สารอาหารอย่างแอลฟา-แลคตัลบูมินเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง

แอลฟา-แลคตัลบูมิน, อัลฟาแลคตัลบูมิน, ทริปโตเฟน, สารอาหารในนมแม่, ประโยชน์ของนมแม่, เด็กนมแม่, นมสำหรับเด็ก, สารอาหารสำหรับเด็ก, สารอาหารบำรุงสมอง, สารอาหารกระตุ้นสมอง, การนอนของเด็ก, สมองทำงานตอนหลับ, ลูกนอน, ลูกหลับ, เด็กหลับ, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด, กระตุ้นพัฒนาการเด็ก, พัฒนาการทางสมอง, S-26

ระหว่างการนอนหลับตอนกลางคืนสมองของลูกน้อยจะเก็บสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้ในระหว่างวัน และจากนั้นสมองของลูกจะประมวลข้อมูลที่ได้รับในขณะที่ลูกนอนหลับ การที่หลับได้เพียงพอ (ไม่ตื่น) ระหว่างกลางคืนจะทําให้ความสามารถในการจําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในช่วงกลางวันมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากกว่าลูกน้อยที่หลับไม่ดี และเด็กจะจําได้ดีกว่า

การทำงานต่างๆของสมองล้วนเกิดจากการสื่อสารกันระหว่างเซลล์ประสาทของเซลล์ในสมอง โดยการสื่อสารดังกล่าวจะสื่อสารกันผ่าน ”สารสื่อประสาท” ที่เป็นเหมือน เป็นตัวช่วยหรือสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทในสมองที่มีอยู่ นับล้านๆเซลล์ ให้สื่อสารถึงกันและส่งต่อข้อมูลถึงกันได้เป็นอย่างดี

สารสื่อประสาทคือสารเคมีที่สร้างจากตัวเซลล์ประสาทและหลั่งออกจากปลายประสาทเพื่อเป็น ตัวนําสัญญาณประสาทผ่านรอยต่อระหว่างเซลล์ประสาทที่เรียกว่า ไซแนปส์ (Synapse) หรือช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาทกับเซลล์กล้ามเนื้อเพื่อให้วงจรการ ทํางานของระบบประสาทเกิดความสมบรูณ์เต็มรูปแบบและเกิดการทํางานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ

ร่างกายของลูกน้อยไม่สามารถ สร้างกรดอะมิโนจําเป็นได้ ร่างกายต้องได้รับกรดอะมิโนจําเป็นจากอาหารที่รับประทานเข้าไป และหนึ่งในกรดอะมิโนสําคัญนี้เรียกว่าทริปโตเฟน ซึ่งทริปโตเฟนมีบทบาทสําคัญในพัฒนาการของระบบ ประสาทของลูกน้อยวัยแรกเกิด  และหนึ่งในสารอาหารที่ช่วยสร้างกรดอะมิโนนี้ก็คือ สารอาหารที่ชื่อว่า แอลฟา-แลคตัลบูมิน (Alpha-lactalbumin) ซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่พบมากในนมแม่นั่นเอง
 
สารอาหารอย่างแอลฟา-แลคตัลบูมินเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง แอลฟา-แลคตัลบูมิน เมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วจะถูกย่อยให้กรดอะมิโมมากมายรวมทั้งกรดอะมิโนจําเป็น คือทริปโตเฟน ((Tryptophanซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสาร สื่อประสาทเซโรโทนิน (Serotonin) อาจมีผลช่วยควบคุมความอยากอาหาร อารมณ์ ควบคุมความเครียด และควบคุมการนอน 

ทราบอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะให้ความสําคัญของการนอนหลับของลูกน้อยเช่นเดียวกับที่ให้ความสําคัญในความปลอดภัยของลูก และเช่นเดียวกับความสําคัญของการให้อาหารเช้า กลางวันและเย็นของลูกน้อยในประจําวัน คุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลสําคัญต่อการฝึกนิสัยการ นอนของลูกน้อย การปลูกฝังนิสัยที่ดีตั้งแต่เด็กจะง่ายกว่าการที่ต้องมาเปลี่ยนแปลงนิสัยในภาย หลัง

มาให้ความสำคัญของการนอนหลับกันนะคะ คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีลูกที่มีการเจริญเติบโตที่เหมาะ สม มีพัฒนาการการเรียนรู้ มีความสุข ไม่งอแง ส่วนคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะได้มีเวลาพักผ่อน มากขึ้นเช่นกัน

รู้อย่างนี้แล้ว คุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับการนอนที่ดี เริ่มตั้งแต่คืนนี้ กันเลยนะคะ
 
แหล่งอ้างอิง:
เอกสารอ้างอิง
[1] Wilhelm Ines, et al. The sleeping child outplays the adult's capacity to convert implicit into explicit knowledge. Nature Neuroscience, 2013; DOI: 10.1038/nn.3343
[2] Silvia Helena Cardoso.Communication Between Nerve Cells. State University of Campinas
]3] Kandel, Eric R.; Schwartz, James Harris; Jessell, Thomas M. (2000). Principles of neural science. New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0-8385-7701-1. OCLC 42073108.
[4] Robert Stufflebeam, Consortium on Cognitive Science Instruction, Neurons, Synapses, Action Potentials, and Neurotransmission.
[5] Heine WE. The significance of tryptophan in infant nutrition. In: Huether G, Kochen W, Simat TJ, Steinhart H, eds. Tryptophan, Serotonin, and Melatonim: Basic Aspects and Applications. New York, NY: Kluwer Academic/Plenum Publishers; 1999:705-710. Advances in Experimental Medicine and Biology; vol 467.
[6] Heine WE, Klein PD, Reeds PJ. The importance of Alpha-Lactalbumin in infant nutrition. J.Nutr. 1991;121:277-283
 
 
 (พื้นที่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

Facebook Comment