ลูกควรถนัดซ้ายหรือถนัดขวาดี

ความถนัด ,ถนัดซ้าย ,ถนัดขวา, การใช้มือ, ทักษะ สมอง ,มือซ้าย, มือขวา, สมองซีกซ้าย, สมองซีกขวา ,ถนัดมือซ้าย, ถนัดมือขวา
คุณพ่อคุณแม่หลายคน เมื่อเห็นลูกถนัดซ้ายก็มักจะพยายาม ปรับหรือสอนให้ลูกใช้มือขวา จริงๆ ควรให้ลูกถนัดซ้ายหรือถนัดขวาดี ?สมองของคนเราประกอบด้วย สมองซีกขวา

สมองซีกซ้าย สมองซีกซ้ายจะทำงานด้านรูปธรรม เช่น ทำให้พูดภาษาได้ เข้าใจความหมายของภาษา การคำนวณ วิทยาศาสตร์ การคิดตามหลักเหตุผล เป็นต้น


ส่วนสมองซีกขวา
ก็ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับนามธรรม เช่น จริยธรรม ดนตรี ความรัก ความรู้สึก อารมณ์ จินตนาการ อุปนิสัยใจคอ ศิลปะ เป็นต้น โดยจะทำงานอย่างสัมพันธ์และหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวในตัวเราในเรื่องของความถนัดขวาหรือซ้ายนี้ก็มีพื้นฐานมาจากการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมของคนเรา โดยสมองซีกซ้ายจะควบคุมดูแลความถนัดขวา และสมองซีกขวาก็ควบคุมดูแลความถนัดซ้าย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะถนัดขวาค่ะ จะมีเพียง 1-5 % เท่านั้น หรืออาจจะมากกว่า น้อยกว่านิดหน่อย


เมื่อลูกอายุได้ประมาณ 6 เดือน เราสามารถสังเกตได้แล้วค่ะว่าลูกถนัดข้างใด โดยการยื่นของให้ลูก แล้วดูว่าลูกใช้มือใดคว้า หรือสังเกตจากกิจกรรมที่ลูกทำ เช่น ใช้มือใดเช็ดหน้า ใช้มือใดเกาที่คัน เป็นต้น ถ้าลูกใช้มือซ้าย แสดงว่าลูกถนัดซ้าย แต่ถ้าลูกใช้มือขวาก็แสดงว่าลูกถนัดขวา โดยวางอยู่บนหลักการที่ว่าคนเราจะใช้มือข้างที่ถนัดทำกิจกรรมต่างๆเสมอ สิ่งสำคัญที่สุดคือถ้าลูกถนัดมือใดก็ควรปล่อยให้เขาถนัดไปตามนั้น อย่าไปบังคับหรือฝืนเด็ดขาด พบว่ามีเด็กจำนวนมากที่ถนัดซ้ายแต่ถูกบังคับให้ใช้มือขวา ซึ่งจะส่งผลเสียทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างมาก เพราะการที่คนเราจะถนัดข้างใดนั้น สมองจะเป็นผู้ควบคุมและจัดระบบย้ายการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆไปตามความถนัดให้เอง ดังนั้น ถ้าเราไปจัดระบบให้ใหม่ ก็จะเกิดความสับสน ส่งผลให้พัฒนาการช้ากว่าปกติ เด็กก็จะมีปัญหาเรียนรู้ได้ช้า ทั้งการพูดก็มีปัญหา ทำให้พูดติดอ่างหรือตะกุกตะกัก ที่สำคัญจะทำให้เกิดความขัดแย้งในจิตใจด้วย
สรุปก็คือ การฝืนในเรื่องของความถนัดขวาหรือซ้าย จะส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตในทุกด้านของคนเรา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการเจริญเติบโตของสมองค่ะ ดังนั้นควรปล่อยให้เขาได้ใช้ตามความถนัดของลูกดีกว่าค่ะ
อยากหัดให้ลูกถนัดมือเดียว

ถ้าอยากจะหัดลูกจริงๆ เช่น ลูกอาจจะใช้ทั้งสองมือเหมือนๆ กัน คุณแม่อยากให้ลูกใช้มือขวา คุณแม่ห้ามใช้คำพูดเตือนบ่อยๆ เพราะเหมือนแสดงความไม่พอใจไม่เห็นด้วย ไม่ยอมรับ กลายเป็นติเตียนไป คำพูดที่ใช้บ่อยเกินไปจะกระตุ้นเร้าอารมณ์ เกิดความไม่มั่นใจและกลัวกังวลได้ เราอาจใช้คำพูดได้บ้างพอรู้ความเข้าใจ แต่ใช้การปฏิบัติส่งเสริมเสมอ เช่น ส่งของให้ลูกมือขวา ให้ลูกเตะฟุตบอลเท้าขวา เขียนหนังสือก็ให้ดินสอเขา แต่ถ้าดู สังเกตแล้วลูกทำกิจกรรมมือไหนได้ดีกว่ากัน ก็ควรปล่อยให้เขาได้ใช้ข้างถนัด หรือทำได้ดี จะดีที่สุดค่ะ

บทความแนะนำ

สุดซึ้ง คุณปู่ร้องเพลงรักให้ภรรยาฟังก่อนที่เธอจะจากไป
สารอาหารอย่างแอลฟา-แลคตัลบูมินเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง
แม่ท้องต้องระวังอีสุกอีใส
คุณแม่ตั้งครรภ์เตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน !

Facebook Comment