แม่ท้องเฮได้สิทธิ์ลาคลอด 98 วัน

แม่ท้อง, แม่ท้องลาคลอด, สิทธิ์แม่ท้อง, วันลาคลอด, ลาคลอด 90 วัน, กฎหมายแรงงาน, ตั้งท้อง, ตั้งครรภ์, ฝากครรภ์, ลาคลอด


ก่อนหน้านี้มีรายง่านข่าวว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เสนอร่างกฎหมายปรับเพิ่มสิทธิวันลาคลอดบุตรให้ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์จาก 90 วัน เป็น 98 วัน ล่าสุด สนช. มีมติให้ผ่านแล้วค่ะ โดยกฎหมายใหม่กำหนดให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร 98 วัน จากเดิมมีสิทธิลา 90 วัน นอกจากนี้คุณแม่ยังจะได้รับค่าจ้างระหว่างลา 45 วันจากนายจ้าง และอีก 45 วันไปรับจากกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะ สำหรับ 8 วันที่เพิ่มขึ้นมา ถ้าคุณแม่ลาครบ 98 วัน นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างระหว่างลา หรือไม่ก็แล้วแต่จะตกลงกัน

ทั้งนี้วันลาที่ได้เพิ่มมานั้น รวมวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนจะคลอดด้วย ซึ่งปัญหาที่ผ่านพบว่าการ ลาเพื่อคลอดบุตรบางฝ่ายตีความว่า ต้องคลอดก่อนจึงจะมีสิทธิลา หรือ ตีความว่า ไม่รวมการลาเพื่อไปตรวจครรภ์ก่อนคลอดจึงต้องเขียนให้ชัดเจน อีกทั้งหากวันลาคลอด 98 วัน ไปตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีหรือวันหยุดพักร้อน หรือ พักผ่อนประจำปี ก็ให้นับรวมวันหยุดดังกล่าวในระหว่างลาคลอดด้วย


ซึ่งกฎหมายนี้จะบังคับประมาณปลายเดือนมกราคม 2562 ค่ะ นับเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคุณแม่ท้องเลยนะคะ 

ที่มา : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน posttoday.com

บทความแนะนำ

7 วิธีเป็นสุดที่รักของเจ้านาย
รู้จัก เข้าใจ เตรียมลูกพร้อมก้าวสู่ ASEAN Community
5 สิ่งที่พ่อแม่ควรทำ ถ้าไม่อยากให้ลูกเสียชีวิต
Polar Wipe เชื้อโรคเยอะแค่ไหนก็ไหวจ้ะแม่จ๋า

Facebook Comment