ธาลัสซีเมีย 4 รูปแบบที่พ่อแม่ส่งต่อถึงลูก พ่อแม่เป็นธารัสซีเมียหรือยีนแฝงส่งผลถึงลูก

ธาลัสซีเมีย, ยีนแฝงธาลัสซีเมีย, โรคทางพันธุกรรม, โรคเลือด, โรคที่พ่อแม่ส่งต่อถึงโรค, โรคเลือดธาลัสซีเมีย, โรคโลหิตจาง, พาหะธาลัสซีเมีย, ตรวจธาลัสซีเมีย, ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์, เป็นธาลัสซีเมียท้องได้ไหม, อยากท้องแต่เป็นธาลัสซีเมีย, เป็นธาลัสซีเมียลูกในท้องจะเป็นด้วยไหม, ทำยังไงไม่ให้ลูกเป็นธาลัสซีเมีย, ท้องเป็นธาลัสซีเมียอันตรายไหม, เป็นธาลัสซีเมียมีลูกได้มั้ย, พ่อเป็นธาลัสซีเมียลูกจะเป็นไหม, แม่เป็นธาลัสซีเมียลูกจะเป็นไหม, พ่อมียีนแฝงธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม, แม่มียีนแฝงธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม, พ่อแม่มียีนแฝนธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม
โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงผิดปกติ แตกง่าย ลักษณะของผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย คือ อาการซีดเพราะเลือดจาง ตับโต ม้ามโต จมูกแบน กะโหลกศีรษะนาน โหนกแก้มสูง คางและกระดูกขากรรไกรกว้างและใหญ่ ฟันบนยื่นทำให้รูปหน้าต่างไปจากพ่อแม่ รวมถึงมีผิวคล้ำ กรดูดเปราะหักง่าย ร่างกายโตช้า และมีแนวโน้มที่จะอายุสั้นกว่าผู้ที่มีสุขภาพปกติ

โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีหลายชนิด บางชนิดรุนแรงและส่งผลต่อการตั้งครรภ์ คือทำให้ทารกเสียชีวิตในขณะตั้งครรภ์หรือเกิดได้ไม่กี่ชั่วโมงก็เสียชีวิต แต่ถ้าเป็นชนิดที่ไม่รุนแรงก็แทบไม่มีอาการปรากฏ เพียงแต่จะเลือดจางและสามารถส่งต่อยีนนี้ไปถึงลูกหลานหากแต่งงานมีลูก

การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์เพื่อตรวจหาธาลัสซีเมียจึงสำคัญ เรามาเช็คกันเบื้องต้นว่า หากพ่อแม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย หรือมียีนแฝงจะส่งต่อยีนธาลัสซีเมียไปถึงลูกใน 4 รูปแบบดังต่อไปนี้

ธาลัสซีเมีย, ยีนแฝงธาลัสซีเมีย, โรคทางพันธุกรรม, โรคเลือด, โรคที่พ่อแม่ส่งต่อถึงโรค, โรคเลือดธาลัสซีเมีย, โรคโลหิตจาง, พาหะธาลัสซีเมีย, ตรวจธาลัสซีเมีย, ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์, เป็นธาลัสซีเมียท้องได้ไหม, อยากท้องแต่เป็นธาลัสซีเมีย, เป็นธาลัสซีเมียลูกในท้องจะเป็นด้วยไหม, ทำยังไงไม่ให้ลูกเป็นธาลัสซีเมีย, ท้องเป็นธาลัสซีเมียอันตรายไหม, เป็นธาลัสซีเมียมีลูกได้มั้ย, พ่อเป็นธาลัสซีเมียลูกจะเป็นไหม, แม่เป็นธาลัสซีเมียลูกจะเป็นไหม, พ่อมียีนแฝงธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม, แม่มียีนแฝงธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม, พ่อแม่มียีนแฝนธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม1. โรคธาลัสซีเมีย กรณีพ่อหรือแม่มียีนแฝงคนเดียว และอีกคนปกติ

ธาลัสซีเมีย, ยีนแฝงธาลัสซีเมีย, โรคทางพันธุกรรม, โรคเลือด, โรคที่พ่อแม่ส่งต่อถึงโรค, โรคเลือดธาลัสซีเมีย, โรคโลหิตจาง, พาหะธาลัสซีเมีย, ตรวจธาลัสซีเมีย, ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์, เป็นธาลัสซีเมียท้องได้ไหม, อยากท้องแต่เป็นธาลัสซีเมีย, เป็นธาลัสซีเมียลูกในท้องจะเป็นด้วยไหม, ทำยังไงไม่ให้ลูกเป็นธาลัสซีเมีย, ท้องเป็นธาลัสซีเมียอันตรายไหม, เป็นธาลัสซีเมียมีลูกได้มั้ย, พ่อเป็นธาลัสซีเมียลูกจะเป็นไหม, แม่เป็นธาลัสซีเมียลูกจะเป็นไหม, พ่อมียีนแฝงธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม, แม่มียีนแฝงธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม, พ่อแม่มียีนแฝนธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม
2. โรคธาลัสซีเมีย กรณีพ่อหรือแม่มียีนแฝงทั้งคู่

