110 รายชื่อหมอสูติ-นรีแพทย์ทั่วประเทศที่คุณแม่บอกเองว่าดี ต้องไปฝากท้องรวมรายชื่อหมอสูติ-นรีแพทย์ 110 กว่ารายชื่อทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รายชื่อคุณหมอทั้งหมดนี้รวบรวมมาจากการแสดงความคิดเห็นของคุณแม่ใน FB: รักลูกคลับ (ลิงค์ >>> บอกชื่อหมอ+รพ.+จ. ที่ทำคลอดเจ้าตัวเล็ก) ที่ไปฝากครรภ์และทำคลอดแล้วประทับใจจนมาบอกเราว่า ดี!!! คุณแม่คนไหนที่กำลังวางแผนตั้งครรภ์ กำลังหาหมอสูติฯ เก่งๆ ลองดูที่รายชื่อนี้ได้เลยค่ะ

หมายเหตุ:
  1. รายชื่อหมอสูติ-นรีแพทย์นี้มาจาก Comment ของคุณแม่ตัวจริง ไม่ได้เกิดจากการว่าจ้าง
  2. รายชื่อเรียงตาม "ตัวอักษรจังหวัด" มิได้มีการจัดอันดับใดๆ ทั้งสิ้น
  3. หากบางรายชื่อ - โรงพยาบาล มีความผิดพลาด เช่น การสะกด การเปลี่ยนโรงพยาบาล ทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ เพราะเป็นการอัพเดทจากข้อมูลล่าสุดทั้งใน Comment และ เว็บไซต์โรงพยาบาล
  4. หาก "ต้องการเพิ่มเติม" หรือ "แก้ไข" รายชื่อหมอสูติ-นรีแพทย์ สามารถเข้าไปเพิ่มได้ที่ >>> เพิ่มรายชื่อหมอสูติ-นรีแพทย์

