าโรงเรียนค่ะ

โรงเรียนที่ดี ต้องเป็นอย่างไร

1. โรงเรียนจะต้องเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

2. โรงเรียนต้องมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ชัดเจน

3. สภาพแวดล้อมมีปลอดภัย มีการดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ อย่างเคร่งครัด

4. มีสัดส่วนที่เหมาะสมของครูต่อนักเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีคือ ควรมีครู 2 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 25 คน

5. มีการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีสุขนิสัยในเรื่องการกิน การนอน การรักษาความสะอาด การขับถ่าย เป็นอย่างดี

6. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

7. มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กๆ เป็นสำคัญ ทำให้เด็กนักเรียนมีแรงจูงใจและเกิดความใฝ่รู้จากตัวเด็กเอง ไม่ใช่การบังคับจากภายนอก

8. ครูต้องรับฟังและให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของเด็กๆ

9. มีมาตรการในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อด้วย

พ่อกับแม่ต้องเข้าไปดูโรงเรียนลูกด้วยตัวเองนะคะ ว่ามีการจัดเรียนการสอน การทำกิจกรรมในแต่ละวันของโรงเรียนอย่างไรบ้าง แล้วลองถามลูกดูว่าชอบไหม ความคิดเห็นของลูกสำคัญที่สุดค่ะ


ข้อมูลจาก : คลินิกจุฬาคิดส์คลับ
 

บทความแนะนำ

จริงหรือไม่ ความเชื่อระหว่างการตั้งครรภ์
คนท้องกินทุเรียนได้ไหม
3 วิธีสุดเจ๋งกระตุ้นสมองลูก ฉลาดได้ด้วยสองมือแม่
เลี้ยงลูกอย่างไร โตไปไม่โกง

Facebook Comment