คนท้องได้สิทธิอะไรจากบัตรทองบ้าง ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย จนคลอด!บัตรทองหรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ที่คนไทยทุกคนจะมีสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลให้ ตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต ซึ่งผู้ใช้บัตรทองจะต้องลงทะเบียนไว้กับสถานพยาบาลที่ตนต้องการเข้ารับการรักษา แล้วแม่ท้องจะได้สิทธิอะไรจากบัตรทองบ้าง เรารวบรวมมาให้ดูกันแล้วค่ะ

แม่ท้องได้ใช้สิทธิฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีดังนี้...

1. การฝากครรภ์ 5 ครั้ง ได้แก่ สัปดาห์ที่ 12, 18, 26, 32 และ 38

2. ตรวจยืนยัน “โลหิตจางธาลัสซีเมีย” ในหญิงตั้งครรภ์และสามี

3. ตรวจคัดกรอง “ดาวน์ซินโดรม” ในหญิงตั้งครรภ์ อายุ 35 ปีขึ้นไป

4. ตรวจคัดกรอง “ภาวะพร่องฮอร์โมานไทรอยด์” ในเด็กแรกเกิด

5. การป้องกัน “การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย”

6. คลอดฟรี ทั้งธรรมชาติและผ่าคลอด ในโรงพยาบาลของรัฐ (สิทธิคลอดฟรีนี้สำหรับคุณแม่ที่ไม่ได้ทำประกันสังคมหรือเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

7. การคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงอนามัย หรือฝังยาคุมกำเนิด ในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี

8. บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงอนามัย หรือฝังยาคุมกำเนิด ในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์

9. การตรวจคัดกรอง “มะเร็งปากมดลูก”

ยังไม่หมดแค่นี้นะคะ แต่แม่ท้องที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ยังมีสิทธิได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลด้วยค่ะ


วิธีการสมัครบัตรทอง

1. มีสัญชาติไทย

2. มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง


อยากสมัครบัตรทองต้องทำอย่างไร

1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง

- กรณีต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 – 12

- กรณีในกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สำนักงานเขต 19 เขตของกรุงเทพมหานคร สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

2. ลงทะเบียนทางโทรศัพท์

ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ โทร.1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กด # กดโทรออก

3. ลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

- เว็บไซต์ สปปช. www.nhso.go.th หรือ app สปสช.

**หากลูกอายุไม่เกิน 5 ปี พ่อแม่สามารถลงทะเบียนแทนได้**
 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนบัตรทอง

1. บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า 15 ปี ถ้าให้ใช้ใบสูติบัตร หรือใบเกิดแทน

2. หนังสือรับรองการพักอาศัย (กรณีที่อยู่ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าตนเองนั้นอาศัยอยู่จริง เช่น ใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟ สัญญาเช่าที่พัก ฯลฯ

3. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ขอได้ ณ จุดรับลงทะเบียน)


อยากย้ายสิทธิบัตรทองทำได้ไหม

ได้ โดยการการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ หรือ การย้ายสิทธิการรักษา สามารถทำได้ 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ วิธีการคือต้องเตรียมหลักฐานเหมือนกับ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนบัตรทองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 

บทความแนะนำ

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท...อาจมีปัญหาเรื่องเซ็กซ์
เตือนภัย! อันตรายถึงชีวิต อย่าติดเครื่องให้ลูกนอนในรถ
รู้จักกับ “โรคโมยาโมยา” โรคอันตรายหายาก
ดูดเสมหะให้ลูกอย่างไรดี เมื่อลูกรักต้องดูดเสมหะ

Facebook Comment