3 วิธีสร้างภาวะผู้นำให้ลูก

เลี้ยงลูกให้เป็นผู้นำ, อยากให้ลูกเป็นผู้นำ, อยากให้ลูกรู้จักคิด, สอนลูกให้เป็นผู้นำ, สอนลูกให้กล้าตัดสินใจ, พัฒนาการลูกวัย 3 ขวบ, พัฒนาการลูกวัย 4 ขวบ, พัฒนาการลูกวัย  5 ขวบ, พัฒนาการลูกวัย 6 ขวบ, ลูกไม่กล้าตัดสินใจ, ลูกคิดไม่เป็น, ทำยังไงให้ลูกมีภาวะผู้นำ

เด็กที่มีความมั่นใจในตนเอง มักเป็นเด็กที่มีการสะสมความภาคภูมิใจในตนเอง จึงมั่นใจในความคิด กล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเอง ซึ่งพ่อแม่สามารถสร้างความมั่นใจและภาวะผู้นำให้ลูกได้โดย

1. ให้ลูกรู้จักรับผิดชอบตนเอง ช่วยเหลือตัวเอง และรู้จักแก้ปัญหา โดยเฉพาะการทำภารกิจต่างๆ ได้ด้วยตนเองตั้งแต่เล็ก เช่น ติดกระดุมได้ ใส่รองเท้าเองได้ ล้มแล้วลุกขึ้นเองได้ การสะสมความรู้สึกประสบความสำเร็จในช่วงเริ่มต้นของชีวิต จะทำให้ลูกเติบโตอย่างมั่นใจในตนเอง เพราะเขาจะไม่กลัวที่จะเผชิญอุปสรรค

แม้แต่ในวัยทารก ความสำเร็จเล็กน้อยก็ทำให้ลูกรู้สึกภูมิใจ เช่น ใช้มือคว้าของเล่นที่อยากได้จนสำเร็จ ใช้แขนช่วยจับราวเพื่อลุกยืนขึ้นเองในวัยเตาะแตะ ใช้มือจับช้อนตักอาหารใส่ปากตนเองได้ ล้มแล้วลุกขึ้นเองได้
         
เมื่อลูกผ่านประสบการณ์ชีวิตเช่นนี้ทุกวัน และรู้สึกถึงการเอาชนะอุปสรรคเล็กๆ เหล่านี้ วันละหลายๆ ครั้ง ก็ย่อมสะสมเป็นความมั่นใจในตนเอง แต่บางครั้งในสายตาพ่อแม่ อุปสรรคหรือความท้าทายอันเป็นพัฒนาการตามวัยเหล่านี้ อาจมองเป็นความลำบากของลูก ผู้ใหญ่มักจะยื่นมือเข้าไปช่วยก่อนที่เด็กๆ จะมีโอกาสได้ลองทำด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จ

ดังนั้นหากอยากให้ลูกมีความมั่นใจในตนเอง ให้โอกาสลูกทำอะไรด้วยตนเองตั้งแต่เล็กๆ ลองปล่อยเขาบ้าง หากลูกยังทำไม่ได้เองตั้งแต่แรก ให้ลูกได้ลองจนเจอวิธีที่ถูกต้องค่ะ  

2. สร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้ลูก ความภูมิใจมักจะเกิดขึ้นจากการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น เช่น การได้รับคำชมเชย การแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเด็ก เช่น กอด สัมผัส เป็นต้น  เมื่อเด็กทำสิ่งใดสำเร็จด้วยตนเอง หรือทำสิ่งที่ดี เช่น ช่วยคุณแม่เก็บของ ขอให้รีบใช้โอกาสเหล่านี้สร้างความภาคภูมิใจให้ลูก ด้วยการชมเชย

3. ให้ลูกได้ฟังข้อมูลเชิงบวกถึงสิ่งต่างๆ รอบตัว จะทำให้เด็กสะสมข้อมูลเชิงบวก ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความกล้า และแรงกระตุ้นที่อยากจะทำสิ่งต่างๆ ตรงกันข้ามเด็กที่ได้รับข้อมูลเชิงลบมากๆ หรือได้ยินคำดุว่า นินทา คำขู่บ่อยๆ จะไม่กล้าที่จะทำอะไร เพราะกลัวจะได้รับคำตำหนิหรือหวาดกลัวตามคำขู่

ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องสนับสนุนให้ลูกได้คิดเอง ทำอะไรด้วยตนเองให้มากที่สุด คอยให้กำลังใจ และชมเชยเมื่อลูกทำสำเร็จ เมื่อมีโอกาสอยู่กับลูก ชวนลูกคุย ลูกคิด เมื่อลูกสื่อสารความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็น พยายามรับฟังและทำความเข้าใจในสิ่งที่ลูกพูด  หากลูกทำสิ่งใดไม่ถูกต้อง จะต้องสอนโดยไม่ดุด่า ไม่ตำหนิที่ตัวลูก แต่ให้ตำหนิที่การกระทำ (เช่น การโกหกเป็นสิ่งไม่ดี แม่ไม่ชอบ)

รวมทั้งเป็นตัวอย่างและฝึกให้ลูกวางเป้าหมายง่ายๆ เอง เช่น วันนี้หนูจะทำการบ้านให้เสร็จก่อนกินข้าวเย็น เพื่อให้ลูกมีโอกาสวางแผนและทำให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ค่ะ เมื่อความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้น  ภาวะความเป็นผู้นำจะค่อยๆ ปรากฏในตัวลูกค่ะ

บทความแนะนำ

รวม 10 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั่วไทยที่ต้องไปเยี่ยมชม!
สร้างภูมิต้านทานให้หนูน้อยวัย 1 - 6 ปี
แก้วหูทะล เด็กๆ ที่ว่ายน้ำเป็นกันบ่อย พ่อแม่ต้องคอยระวัง!
ผักสด – ผักปรุงสุก ลูกกินแบบไหนเหมาะสม

Facebook Comment