5 เรื่องต้องระวัง! การใช้ยาผิดๆ กับเด็ก

ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จะมาเล่าถึงการใช้ยาผิดในเด็ก ที่ผู้ใหญ่มักจะใช้ผิดกันบ่อย ๆ เช่น การตวงยาผิดวิธี การให้เด็กกินยาเกิน การใช้ยาหลายขนาน และการเอายาหลายชนิดมาผสมกันแล้วให้เด็กกิน การนำยาผู้ใหญ่มาให้เด็กกินสามารถทำได้ แต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม และแม่นยำ รวมไปถึงการใช้ยายอดนิยม สำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก ยาแก้ไอ ยาปฏิชีวนะ รวมถึงเมื่อเด็กท้องเสีย เราต้องดูแลเขาอย่างไร


5 เรื่องการใช้ยาผิดๆ กับเด็ก

1. การตวงยาผิดวิธี
โดยเฉพาะยาน้ำของเด็ก โดยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าช้อนชาเท่ากับปริมาณเท่าไหร่ ไม่ควรใช้ช้อนที่กินข้าว หรือช้อนที่ใช้ในครัวมาให้ยาลูก ควรช้อนที่ใช้ตวงยาที่ถูกต้อง โดยหนึ่งช้อนชาต้องเท่ากับ 5 มิลลิลิตร  แต่การใช้ช้อนตวงคุณแม่หลายคนก็ตวงไม่เท่ากัน เต็มช้อนบ้าง น้อยบ้าง ดังนั้นการให้ยาควรใช้ไซริ้งค์ที่มีปริมาณบอกจะแม่นยำที่สุดค่ะ แต่ถ้าไม่มีก็ใช้ช้อนได้ตามปกติ

2. กินยาเกินขนาด หรือ กินยาขาด
ถ้าให้ยาเกินขนาด ในยาที่ค่อนข้างอันตรายหรือไวกับร่างกายกว่าปกติก็อาจเกิดอันตรายกับร่างกายได้ หรือถ้ากินยาขาดไป ก็อาจจะไม่ออกฤทธิ์เต็มที่ส่งผลให้หายช้า หรือดื้อยาได้

3. ใช้ยาหลายขนานผสมกันแล้วกิน
ถ้าเกิดลูกต้องกินยา 3 ตัวในมื้อเดียวกัน สามารถกินต่อเนื่องกันได้ โดยกินยา 1 แล้วกินยา 2 ยา 3 ต่อๆ กัน แต่ไม่ควรเอายาน้ำทั้งหมดมาผสมกันแล้วกินทีเดียว เพราะการผสมกันของยาอาจจะทำให้ยามีการทำปฎิกิริยาบางอย่างทำให้เป็นอันตรายหรือออกฤทธิ์เปลี่ยนไปได้ค่ะ

4. นำยาผู้ใหญ่มาใช้กับเด็ก
ถ้าจะให้ถูกต้องเหมาะสมเลย ควรให้กินยาที่ผลิตสำหรับเด็กโดยเฉพาะ แต่ในยาบางชนิดที่ไม่มีสำหรับเด็ก การจะนำยาผู้ใหญ่มาใช้กับเด็กต้องได้รับคำแนะนำจากเภสัชกร หรือแพทย์ก่อนว่าต้องกินในปริมาณเท่าไหร่ อย่างไร และคุณแม่ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะ

5. ป้อนยาผิดวิธี
บางทีเด็กหลายคนกินยายาก พ่อแม่หลายคนให้ลูกกินยาโดย บีบจมูกแล้วป้อนยาลูก ซึ่งมีโอกาสที่ลูกจะสำลักยาและอันตรายมาก วิธีที่ถูกคือควรฉีดยาจากไซริ้งค์เข้าที่กระพุ้งแก้มแทนฉีดเข้าไปที่ลิ้นโดยตรงเพื่อป้องกันการสำลักยา และลดความขมของยาจากการรับรสที่ลิ้นคลิป 10 อันดับการใช้ยาผิด (เด็ก)
 
ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จะมาเล่าถึงการใช้ยาผิดในเด็ก ที่ผู้ใหญ่มักจะใช้ผิดกันบ่อย ๆ เช่น การตวงยาผิดวิธี การให้เด็กกินยาเกิน การใช้ยาหลายขนาน และการเอายาหลายชนิดมาผสมกันแล้วให้เด็กกิน การนำยาผู้ใหญ่มาให้เด็กกินสามารถทำได้ แต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม และแม่นยำ รวมไปถึงการใช้ยายอดนิยม สำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก ยาแก้ไอ ยาปฏิชีวนะ รวมถึงเมื่อเด็กท้องเสีย เราต้องดูแลเขาอย่างไร
 

บทความแนะนำ

โรงเรียนเกษมพิทยา
หนาวนี้..ระวังโรคทางเดินหายใจ
Q & A ตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน ท้องลาย
อันตราย! เมื่อลูกสำลักนมแม่

Facebook Comment