นักวิจัยเผยความลับ!! แอลฟา-แล็คตัลบูมิน กับการทำงานเพื่อสมองลูกน้อย

แอลฟา-แล็คตัลบูมิน, การนอนของเด็ก, การนอนของลูก, ยิ่งนอนยิ่งสมองดี, ยิ่งนอนยิ่งฉลาด, การนอนส่งผลต่อสมอง, สมองทำงานตอนนอน, สมองทำงานตอนหลับ, การทำงานของสมองเด็ก, พัฒนาการทางสมอง, กระตุ้นการทำงานของสมอง, กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง, S-26

คุณแม่...ทราบหรือไม่!
สารสื่อประสาทคือต้นกำเนิดการทำงานของสมอง
ความสามารถในการทำงานต่าง ๆ ของสมองนั้นล้วนเกิดขึ้นจาก การสื่อสารกันอย่างเป็นระบบระหว่างเซลล์ประสาทในสมองนับล้าน ๆ เซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทต้องอาศัย “สารสื่อประสาท” ซึ่งเป็นสารเคมีที่สมองสร้างขึ้น เพื่อทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาททำให้เกิดการทำงานของสมอง สร้างความทรงจำการเรียนรู้ส่งผลต่อความคิดการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการพัฒนาการด้านอารมณ์พฤติกรรมและบุคลิกภาพอีกด้วย ร่างกายเด็กไม่สามารถสร้างสารสื่อประสาทขึ้นเองได้ จึงจำเป็นต้องได้รับสารอาหารจำพวกโปรตีน เช่น แอลฟา-แล็คตัลบูมิน ให้กรดอะมิโนจำเป็นเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสื่อประสาท
 
                                                                                                                             
แอลฟา-แล็คตัลบูมิน สารอาหารที่ให้กรดอะมิโนจำเป็นเพื่อใช้สร้างสารสื่อประสาท ช่วยในการทำงานของสมอง”
“แอลฟา-แล็คตัลบูมิน” พบได้น้อยในนมผสมทั่วไปโดยแอลฟา-แล็คตัลบูมินที่ให้กรดอะมิโนจำเป็นที่ใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการสร้างสารสื่อประสาทซึ่งเป็นสารที่สำคัญต่อการทำงานของสมอง
 

คำถาม: แอลฟา-แล็คตัลบูมิน คืออะไรมีความสำคัญสำหรับลูกน้อยอย่างไร?
คำตอบ: แอลฟา-แล็คตัลบูมิน คือ โปรตีนคุณภาพสูง พบมากที่สุดในน้ำนมแม่ ย่อยง่าย และให้กรดอะมิโนจำเป็นที่ช่วยการเจริญเติบโตและพัฒนาสมอง เช่น ทริปโตแฟน หนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็นที่เป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท และ เซราโตนิน ช่วยในการควบคุมการนอนหลับ กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญา แอลฟา-แล็คตัลบูมินนอกจากจะย่อยง่ายแล้ว เมื่อย่อยแล้วยังให้เปปไทด์และกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายเด็กต้องการในปริมาณสูง
 
แอลฟา-แล็คตัลบูมิน, การนอนของเด็ก, การนอนของลูก, ยิ่งนอนยิ่งสมองดี, ยิ่งนอนยิ่งฉลาด, การนอนส่งผลต่อสมอง, สมองทำงานตอนนอน, สมองทำงานตอนหลับ, การทำงานของสมองเด็ก, พัฒนาการทางสมอง, กระตุ้นการทำงานของสมอง, กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง, S-26

คำถาม: แอลฟา-แล็คตัลบูมิน คือ โปรตีนหลักในนมแม่จริงหรือ?
คำตอบ: เนื่องจากนมแม่เป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก และเต็มไปด้วยสารอาหารต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาและการทำงานของสมอง เป็นโปรตีนหลักที่พบมากในนมแม่นั้น เป็นโปรตีนคุณภาพสูง ชื่อ “แอลฟา-แล็คตัลบูมิน” (Alpha Lactalbumin)2
 
 
แอลฟา-แล็คตัลบูมิน, การนอนของเด็ก, การนอนของลูก, ยิ่งนอนยิ่งสมองดี, ยิ่งนอนยิ่งฉลาด, การนอนส่งผลต่อสมอง, สมองทำงานตอนนอน, สมองทำงานตอนหลับ, การทำงานของสมองเด็ก, พัฒนาการทางสมอง, กระตุ้นการทำงานของสมอง, กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง, S-26

คำถาม: แอลฟา-แล็คตัลบูมิน กับผลวิจัยทางการแพทย์ในต่างประเทศเป็นอย่างไร
คำตอบ: มีผลวิจัยทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่าเด็กที่ทานนมแม่ซึ่งมีปริมาณแอลฟา-แล็คตัลบูมินสูงจะได้รับทริบโตเฟนสูง และอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กที่ทานนมแม่ที่มีทริบโตเฟนสูงสามารถนอนหลับได้ดีกว่า และมีอารมณ์ดีกว่าเด็กที่กินนมผสมทั่วไป
 
มั่นใจด้วยผลงานวิจัยทางวิชาการ”
แอลฟา-แล็คตัลบูมิน มีผลงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกว่า 3,903 งานวิจัย ที่ตีพิมพ์ใน US National Library of Medicine. National Institute of Health.
*http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=alphalactalbumin[access on 21April 2016]
 
Reference:
  1. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Kandel.html[11/26/2012 11:14:24 AM]
  2. Lonnerdal B, Lein EL. Nutritional and Physiologic of Alpha-Lactalbumin in infants. Nutrition Reviews 2003: 61(9); 295-305
 
(พื้นที่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

Facebook Comment