พลังสมองของลูกสร้างได้ด้วย Musical Brain Tales


 
คุณแม่รู้หรือไม่ว่า การเปิดนิทานเพลงให้เจ้าตัวเล็กฟังบ่อยๆ ไม่ได้มีแค่เสียงอันไพเราะ และความสนุกนานของดนตรีเท่านั้น เพราะตัวโน้ตแต่ล่ะตัวที่ถูกบรรเลงออกมา ยังซ่อนความหมายสิ่งมหัศจรรย์ไว้มากมาย ทำให้ลูกเกิดจินตนาการ สมาธิ และอารมณ์ดี

4 ทักษะสำคัญที่ได้จากนิทานเพลง

1.กระตุ้นสมองฝึกทักษะการวิเคราะห์ เมื่อฟัง Musical Brain Tales หรือนิทานดนตรีจบ คุณพ่อคุณแม่ลองตั้งคำถามแบบปลายเปิด ชวนให้ลูกคิดเสริมทักษะ การวิเคราะห์ เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้หาคำตอบ

2.พัฒนาความฉลาดผ่านเสียงดนตรี มีงานวิจัยพบว่า เด็กที่ฟังเพลงมีแนวโน้มที่จะเรียนเก่งกว่า เพราะดนตรีกระตุ้นการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน คณิตศาสตร์ และความฉลาดทางอารมณ์

3.พัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษา สอนคำศัพท์พร้อนชวนลูกดูภาพประกอบ เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์และข้อมูลในสมองของลูก และพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น

4.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ช่วงเวลาที่กำลังเล่านิทานให้เจ้าตัวเล็กฟังคุณพ่อคุณแม่สามารถเล่นหยอกล้อ ทำท่าทางเป็นตัวละครในเรื่อง โดยให้เจ้าตัวเล็กมีส่วนร่วมด้วย ช่วงเวลาสบายๆ แห่งความรัก ความอบอุ่นจะสร้างความผูกพันและนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่จะเสริมสร้าง ปัญญาของเจ้าตัวเล็กได้เป็นอย่างดี
 
เทคนิคการเล่านิทาน “ยิ่งเล่าสนุก ลูกยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่า” การเล่านิทานช่วยกระตุ้นทักษะได้หลากหลาย หากยิ่งเล่าสนุกลูกยิ่งมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้น และมีสมาธิจดจอได้ฝึกฝนใช้สายตาในการมองภาพ ทำความเข้าใจกับภาพ เชื่อมโยงกับคำ สื่อสารได้เร็วขึ้นจากการฟังเสียง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

คุณพ่ออาจเข้ามามีส่วนร่วมกับคุณแม่ในการอ่านนิทานให้ลูกน้อยฟัง ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศของการเล่านิทานให้สนุกสนานมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังส่งผลดีต่อพัฒนาการทางสติปัญญา และอารมณ์ของเจ้าตัวเล็ก เรียกว่าช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ รอบด้านของลูกเลยล่ะค่ะ

วิธีเล่น วิธีเล่า นิทานให้สนุก คุณแม่อาจหาตุ๊กตาทำมือประกอบการเล่น หรือชวนลูกมานั่งตักอ่านหนังสือด้วยกัน ระหว่างเล่า ให้ชี้แต่ละภาพพร้อมอธิบายไปด้วยว่าคืออะไร มีการทำเสียงคึกคักสนุกสนานให้ลูกเพลิดเพลิน ถ้ามีสัตว์ต่างๆ ลองทำเสียงสัตว์แล้วให้ลูกทายว่าเป็นเสียงของสัตว์ตัวไหน การทำแบบนี้จะทำให้ลูกรู้จักคิดวิเคราะห์ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นสัตว์ตัวไหนเป็นเจ้าของเสียง

แนะนำนิทาน Musical Brain Tales

สามเหลี่ยมหาเพื่อน...นิทานสอนเรื่องเรขาคณิต และมิตรภาพระหว่างเพื่อน
ร้องโดย คัดโตะ
เรื่องของคุณ จุด...สอนเรื่องธรรมชาติ อดทน รอคอย
ร้องโดย ลูกหว้า พิจิกา
หลบตรงไหนดี...สอนเรื่องทิศทาง และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ร้องโดย วอลนัท The Voice 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.enfababy.com
(พื้นที่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

Facebook Comment