Q & A วัคซีนจำเป็นของแม่ตั้งครรภ์

ความจริงของการฉีดวัคซีนของแม่ท้อง รวมถึงวัคซีนอะำไรที่จำเป็นต้องฉีดระหว่างตั้งครรภ์


แม่ท้อง, ตั้งครรภ์, วัคซีน, วัคซีนจำเป็น, การฉีดวัคซีน, วัคซีนแม่ท้อง, บาดทะยัก, วัคซีนบาดทะยัก, ตั้งครรภ์ 2 เดือน, คลอด, ฝากครรภ์, ทารกแรกเกิด


Q : เพิ่งตั้งครรภ์ได้ 2 เดือนค่ะ คุณหมอที่ฝากครรภ์แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก จำเป็นไหมที่ต้องฉีด แล้วดิฉันควรฉีดวัคซีนที่เคยฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันไหม เพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกจะมีวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เยอะแยะไปหมด จริงๆ แล้วเราควรฉีดวัคซีนอะไรบ้างคะ

ธัญญา/ กรุงเทพ

A: โดยปกติในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะไม่ให้ฉีดวัคซีนต่างๆ ถ้าไม่จำเป็นเพราะเกรงว่าอาจเกิดอันตรายแก่ลูกในครรภ์ ในปัจจุบันแนะนำให้ฉีดวัคซีนบาดทะยักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้คุณแม่สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคบาดทะยัก แล้วถ่ายทอดไปยังลูกในท้องจะได้มีภูมิคุ้มกันโรคนี้ ในอดีตเมื่อประมาณ 40-50 ปีก่อน โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดพบได้บ่อยเนื่องจากมีการคลอดที่บ้านมากโดยผดุงครรภ์โบราณ หรือที่เราเรียกว่าหมอตำแย ซึ่งบางครั้งอาจใช้เครื่องมือที่สะอาดไม่เพียงพอ เช่น ไม้ไผ่ตัดสายสะดือของเด็กทำให้มีเชื้อบาดทะยักแพร่สู่เด็กทางสายสะดือ ทำให้เด็กเกิดโรคบาดทะยัก ซึ่งโรคนี้มีอันตรายรุนแรงถึงชีวิต หากรักษาไม่ทันท่วงที ทำให้เกิดนโยบายการฉีดวัคซีนบาดทะยักอย่างเป็นกิจวัตร

แต่ในปัจจุบันนี้คุณแม่คลอดในสถานพยาบาลสมัยใหม่กว่าร้อยละ 95 ทำให้อุบัติการณ์ของโรคบาดทะยักในทารกลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือน้อยมาก เพราะการคลอดในสถานพยาบาลสมัยใหม่จะเน้นเรื่องเทคนิคปราศจากเชื้อ (Sterile Technique) มาก แต่นโยบายการฉีดวัคซีนบาดทะยักก็ยังคงอยู่ ในระยะหลังก็มีรายงานถึงบางรายที่คลอดในโรงพยาบาลแต่เด็กเกิดมีโรคบาดทะยัก จึงทำให้ยังมีนโยบายการฉีดวัคซีนบาดทะยักกันต่อไป

การฉีดวัคซีนบาดทะยัก โดยทั่วไปต้องฉีด 3 เข็ม โดย 2 เข็มแรกห่างกัน 1 เดือน และเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) ควรฉีดหลังจากฉีด 2 เข็มแรก แล้วภายใน 6 เดือนถึง 1 ปี หลังจากนี้แล้วให้ฉีดทุกๆ 10 ปี ในกรณีของคุณธัญญาไม่ได้บอกมาว่าเคยฉีดมาแล้วครบ 3 เข็มหรือไม่ ถ้าเคยฉีดครบชุดมาแล้ว (3 เข็ม) ไม่เกิน 3 ปี ก็ไม่ต้องฉีดกระตุ้นอีก แต่ถ้าเลย 3 ปี ก็ควรฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็มก็เพียงพอแล้ว แต่หากฉีดไม่ครบ 3 เข็ม ก็ต้องพิจารณาว่าฉีดเข็มแรก และเข็มที่ 2 เมื่อใด หากไม่เลย 6 เดือนถึง 1 ปี ก็ฉีดเข็มที่ 3 ต่อได้ แต่หากเลย 1ปีแล้ว คงต้องเริ่มฉีดใหม่หมดทั้ง 3 เข็มอีกครั้งหนึ่ง

การฉีดวัคซีนบาดทะยักในคุณแม่ท้องที่ไม่เคยฉีดมาก่อน ควรฉีด 2 เข็มห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน โดยเข็มแรกฉีดทันทีที่มาฝากครรภ์เดือนไหนก็ได้ แล้วฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกประมาณ 1 เดือน โดยที่เข็มที่ 2 นี้ ควรฉีดก่อนคลอดอย่างน้อย 1 เดือนครับ


บทความแนะนำ

ทุเรียน-กาแฟ-เหล้า ของแสลงหน้าร้อน
คุณแม่รู้ไหม? มีอะไรในไข่ไก่ 1 ฟอง
Infused Water น้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ
เริ่มแล้ว! โรงพยาบาลในสกอตแลนด์ตรวจหาร่องรอยแอลกอฮอล์ในทารกแรกเกิด

Facebook Comment