ธาลัสซีเมีย, ยีนแฝงธาลัสซีเมีย, โรคทางพันธุกรรม, โรคเลือด, โรคที่พ่อแม่ส่งต่อถึงโรค, โรคเลือดธาลัสซีเมีย, โรคโลหิตจาง, พาหะธาลัสซีเมีย, ตรวจธาลัสซีเมีย, ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์, เป็นธาลัสซีเมียท้องได้ไหม, อยากท้องแต่เป็นธาลัสซีเมีย, เป็นธาลัสซีเมียลูกในท้องจะเป็นด้วยไหม, ทำยังไงไม่ให้ลูกเป็นธาลัสซีเมีย, ท้องเป็นธาลัสซีเมียอันตรายไหม, เป็นธาลัสซีเมียมีลูกได้มั้ย, พ่อเป็นธาลัสซีเมียลูกจะเป็นไหม, แม่เป็นธาลัสซีเมียลูกจะเป็นไหม, พ่อมียีนแฝงธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม, แม่มียีนแฝงธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม, พ่อแม่มียีนแฝนธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม
3. โรคธาลัสซีเมีย กรณีพ่อหรือแม่เป็นโรคเพียงคนเดียว และอีกฝ่ายมียีนปกติ

ธาลัสซีเมีย, ยีนแฝงธาลัสซีเมีย, โรคทางพันธุกรรม, โรคเลือด, โรคที่พ่อแม่ส่งต่อถึงโรค, โรคเลือดธาลัสซีเมีย, โรคโลหิตจาง, พาหะธาลัสซีเมีย, ตรวจธาลัสซีเมีย, ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์, เป็นธาลัสซีเมียท้องได้ไหม, อยากท้องแต่เป็นธาลัสซีเมีย, เป็นธาลัสซีเมียลูกในท้องจะเป็นด้วยไหม, ทำยังไงไม่ให้ลูกเป็นธาลัสซีเมีย, ท้องเป็นธาลัสซีเมียอันตรายไหม, เป็นธาลัสซีเมียมีลูกได้มั้ย, พ่อเป็นธาลัสซีเมียลูกจะเป็นไหม, แม่เป็นธาลัสซีเมียลูกจะเป็นไหม, พ่อมียีนแฝงธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม, แม่มียีนแฝงธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม, พ่อแม่มียีนแฝนธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม
4. โรคธาลัสซีเมีย กรณีพ่อหรือแม่เป็นโรคเพียงคนเดียว และอีกฝ่ายมียีนแฝง

ธาลัสซีเมีย, ยีนแฝงธาลัสซีเมีย, โรคทางพันธุกรรม, โรคเลือด, โรคที่พ่อแม่ส่งต่อถึงโรค, โรคเลือดธาลัสซีเมีย, โรคโลหิตจาง, พาหะธาลัสซีเมีย, ตรวจธาลัสซีเมีย, ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์, เป็นธาลัสซีเมียท้องได้ไหม, อยากท้องแต่เป็นธาลัสซีเมีย, เป็นธาลัสซีเมียลูกในท้องจะเป็นด้วยไหม, ทำยังไงไม่ให้ลูกเป็นธาลัสซีเมีย, ท้องเป็นธาลัสซีเมียอันตรายไหม, เป็นธาลัสซีเมียมีลูกได้มั้ย, พ่อเป็นธาลัสซีเมียลูกจะเป็นไหม, แม่เป็นธาลัสซีเมียลูกจะเป็นไหม, พ่อมียีนแฝงธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม, แม่มียีนแฝงธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม, พ่อแม่มียีนแฝนธาลัสซีเมีย ลูกจะเป็นไหม


อ้างอิงจาก: คู่มือตั้งครรภ์และการเตรียมคลอด (ฉบับปรับปรุงใหม่) สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์


 

บทความแนะนำ

กินเจอย่างไรไม่ให้ป่วย
ลูกไม่ชอบเขียนหนังสือเลย
เมนูข้าว อาหารเสริมเด็กวัย 6-12 เดือน
6 เรื่องที่อย่าบังคับลูก ถ้าลูกยังไม่พร้อม

Facebook Comment