ส่งเสริมศักยภาพลูกน้อยยุคอัลฟ่าด้วยเทคนิคง่ายๆ ที่ใช้ได้จริง


เด็กยุคอัลฟ่า, Gen Alpha, เลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เก่ง, ลูกเอาตัวรอดได้, พัฒนาการเด็ก, การเลี้ยงลูก, อาหารสำหรับเด็ก, นมสำหรับเด็ก, โฟโมสต์, โอเมก้า 3

รู้จักกับเด็กยุคอัลฟ่า (Alpha)
เด็กยุคเจอเนอเรชั่น อัลฟ่า(Generation Alpha) คือ เด็กที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป เป็นเด็กที่อยู่รายล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ทำให้วิถีการเรียนรู้ของเด็กเปลี่ยนไปกลายเป็นนั่งๆ นอนๆ แล้วเคลื่อนไหวน้อย ส่งผลกับพัฒนาการและการเรียนรู้ ทำให้เด็กๆ เป็นคนใจร้อน ขี้หงุดหงิด ขาดสมาธิ ขาด self esteem และการรู้จักคิดแก้ปัญหา พัฒนาการร่างกายถดถอย มักมีปัญหาทางสายตา ขาดทักษะการสื่อสาร การเข้าสังคม และความคิดสร้างสรรค์
 
เด็กยุคอัลฟ่า (Alpha) พ่อแม่ต้องดูแลอย่างไร
การเลี้ยงลูกเจอเนอเรชั่น อัลฟ่า พ่อแม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจสภาพสังคมและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพราะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ แต่พ่อแม่จำเป็นต้องรู้ให้เท่าทันถึงข้อเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูก และเลือกให้ลูกรับสื่ออย่างเหมาะสม ที่สำคัญพ่อแม่จำเป็นต้องสอนและพัฒนาให้ลูกสามารถคิดเอง แก้ปัญหาเอง รู้จักความถูกต้องและมีจิตสำนึกที่ดี เพราะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทั้งสมองและร่างกายของลูกน้อย


วิธีการง่ายๆ ที่พ่อแม่สามารถกระตุ้นให้ลูกให้ฝึกพัฒนาคือการให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากปฎิบัติจริง สร้างประสบการณ์จริง ผ่านการลงมือทำกิจกรรม และการคิดหาวิธีด้วยตัวเอง
การให้เด็กลงมือทำจะทำให้เกิดกระบวนการคิดซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ส่งผลให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะประสาทสัมผัสหลายอย่างร่วมกันในคราวเดียว และพัฒนาไปถึงการวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์  รู้จักตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกด้วย อีกทั้งเป็นการเรียนรู้แบบ Transformative Learning ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้เข้าใจตัวเอง โลกและสังคม ผ่านประสบการณ์และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ในชีวิตได้ต่อไป
 
เด็กยุคอัลฟ่า (Alpha) พ่อแม่ต้องส่งเสริมด้านไหนบ้าง
ก่อนที่เราจะไปรู้เทคนิคการส่งเสริมประสบการณ์ศักยภาพลูกน้อยยุคอัลฟ่า พ่อแม่ต้องมั่นใจก่อนว่าลูกน้อยมีความพร้อมด้านต่างๆ อย่างเต็มที่แต่ละด้าน ดังนี้
  • ส่งเสริมด้านสมอง เพื่อให้ลูกน้อยสามารถรู้คิด ทันเหตุการณ์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ พ่อแม่ต้องมั่นใจว่าลูกได้พัฒนาทักษะที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมองอย่างเต็มที่ อาจารย์ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการทํางานของสมองว่า สมองจะถูกพัฒนาในช่วงวัยแรกเกิด - 6 ปี โดยเครือข่ายใยประสาทจะถูกสร้างและเชื่อมต่อกันอย่างเต็มที่ที่สุดเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาทักษะผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 7 อย่างสม่ำเสมอ หากทักษะใดไม่ได้ใช้ก็จะถูกกําจัดออกไป เพื่อการพัฒนาสมองอย่างเต็มศักยภาพพ่อแม่ควรให้ลูกได้รับสารอาหารที่ช่วยพัฒนาสมอง ได้แก่ DHA เพราะ DHA จะช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายใยประสาท เมื่อทำงานร่วมกับการเรียนรู้ดังกล่าว สมองของลูกจะถูกพัฒนาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้วิตามิน B6 วิตามิน 12 โฟเลต และไอโอดีน มีส่วนสำคัญในการช่วยควบคุมการทำงานของสมองกระตุ้นระบบประสาท และการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท
 
