​อายุเป็นเพียงตัวเลข 35 ก็ท้องได้


การดูแลสุขภาพของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หลังอายุ 35 ปี (นับอายุคุณแม่ที่ครบเมื่อวันครบกำหนดคลอด) ควรจะทำความเข้าใจถึงอัตราเสี่ยงหลายประการที่เพิ่มขึ้นต่อสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ ในคุณแม่กลุ่มนี้เป็นความจริงที่สตรีตั้งครรภ์หลังอายุ 35 ปีจะมีโอกาสคลอดบุตรเป็นเด็กผิดปกติมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (Down’s syndrome) ปัญหาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น การมีสุขภาพที่แข็งแรงตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และในระหว่างตั้งครรภ์จะช่วยลดอัตราเสี่ยงลงได้และเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพได้เช่นกัน

มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ในกลุ่มนี้คือ 

1. ควรได้รับ กรดโฟลิค (Folic acid) อย่างเพียงพอตั้งแต่ก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ อย่างน้อยวันละ 4 มก. สารนี้จะมีมากในผักใบเขียว ถั่ว ตับ เป็นต้น

2. งดกาแฟระหว่างตั้งครรภ์ ถ้าทำไม่ได้ควรไม่เกิน 300 มก. (กาแฟดำประมาณ ½ ถ้วย)

3. รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ เพิ่มโปรตีน วิตามิน แคลเซียม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ วิธีที่สะดวกที่สุดคือ การเดินต่อเนื่องครั้งละ 15 ถึง 30 นาที อาทิตย์ละอย่างน้อย 3 ถึง 4 ครั้ง การว่ายน้ำก็เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมอีกชนิดหนึ่งในสตรีตั้งครรภ์

4. งดสุรา และบุหรี่ โดยเด็ดขาด

5 . ถ้าท่านเป็นคนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ควรลดน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเบาหวาน ครรภ์เป็นพิษในขณะตั้งครรภ์ได้ 

นอกจากการตรวจครรภ์ปกติแล้ว การทำอัลตร้าซาวด์ตรวจดูความผิดปกติของทารกในครรภ์ การตรวจเลือดคุณแม่ทำ NIPT test, Double หรือ Quad screening test การเจาะน้ำคร่ำ, การตรวจคัดกรองหาโรคเบาหวานที่เกิดเป็นขณะตั้งครรภ์ และการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคครรภ์เป็นพิษระหว่างตั้งครรภ์สามารถตรวจเพิ่มเติมได้ หากคุณแม่มีการดูแลเตรียมตัวเองอย่างดีตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ มีการวางแผนเตรียมการตั้งครรภ์ และปฏิบัติตัวถูกต้องเหมาะสมตลอดการตั้งครรภ์ และได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาล ที่มีความรู้ และมีคุณภาพ การบรรลุวัตถุประสงค์ แม่อยู่รอด ลูกปลอดภัย


โดย นายแพทย์พิบูลย์ ลีละพัฒนะ
สูติ-นรีแพทย์ทางด้านรักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

บทความแนะนำ

หนาวนี้ สู้หวัดด้วยการนอน
โลกเปลี่ยนไป…อะไรคงอยู่
ดุลูกแล้วต้องปลอบหรือไม่
คนท้องกินทุเรียนได้ไหม

Facebook Comment