100 รายชื่อหมอสูติ-นรีแพทย์ทั่วประเทศที่คุณแม่บอกเองว่าดี ต้องไปฝากท้อง
 
  ชื่อ โรงพยาบาล จังหวัด
1 คุณหมอพิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ ศิริราช กทม
2 คุณหมอปราโมทย์ เชิดรัตนรักษ์  สายไหม กทม
3 คุณหมอวิบูลย์ กมลพรวิจิตร BNH กทม
4 คุณหมอสมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ รามา กทม
5 คุณหมอวันชัย เหลาหศักดิ์ถาวร นวมินทร์ 9 กทม
6 คุณหมอกอบชัย กาญจนาพงศ์กุล บางปะกอก 1 กทม
7 คุณหมอสมสมร มังคละวิรัช ยันฮี กทม
8 คุณหมอบุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ  บำรุงราษฏร์  กทม
9 คุณหมอกระเษียร ปัญญาคำเลิศ พญาไท 2 กทม
10 คุณหมอกมล ภัทราดูลย์ วชิระ กทม
11 คุณหมอวรประภา ลาภิกานนท์ เกษมราษฎร์ รามคำแหง กทม
12 คุณหมอ.สุพิชฌาย์ แจ่มใส เสรีรักษ์ มีนบุรี กทม
13 คุณหมอกิ่งแก้ว มิ่งสุทธิพร ยันฮี  กทม
14 คุณหมอเชิดพงษ์ สันตติ นครธน กทม
15 คุณหมอตวงสิทธิ์ วัฒกนารา ศิริราช กทม
16 คุณหมอชยวัฒน์ ผาติหัตถกร  ศิริราช กทม
17 คุณหมอนเรศ สุขเจริญ จุฬาลงกรณ์ กทม
18 คุณหมอพิราพรรณ ธีรมิตร เซ็ลทรัล เจนเนอรัล  กทม
19 คุณหมอนิทัศน์ จตุปาริสุทธิ์ สมิติเวช  กทม
20 คุณหมอเพชรรัตน์ ปิตะหงษ์นันท์ เซ็นหลุยส์  กทม
21 คุณหมอกุลธิดา ทรัพย์สมุทรชัย พญาไท3 กทม
22 คุณหมอชลธิชา สถิระพจน์ รามา กทม
23 คุณหมอฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ วิภาวดี กทม
24 คุณหมออรรถพล เกิดอรุณสุขศรี อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี กทม
25 คุณหมอนพดล จันทรเทพเทวัญ บางประกอก9 อินเตอร์  กทม
26 คุณหมอฐิติมา จิระสวัสดิ์ วชิรพยาบาล กทม
27 คุณหมอวรพงศ์ ภู่พงศ์ จุฬาลงกรณ์ กทม
28 คุณหมอสมสิญจน์ เพ็ชรยิ้ม ศิริราช  กทม
29 คุณหมอต่อศักดิ์ อังคณานุพงศ์ การุญเวช สุขาภิบาล3  กทม
30 คุณหมออดิเทพ เชาว์วิศิษฐ รามา  กทม
31 คุณหมอสุขฤทัย นิสารัตนพร วิภาราม กทม
32 คุณหมอปวีณา ผาลิวงค์ ภูมิพลอดุลยเดช กทม
33 คุณหมอสมเจตน์ มณีปาลวิรัตน์ คลินิกเจตนิน กทม
34 คุณหมอสุพจน์ พลานุสิตเทพา แพทย์รังสิต กทม
35 คุณหมอมงคลชน ฎิระวณิชย์กูล เวชธานี (ปัจจุบัน ร.พ.เสรีรักษ์) กทม
36 คุณหมอบุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ บีเอ็นเอช กทม
37  คุณหมอสุระ  โฉมแฉล้ม เกษมราษฎร์ ประชาชื่น กทม
38 คุณหมอประยุกต์ พัววิไล ไทยนครินทร์  กทม
39 คุณหมอ.ศักนัน มะโนทัย จุฬาลงกรณ์ กทม
40 คุณหมอนิวัฒน์ อรัญญาเกษมสุข โรงพยาบาล พญาไท 2 กทม
41 คุณหมอปองรัก บุญญานุรักษ์ พระมงกุฏเกล้า กทม
42 คุณหมอสมฤดี อุปลวัณณา  พระราม9 กทม
43 คุณหมออรกนิษฐา อรุณาทิตย์ สุขุมวิท กทม
44 คุณหมอสุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา จุฬาลงกรณ์ กทม
45 คุณหมอมนัส สุรทานต์นนท์ วิภาวดี กทม
46 คุณหมอธิติกรณ์ วาณิชย์กุล พญาไท2 กทม
47 คุณหมอทิฆัมพร วงศ์พิทยาดิศัย หัวเฉียว กทม
48 คุณหมอสุรพันธ์ สัจจปาละ มุงกุฏวัฒนะ กทม
49 คุณหมออานนท์ เรืองอุตมานันท์ มุงกุฏวัฒนะ กทม
50 คุณหมอชานนท์ เนื่องตัน ศิริราช กทม
51 คุณหมอสมชัย นิรุตติศาสน์ เซนต์หลุย กทม
52 คุณหมออนุรักษ์ โพธิทัต ลาดพร้าว  กทม
53 คุณหมอคัคนางค์ มิ่งมิตรพัฒนะกุล สินแพทย์  กทม
54 คุณหมอวันชัย นาถตระกูลพิทักษ์ เปาโลโชคชัย 4 กทม
55 คุณหมอชาญชัย สุชาติวัฒนชัย รามาธิบดี กทม
56 คุณหมอภูมิพร อัจฉรารัตนโสภณ เวชธานี(ลาดพร้าว111) กทม
57 คุณหมอสมชาย ชินล้ำประเสริฐ กลาง กรุงเทพ กทม
58 คุณหมอดำรง ตรีสุโกศล จุฬาลงกรณ์ กทม
59 คุณหมอวิชัย วงศ์ภูวรักษ์ นนทเวช นนทบุรี 
60 คุณหมอเพียรศักดิ์ เรืองพีระกุล เมโมเรียล  กาญจนบุรี 
61 คุณหมออาคม สวัสดิ์พาณิชย์ ขอนแก่นราม ขอนแก่น
62 คุณหมอศกุนตลา สุขปัญญา ปทุมเวช  จ.ปทุมธานี
63 คุณหมอธีระพงษ์ เพิ่มวัฒนชัย กรุงเทพจันทบุรี จันทบุรี
64 คุณหมออนุสรณ์ ปัญญานุภาพ พุทธโสธร  ฉะเชิงเทรา
65 คุณหมอสมปรารถนา. มังกรแก้ว พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
66 คุณหมอภานุวัฒน์ สำเนียงเสนาะ พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 