  • ส่งเสริมด้านร่างกาย เพื่อให้ลูกน้อยสามารถเรียน เล่น ลงมือทำอย่างเต็มที่และสนุกสนาน เด็กต้องมีพัฒนาการทางร่างกายอย่างเหมาะสม มีความแข็งแรง และเติบโตสมวัย พ่อแม่จึงต้องให้ลูกได้รับสารอาหารที่เสริมสร้างกระดูก และกล้ามเนื้อ เด็กควรได้รับแคลเซียมและวิตามินดี ที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กระดูก วิตามินดีช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดี การมีวิตามินดีต่ำมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์คนที่มีระดับวิตามินดีในร่างกายต่ำ จะมีความจำและการทำงานของสมองด้านการจัดการด้อยกว่า5 ส่วนโปรตีน ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
 
  • ส่งเสริมด้านภูมิคุ้มกัน เพื่อให้พ่อแม่มั่นใจได้ว่าลูกพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกกว้างร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ลูกน้อยต้องแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย และสามารถต้านทานโรคมีภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม ซึ่งวิตามิน A ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน วิตามิน E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวป้องกันเชื้อโรค และวิตามิน C ช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาของการเป็นหวัดได้        
 
เทคนิคปลดล็อคศักยภาพลูกน้อยยุคอัลฟ่า (Alpha)
อย่างที่ได้กล่าวไปว่า พ่อแม่ต้องพัฒนาตัวเองและรู้ทันการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้ลูกเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เด็กสามารถที่จะประยุกต์ใช้ ข้อมูลการเรียนรู้ในดิจิทัล ควบคู่กับประสบการณ์จริง ที่เขาพบเจอเรามีกิจกรรมสนุกๆ มาแนะนำค่ะ
  • เปลี่ยนวันหยุด ให้เป็นวันเรียนรู้  ท่องเที่ยวสนุกไปกับ GPS วางแผนการเดินทางกับลูกก่อนออกเดินทางโดยใช้ GPS หรือ Google Map สอนให้ลูกดูแผนที่เป็น และอธิบายจุดสังเกตุระหว่างทางไปด้วย โดยระหว่างทางให้ลูกทำหน้าที่เป็น navigator ส่วนตัวและไกด์ตัวจิ๋ว ให้เด็กหาความรู้ของสถานที่ที่จะไป และเป็นคนแนะนำสถานที่ต่างๆ คุณจะเห็นว่าเค้าภูมิใจในตัวเค้าเองมากน้อยแค่ไหน 
     
  • ทำขนมง่ายๆ ตามคลิปใน Blog ชื่อดัง เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกันทั้งพ่อ แม่ ลูก ลองเปิดคลิปทำขนมที่ชอบใน Blog หรือ YouTube แล้วช่วยกันทำกับลูกน้อย ทำเสร็จก็ลองโพสต์ แล้วแชร์ดู แค่นี้ก็ทั้งสนุกและภูมิใจอีกด้วย
     
  • ค้นคว้า หาสถานที่เที่ยวนอกบ้านจากใน Website เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกได้ออกไปเล่น ฝึกทักษะต่างๆนอกบ้าน ลองชักชวนลูกโดยเปิด website ที่มีการแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจดู เช่น ForemostOmega (www.foremostomega.com) ก็มีแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งที่อยากให้พ่อแม่พาลูกไปสัมผัสและร่วมพัฒนาการเรียนรู้
 
 
ใหม่! โฟร์โมสต์ โอเมก้า โกล์ด
คิดค้นพัฒนาสูตรโดย สถาบันวิจัย ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เนเธอร์แลนด์
สูตร ทริปเปิ้ล โปรพลัส และ DHA ที่สูงถึง 5 เท่า เพื่อพัฒนาการทั้ง 3 ด้านของลูกน้อย

เด็กยุคอัลฟ่า, Gen Alpha, เลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เก่ง, ลูกเอาตัวรอดได้, พัฒนาการเด็ก, การเลี้ยงลูก, อาหารสำหรับเด็ก, นมสำหรับเด็ก, โฟโมสต์, โอเมก้า 3
(พื้นที่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)


 
 
แหล่งอ้างอิง
1 สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย: ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้. ไทยโพสต์ (23 ส.ค .2558)
2 John Dewey.Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. 1997
3 How to Play with Children(ออนไลน์). Women's and Children's Health Network
4 Tom Vasich. Brain development suffers from lack of fish oil fatty acids, UCI study finds(ออนไลน์). 2015. Available from :  https://news.uci.edu/research/brain-development-suffers-from-lack-of-fish-oil-fatty-acids-uci-study-finds/(2015} April 15)
5 Joshua W. Miller, PhD. Vitamin D Status and Rates of Cognitive Decline in a Multiethnic Cohort of Older Adults. JAMA Neurology (ออนไลน์). 2015. Available from :http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2436596 (2015, November)
 

Facebook Comment