ฝึกวินัยให้ลูกน้อยด้วยงานบ้านที่เหมาะสมตามวัย

              

               คุณแม่ยุคใหม่อย่าเพิ่งมองว่างานบ้านเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเจ้าตัวน้อยของคุณเพราะด้วยวัยที่ยังไม่สามารถรับผิดชอบอะไรได้มากนัก แต่รู้ไหมคะว่า คุณแม่สามารถฝึกวินัยให้ลูกๆ ได้ด้วยงานบ้านใกล้ตัวเหล่านี้เพียงแต่ลองเลือกงานแต่ละอย่างให้เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ เท่านั้นเอง

ช่วงวัยที่ 1 เด็กอายุ 2 – 3 ขวบ
 • ฝึกให้เก็บของเล่นเอง (ในขั้นตอนนี้คุณแม่อาจจะช่วยสอนวิธีการเก็บไปด้วยค่ะ)
 • เก็บจานอาหารของตัวเองเมื่อรับประทานเสร็จ
 • นำเสื้อผ้าที่จะซักไปใส่ไว้ในตะกร้า
ช่วงวัยที่ 2 เด็กอาย 4 – 5 ปี
 • ให้อาหารสัตว์เลี้ยง
 • รดน้ำต้นไม้
 • ปัดฝุ่น กวาดบ้าน ในบางจุดที่สามารถทำได้ง่าย ๆ
 • ฝึกเก็บที่นอน
ช่วงวัยที่ 3 เด็กอายุ 6 – 8 ปี
 • ช่วยคุณแม่จัดโต๊ะอาหาร
 • ล้างจานในอ่างล้างจาน (ช่วงแรกอาจะเริ่มให้รับผิดชอบล้างจานของตัวเองก่อน)
 • ช่วยเก็บขยะรอบๆ บ้าน
 • ช่วยล้างรถ
ช่วงวัยที่ 4 เด็กอายุ 9 – 11 ปีขึ้นไป
 • ช่วยเตรียมอาหาร
 • ทำความสะอาดกรงสัตว์เลี้ยง หรือพาสุนัขไปเดินเล่น
 • เปลี่ยนผ้าปูที่นอน

               การฝึกให้ลูกน้อยได้รับผิดชอบหน้าที่ด้วยงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ ก็เปรียบเสมือนการมอบหน้าที่ให้เขาดูแลรับผิดชอบ เมื่อเขาสามารถทำได้สำเร็จลุล่วง นั่นก็หมายความว่าเป็นการฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตน และรู้จักช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
 

บทความแนะนำ

ความเร้นลับของวัยแรกสาว
สีปัสสาวะบอกโรค
เผด็จศึก...ความเครียดของคุณแม่ท้อง
ลูกพูดไม่ชัด อย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็ก

Facebook Comment