​ข่าวดี กทม. เร่งขยายโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษเพิ่ม


 
ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด กทม. มีนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมต้น จำนวน 3,300 คนจึงทำให้ผู้บริหาร กทม. มีนโยบายเพิ่มจำนวนโรงเรียนขยายโอกาสสำหรับเด็กพิเศษให้มากขึ้น
 
จากแต่เดิมมีโรงเรียนในสังกัด กทม. ที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด 128 โรงเรียน เป็นการศึกษาที่ให้เด็กพิเศษและเด็กนักเรียนทั่วไปสามารถเรียนห้องเดียวกันได้ โดยเด็กพิเศษจะเรียนร่วมกับเด็กนักเรียนปกติ ในวิชาดนตรี ศิลปะ พละศึกษา สุขศึกษา และวิชาอื่นๆ แต่ในวิชาที่ต้องใช้ทักษะและความเข้าใจอย่างวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้นก็จะแบ่งแยกการเรียนการสอนออกจากกัน เพราะเด็กพิเศษมีพัฒนาการ และความเข้าใจช้ากว่าเด็กปกตินั่นเอง
 
นอกจากนี้การขยายโรงเรียนเพิ่ม นอกจากจะรองรับเด็กๆ แล้วให้ความสำคัญกับการจัดอบรมครูและบุคลากรในเรื่องการดูแลเด็กพิเศษด้วย โดยผู้บริหาร กทม. ได้กำหนดอัตราส่วนให้ครู 1คน ต่อเด็ก 10คน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถดูแลอย่างทั่วถึง ใกล้ชิด และช่วยเหลือนักเรียนได้มากที่สุด
 
โดยคณะผู้บริหาร กทม. ได้กำหนดเป้าหมายการขยายโรงเรียนรูปแบบดังกล่าว ปีการศึกษาละ 5-10โรงเรียน เพื่อรองรับจำนวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเร่งสร้างความพร้อมในการพัฒนาและดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จมากที่สุดต่อไป  
 

บทความแนะนำ

ลูกถูกสุนัขกัด! เรื่องที่พ่อแม่ต้องระวัง
คลิปเบื้องหลังการถ่ายปกนิตยสารรักลูกเดือนกันยายน 59
เมนูผลไม้แปลงร่าง สำหรับเด็กวัย 6-12 เดือน
ฝุ่น! ตัวการทำลูกเป็นภูมิแพ้

Facebook Comment