ระวัง! โรคไอกรน ระบาดหนักในเด็กเล็ก


 

ระวัง! “โรคไอกรน” ระบาดหนักในเด็กเล็ก

พ่อแม่เฝ้าระวัง เด็กอายุ 1-3 เดือนเสี่ยง "โรคไอกรน" กระทรวงสาธารณสุขเผยระบาดเพิ่มขึ้น สาเหตุอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รับวัคซีนไม่ครบ ที่อยู่อาศัยแออัด

กรมควบคุมโรคเผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ระบุมีแนวโน้มว่าจะพบเด็กป่วยไอกรนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านๆ มา เพราะสาเหตุเกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัยแออัด และเด็กได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด

โดยโรคไอกรนเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินระบบหายใจ โดยมีอาการสำคัญคือ ไออย่างรุนแรงต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ไอเป็นชุด มีเสียงหายใจดังฮู้บระหว่างหรือหลังไอ และอาเจียนหลังไอ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสมองและปอดอักเสบโดยเฉพาะทารกและเด็กเล็ก 

ซึ่งโรคไอกรนแพร่เชื้อผ่านทางไอ จามรดกันโดยตรงกับผู้สัมผัสที่ไม่มีภูมิคุ้มกันและเกิดโรคเกือบทุกราย การให้ยาฆ่าเชื้อแก่ผู้ป่วยช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ รวมทั้งแยกผู้ป่วยออกจากคนอื่น 

การป้องกันที่ดีที่สุดคือ พาลูกไปฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก จะฉีดครั้งแรกที่อายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือนและ 18 เดือน
และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4-6 ปี 
 

โรคไอกรน

เป็นโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อว่า Bordetella pertussis (B. pertussis) ปัจจุบันพบน้อยเพราะมีวัคซีนป้องกันโรค สามารถเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

อาการของโรคไอกรน

หากเกิดในผู้ใหญ่ไม่มีความรุนแรง สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ ไม่มีไข้ มีเพียงอาการไอเท่านั้น แต่ถ้าหากโรคไอกรนเกิดกับเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 3 ขวบ มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ที่พบบ่อยคือไอหนักจนตัวเขียวหรือไอจนหยุดหายใจ ทำให้สมองขาดออกซิเจน และอาจเสียชีวิตได้ ส่วนอาการชักสามารถพบได้เช่นกันแต่พบไม่บ่อยนัก

การเกิดไอกรนในวัยเด็ก

มักเกิดจากการได้รับวัคซีนป้องกันที่ยังไม่ครบหรือบางรายอาจยังไม่เคยได้รับวัคซีนเลย ทำให้เด็กยังขาดภูมิคุ้มกัน เนื่องจากวัคซีนป้องกันไอกรนเข็มแรกจะได้รับเมื่ออายุ 2 เดือน ส่วนการรับเชื้อส่วนมากมักมีการรับมาจากผู้ใหญ่ที่ป่วยและมีอาการไอ ซึ่งในวัยผู้ใหญ่มักไม่ยอมไปพบแพทย์ เนื่องจากอาการไม่รุนแรง ทำให้เกิดการแพร่เชื้อไปยังเด็กที่อยู่ใกล้ชิดในที่สุด
 

คำแนะนำเมื่อพาลูกไปรับวัคซีน  
 

  • ในวันนัด ถ้าลูกเป็นไข้ไม่สบาย ควรให้เด็กดีก่อนหลังจากนั้น 1 สัปดาห์จึงพาไปรับวัคซีน
  • ในกรณีที่ไม่สามารถไปตามนัดได้ พ่อแม่สามารถพาลูกไปรับวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ครบไม่ว่าจะเว้นไว้ไปนานเท่าใดได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ แต่ไม่ควรพาไปก่อนนัดเนื่องจากระยะห่างระหว่างการกระตุ้นของวัคซีนที่สั้นเกินไปจะมีผลให้ภูมิต้านทานโรคขึ้นน้อยกว่าปกติ
  • ถ้าเด็กเคยมีประวัติแพ้ยา แพ้ไข่ไก่ หรือเคยมีอาการผิดปกติรุนแรงหลังได้รับวัคซีน เช่น ชัก ผื่น ลมพิษไข้สูงมาก ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนได้รับวัคซีนครั้งต่อไป


 

บทความแนะนำ

Juno park โรงเรียนเสริมทักษะ เล่นสนุก เรียนมีความสุข
รู้ตอนไหนลูกในครรภ์เป็นชายหรือหญิง
เคล็ด (ไม่) ลับ โยคะแม่ตั้งครรภ์
ก่อนสอบให้ลูกกินอะไรดี

Facebook Comment