เลือกโรงเรียนให้ลูก : แค่ชั้นอนุบาลอย่างเดียวหรือให้โรงเรียนที่มีถึงมัธยมดีนะ


เชื่อว่าพ่อแม่หลายคนคงเกิดคำถามแบบนี้บ้าง ว่าระหว่างให้ลูกเรียนโรงเรียนอนุบาลที่มีเฉพาะเด็กๆ ชั้นอนุบาลอย่างเดียว กับให้ลูกเรียนโรงเรียนที่มีจนถึงชั้นมัธยม อย่างไหนจะดีกว่ากันนะ
 
สำหรับโรงเรียนอนุบาล ที่มีเฉพาะอนุบาล 1 - 3 บ่งบอกได้ว่าโรงเรียนนี้ได้มุ่งเน้นการให้การศึกษาเฉพาะ Early childhood หรือการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุก่อน 7 ขวบ หากโรงเรียนอนุบาลชัดเจนเรื่องการศึกษาระดับอนุบาล คือเน้นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นองค์รวมตามแนวปฏิรูปการศึกษา ผลดีจะเกิดขึ้นกับเด็กทุกคน นอกจากนี้ โรงเรียนที่มีแต่เด็กอนุบาลโดยเฉพาะจะมีขนาดกำลังดี ไม่แออัดจนเกินไป คุณครูก็ใส่ใจดูแลเด็กได้เต็มที่ และทั่วถึง
 
ส่วนโรงเรียนที่มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมก็มีข้อได้เปรียบตรงที่เด็กเข้าเรียนครั้งเดียว ได้เรียนยาวอีกหลายปี ไม่ต้องเป็นธุระหาโรงเรียนให้ลูกบ่อยๆ  
 
แต่ถ้าลองพิจารณาดูแล้ว พ่อแม่ควรเลือกโรงเรียนที่เอื้ออำนวยต่อธรรมชาติของเด็ก โดยเฉพาะการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลหรือเด็กปฐมวัยนั้นเป็นช่วงที่พิเศษและละเอียดอ่อน ดังนั้นเราควรเลือกโรงเรียนที่หล่อหลอมพื้นฐานประสบการณ์ชีวิตและทักษะการเรียนรู้ให้มั่นคง เพื่อรองรับระดับการศึกษาอื่นๆ ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะตัดสินจากโรงเรียนนี้มีถึงประถม มัธยมไม่ได้ แต่ควรเข้าไปสอบถามและดูให้เห็นเลยดีกว่าโรงเรียนนั้นๆ จัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาลเป็นแบบไหน เหมาะกับพัฒนาการของลูกเราอย่างไร
 
นอกจากนี้ควรเพิ่มเรื่องการเดินทาง ความสะอาดปลอดภัยของสถานที่ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่โรงเรียนเป็นตัวประกอบการตัดสินใจด้วยค่ะ


 

บทความแนะนำ

มัฟฟินมินิพิซซ่า สูตรไม่ง้อแป้ง
Attitude Mom จัดสัมมนาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บรรยายโดย พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ
Q & A แม่ท้องใช้โน้ตบุ๊กได้มั้ย
เมื่อลูกน้อยกลายเป็นเด็กอาละวาด กระทืบเท้า รับมืออย่างไรดี???

Facebook Comment