โรงเรียนเพลินพัฒนา เปิดบ้านการเรียนรู้ : ตอน...ผลิดอก
โรงเรียนเพลินพัฒนา ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน "เปิดบ้านการเรียนรู้ : ตอน...ผลิดอก"

ก้าวผ่านช่วงวัยอนุบาล ... สู่ช่วงวัยประถม
เมื่อเด็กๆ ตัวโตขึ้น ... เขาได้เรียนรู้อะไร ?
เมื่อเด็กๆ มีประกายความคิดมากขึ้น ... เรามีกระบวนการอย่างไร?
ชวนสัมผัสเส้นทาง...ความเป็นไปของกล้าน้อยๆ...สู่การผลิดอก
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา
พบกับการบอกเล่าการเรียนรู้ และการนำเสนอสะท้อนตัวตนของเด็กๆชั้น ๑
ผ่านการทำโครงงาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ในห้วงเวลาแห่งการ “ผลิดอก”

เราลองนั่งลงให้ตัวเท่าเขา...บางที ..เราอาจเข้าใจเขามากขึ้น
รับจำนวนจำกัด สำรองที่นั่งได้ที่ งานรับสมัครนักเรียน
๐๒ - ๘๘๕ ๒๖๗๐ - ๕ ต่อ ๑๑๑, ๒๒๒
www.plearnpattana.comโรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นโรงเรียนทาง เลือกในย่านพุทธมณฑลสาย ๒   เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (nursery) ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖   โดยจัดการเรียนรู้ในแนวบูรณาการ ผสานแนวคิดด้านการศึกษาที่หลากหลาย  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตนอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย   มีการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ด้วยเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่จะทำให้เด็กๆ สามารถเผชิญโลกในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข  โดยมีคำจำกัดความการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นว่า “สนุกในวัยอนุบาล   ชวนสืบค้นในวัยประถม   ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม ”

โรงเรียนเพลินพัฒนา เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

 

บทความแนะนำ

คลิป DIY กระป๋องอาหารนก
พ่อแม่ช็อค ล็อครถให้ลูก 8 ขวบนอน ปลุกเรียกไม่ตื่น
ลูกแม่จะน่ารักสำหรับทุกคน! 6 เทคนิค กินบุฟเฟ่ต์อร่อย แม้มีลูกเล็กไปด้วย
แก้วหูทะล เด็กๆ ที่ว่ายน้ำเป็นกันบ่อย พ่อแม่ต้องคอยระวัง!

Facebook Comment