‘โทรศัพท์มือถือ’ อันตรายต่อสมองเด็กเล็ก

เหมาะแล้วหรือที่เด็กตัวเท่านี้จะมีโทรศัพท์มือถือ! เด็กยุคใหม่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อให้คนไกลใกล้กัน แต่ก็มีโทษหากให้ลูกใช้เกินความจำเป็น


อันตรายของโทรศัพท์มือถือ

ผลการวิจัย Lune University Hospital (ประเทศสวีเดน) ระบุว่าคลื่นมือถือ อาจทำให้เด็กหรือวัยรุ่น เป็นโรคอัลไซเมอร์ หรือความจำเสื่อมได้ ทั้งที่โรคนี้มักจะเกิดกับผู้ป่วยวัยชรา

โทรศัพท์มือถือไม่ใช้สิ่งจำเป็นสำหรับเด็กต่ำกว่า 9 ขวบ

เด็กที่อายุต่ำกว่า 9ขวบไม่ควรใช้มือถือ  เนื่องจากระบบประสาทยังพัฒนาไม่เต็มที่  โครงสร้างของศีรษะยังไม่แข็งแรง การใช้มือถือนั้น คือการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในสมองซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิจัย 7ชาติ แห่งสหภาพยุโรป ที่พบว่าคลื่นโทรศัพท์มือถือ ทำอันตรายแก่ DNA และเซลล์ ของสิ่งมีชีวิต

ข้อควรระวังในการใช้มือถือ

1. ห้ามเด็กใช้โทรศัพท์มือถือ หรือใช้ให้น้อยที่สุด
2. อย่าวางโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้ศีรษะตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลานอนหลับ                                                                                       
3. อย่าเหน็บโทรศัพท์มือถือไว้ที่เอว เพราะเอวมีอวัยวะสำคัญๆ ที่ผลิตเม็ดเลือดแดงมากกว่า 80% ของทั้งร่างกาย
4. เลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะอยู่ในสถานที่แคบที่ทำด้วยโลหะ เช่น รถยนต์ ลิฟท์ เครื่องบิน

ข้อแนะนำใช้มือถืออย่างปลอดภัย

1. จำกัดเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือให้น้อยที่สุด
2. ใช้โทรศัพท์บ้านธรรมดาปลอดภัยที่สุด
3. ควรวางโทรศัพท์มือถือให้ไกลศีรษะที่สุดอย่างน้อย 2 เซนติเมตรและมากที่สุดคือ 5 นิ้ว ในระหว่างกานสนทนา
4. หูฟังแบบพิเศษ Ferrite จะช่วยป้องกันคลื่นได้
5. เปิดลำโพงระหว่างคุยโทรศัพท์มือถือแทนการแนบโทรศัพท์กับหูโดยตรง
6. เลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือในสถานที่ที่สัญญาณอ่อน เพราะอาจปล่อยสัญญาณ EMR เข้าสู่สมองได้เช่นกัน

Tip: พ่อแม่ช่วยลูกได้ โดยบอกลูกว่า เมื่อต้องการจะโทรหาเพื่อนให้ใช้โทรศัพท์บ้าน เพราะลูกจะไม่กล้าโทรนานเพราะเกิดความเกรงใจ เนื่องจากโทรศัพท์บ้านเป็นของใช้ส่วนรวม  

บทความแนะนำ

มหัศจรรย์พลังสีบำบัด Colour Therapy
ขนาด กับ เซ็กซ์
ไข่ตุ๋นฟักทอง Pumpkin Steamed egg
สมองของลูกทำงานตั้งแต่แรกเกิด

Facebook Comment