67 คุณหมอสุวรรณา. อัศวพิริยานนท์ สมิติเวช ศรีราชา  ชลบุรี
68 คลินิคขวัญสุดา พนัสนิคม ชลบุรี
69 คุณหมอธีระ ศิวดุลย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์ธีระ ชลบุรี  ชลบุรี
70 คุณหมอรัตนา สัจจเดว์ กรุงเทพพัทยา ชลบุรี
71 คุณหมอสุมณฑา ประเสริฐพันธ์ สมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี
72 คุณหมอจุฑาทิพย์ สินยอดเยี่ยม พญาไทศรีราชา ชลบุรี
73 คุณหมอชาญชัย ไชยเลิศ พญาไทศรีราชา  ชลบุรี
74 คุณหมอกัญจน์ธิกร สุริยะเพชรสิริ กรุงเทพพัทยา ชลบุรี
75 คุณหมอจุฬารัตน์  สุต๋า  สมเด็จ ณ ศรีราชา ชลบุรี 
76 คุณหมอเอกภพ นันทวงศ์ คลินิกหมอเอกภาพ ชัยภูมิ
77 คุณหมอสุขุมาล โพธิ์ทอง หลังสวน ชุมพร
78 คุณหมอสายพิน พงษธา มหาราช เชียงใหม่
79 คุณหมออารักขา สันทราย  เชียงใหม่
80 คุณหมอเปรมยุดา วังทองคำ  ลานนา เชียงใหม่
81 คุณหมอจิรพงศ์ อุทัยศิลป์  แม่ระมาด ตาก
82 คุณหมอสกาวเดือน นำแสงกุล ครบุรี  นครราชสีมา 
83 คุณหมอศาสตร์ศิลป์ อิ่มเอมกมล มหาราช นครราชสีมา
84 คุณหมอเหมศักดิ์ สิรพัฒนพิพัฒน์ มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
85 คุณหมอชนันต์ ศรีจันท์ทองศิริ ศรีสวรรค์  นครสวรรค์
86 คุณหมอศรันยา ชิตตระกูล ศรีสวรรค์  นครสวรรค์
87 คุณหมอเชิดเกียรติ์ เติมเกษมศานต์ ศรีสวรรค์  นครสวรรค์ 
88 คุณหมอชลธิดา เอี่ยมสำอาง เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
89 คุณหมอเบญจมาศ  กิจนิธี เกษมราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล  รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
90 คุณหมอวรางคณา  ว่องมงคล  เกษมราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล  รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
89 คุณหมอไชยพร  เอื้อชีวกุล  เกษมราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล  รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
90 คุณหมอพิสรรค์ ก้องกิจกุล ปัตตานี  ปัตตานี 
91 คุณหมอธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
92 คุณหมอเสริมสุข เหลาหชัยอรุณ  โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ พิจิตร
93 คุณหมอทินภัทร ทิพรตา อบจ ภูเก็ต ภูเก็ต
94 คุณหมอจิรประภา นาที กรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต
95 คุณหมอเฉลิมพล สมทรัพย์  ร้อยเอ็ดธนบุรี ร้อยเอ็ด
96 คุณหมอมณทิชา อัตถากร  ร้อยเอ็ดธนบุรี ร้อยเอ็ด
97 คุณหมอกิตติโชติ หิรัญมิตรนาคร  ร้อยเอ็ดธนบุรี ร้อยเอ็ด
98 คุณหมอสมภพ  ชาครียวณิชย์ ราชบุรี ราชบุรี
99 คุณหมอสันติ เตชาชัยนิรันดร์ แม่และเด็ก
ราชบุรี
ราชบุรี
100 คุณหมอจันทรทิพย์ จิตรวงค์ ลำพูน ลำพูน
101 คุณหมอรักชาย บุหงาชาติ สงขลานครินทร์(ม.อ.)  สงขลา
102 คุณหมอเรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ สงขลานครินทร์(ม.อ.)  สงขลา
103 คุณหมอสร้อยสุวรรณ บรรณเสถียนศรี ศิครินทร์ สมุทรปราการ
104 คุณหมอสมบุญ จันทร์พิริยะพร สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
105 คุณหมอฉัตรดาว สุจริต สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
106 คุณหมอสุนทร อภิวงศ์สุวรรณ สุโขทัย สุโขทัย
107 คุณหมอสุรพัฒน์ เพชรฉาย  ค่ายประจักร อุดรธานี
108 คุณหมอกฤติยา ด่านดอนสิกุล รพ.กุมภวาปี อุดรธานี
109 คุณหมออเนก ชัยธรรม คลีนิคเฉพาะทางสูติ-นรีเวชคลีนิค -หมออเนก อุตรดิตถ์
110 คุณหมอธนากร สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 
หาก "ต้องการเพิ่มเติม" หรือ "แก้ไข"
รายชื่อหมอสูติ-นรีแพทย์เข้าไปเพิ่มได้ที่

>>> เพิ่มรายชื่อหมอสูติ-นรีแพทย์


 
 
 


 

บทความแนะนำ

ชวนเที่ยว Teddy bear museum พัทยา พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี
เมื่อแม่แอบลูก! ใครเคยเล่นซ่อนหากับลูกแบบนี้บ้าง
เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและเมตตาต่อผู้อื่น (1)
จมน้ำ! ภัยของเด็กวัย 1-3 ปี

Facebook Comment