แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น สำหรับเด็กช่วงวัย 1 ขวบครึ่ง

แบบประเมิน,พัฒนาการ,ประเมินพัฒนาการ,โรงพยาบาลเปาโล,กระตุ้นพัฒนาการ,ส่งเสริมพัฒนาการ,เด็กทารก,เด็ก 1 ขวบครึ่ง

แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น สำหรับเด็กช่วงวัย 1 ขวบครึ่ง ของโรงเพยาบาลเปาโลซึ่งน่าสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ Momypedia จึงนำมาฝากกันค่ะ ลองดูนะคะว่าตอนนี้ลูกๆ ทำได้กี่ข้อแล้ว และลองดูแนวทางกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการประกอบเพื่อช่วยส่งเสริมลูกดูค่ะ


แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น สำหรับเด็กช่วงวัย 1 ขวบครึ่ง

พัฒนาการ ทำได้
ทำไม่ได้
แนวทางกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ
1 เดินได้คล่อง
 1. ชักชวนให้ลูกเดินไปยังที่ต่าง ๆ เช่น เดินไปห้องน้ำ ห้องกินข้าว เดินไปขึ้นรถ เดินไปรอบ ๆ บ้าน เดินขึ้นลงที่ชันเล็กน้อย เดินบนทราย และเดินบนที่นอน
2 ขีดเขียนบนกระดาษอย่างตั้งใจโดยใช้สีเทียน หรือดินสอ
 1. การสอนมี 3 ขั้นตอน ให้เริ่มสอนจากขั้นตอนต่ำสุดที่ลูกทำไม่ได้
  1.1 ให้ลูกลองขีดเขียน จากนั้นแสดงวิธีทำให้ดูแล้วให้ความช่วยเหลือโดยแตะนำที่ข้อมือหรือแขน แล้วลองขีดเส้นตรงเป็นเส้นหนา ๆ ชักจูงให้ลูกมองลองให้ลูกทำบ้าง ให้ความช่วยเหลือโดยจับมือทำ แล้วลดความช่วยเหลือโดยเพียงแตะนำที่ข้อมือหรือแขนลูก

  1.2 ลูกขีดเขียนได้ เมื่อแสดงวิธีทำให้ดูเพียงอย่างเดียว ให้สอนต่อเนื่องจากข้อ 1.1 โดยลดการช่วยเหลือลง จนกระทั่งไม่ต้องช่วยแตะนำข้อมือหรือแขนลูกอีก

  1.3 ลูกที่ขีดเขียนได้เองให้ลดการช่วยเหลือโดยการแสดงวิธีทำให้ดูให้น้อยครั้งลง จนลูกขีดเขียนได้โดยไม่ต้องทำตัวอย่างให้ดู

 2. สอนให้ลูกรู้จักใช้นิ้วขีดเขียน เช่น นิ้วขีดเขียนในถาดที่มีแป้งโรยไว้บาง ๆ บนกระจกที่มีฝ้าไอน้ำเกาะ หรือบนพื้นทราย
3 ทำตามคำสั่งง่าย ๆ โดยไม่ต้องทำให้ดูก่อน
 1. ใช้คำพูดสั่งพร้อมกับช่วยให้ลูกทำตามคำสั่ง เช่น ส่งของให้ ตบมือ บ๊ายบาย สวัสดี เป็นต้น แล้วค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือ โดยใช้คำสั่งเพียงอย่างเดียว
4 พูดเป็นคำ ๆ ได้เอง
 1. สอนให้ลูกพูดตามเหตุการณ์จริง เช่น “หม่ำ” ในขณะกินข้าว และ “ไป” ในขณะเดินออกจากห้อง หลังจากนั้นถามซ้ำถึงเหตุการณ์เมื่อสักครู้ แล้วให้ลูกตอบโดยใช้คำที่เคยสอน
5 ถือถ้วยดื่มได้เอง ถึงแม้ว่าจะมีหกบ้าง
 1. ขณะเริ่มสอนให้ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยก่อน เพื่อไม่ให้แก้วหนักมาก ประคองมือลูกให้ยกแก้วน้ำดื่ม เมื่อลูกเริ่มจับแก้วได้ดีขึ้นให้เพิ่มน้ำ แล้วลดการช่วยเหลือจนลูกสามารถยกแก้วน้ำดื่มและวางเองได้


สรุปผลการประเมินพัฒนาการเบี้องต้น ........... ( 1 ข้อเท่ากับ 1 คะแนน) ** กรณีทำได้มากกว่า 3 ข้อ ถือว่าปกติ **


สอบถามรายละเอียดได้ที่คลินิกเด็ก
เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ทุกสาขา
คลิกแบบประเมินเพิ่มเติม
แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น สำหรับเด็กช่วงวัย 6 เดือน
แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น สำหรับเด็กช่วงวัย 9 เดือน
แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น สำหรับเด็กช่วงวัย 1 ขวบ
แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น สำหรับเด็กช่วงวัย 1 ขวบ ครึ่ง
แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น สำหรับเด็กช่วงวัย 2 ขวบ
แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น สำหรับเด็กช่วงวัย 3 ขวบ
แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น สำหรับเด็กช่วงวัย 4 ขวบ
แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น สำหรับเด็กช่วงวัย 5 ขวบ
แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น สำหรับเด็กช่วงวัย 6 ขวบ

บทความแนะนำ

เคล็ดลับเรียกพลังของแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกจนดึก และตื่นไปทำงานตอนเช้า
โรงเรียนเสริมทักษะ Insthink Learning ฝึกคิดให้เป็นระบบ
อาหารเจของแม่ท้อง
ลูกชายอยากเป็นผู้หญิง

Facebook Comment