มากขึ้นทุกวัน! เด็กไทยป่วยสมาธิสั้นกว่า 3 แสนคน ส่งผลเสียกับการใช้ชีวิตระยะยาว

พ่อแม่ต้องจัดการเวลาของลูกให้ดี เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป เด็กเติบโตไปกับโลกเทคโนโลยี ทั้ง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ จนมีข่าวมากมายว่าเด็กติดมือถือ ติดเกม จนเป็นโรคสมาธิสั้น บางรายก็ตาอักเสบ ล่าสุดมีผลสำรวจจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ว่าเด็กไทยช่วงชั้น ป.1- 6 เป็นโรคสมาธิสั้นร้อยละ 6.5 กว่า 3 แสนคน 

สุขภาพจิต เปิดเผยว่า โรคในเด็กที่น่าเป็นห่วงและมีผลต่ออนาคตของเด็กไทยคือโรคสมาธิสั้นหรือโรคเอดีเอชดี หรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่าโรคไฮเปอร์แอคทีฟ พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ได้คิดว่าเด็กป่วย โดยโรคนี้มักพบในเด็กชาย เด็กจะไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้นานๆ มีอาการหุนหันพลันแล่น อยู่ไม่สุข ควบคุมตัวเองไม่ได้ 

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญปัญหานี้มาก เนื่องจากหากไม่รักษาตั้งแต่เด็ก จะมีผลต่อการเรียนต่ออนาคตของเด็กเอง และอาจถูกทำร้ายจากผู้ปกครองหรือญาติได้จากความไม่เข้าใจ ผลสำรวจในกลุ่มเด็กไทยที่กำลังเรียนชั้น ป.1-6 ที่มีจำนวนประมาณ 5 ล้านคน พบว่าเป็นโรคสมาธิสั้น ร้อยละ 6.5 คาดว่าจะมีเด็กไทยป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 310,000 ราย ขณะที่ทั่วโลกพบเด็กเป็นโรคนี้ร้อยละ 5

และจากรายงานของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ พบว่าเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้หากไม่รักษาจะทำให้ 2 ใน 3 หรือประมาณร้อยละ 70 ของเด็กที่ป่วยมีอาการจนถึงผู้ใหญ่ จะมีผลเสียต่อทั้งเด็กและสังคม โดยพบว่า 1 ใน 4 ทำผิดกฎจราจร มีบุคลิกก้าวร้าว อีก 1 ใน 10 มีปัญหาใช้สารเสพติด หรือมีปัญหาสุขภาพจิตถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตาย ซึ่งมีร้อยละ 5 ที่ฆ่าตัวตายได้สำเร็จ

ไม่ใช่เรื่องที่มองข้ามได้เลยนะคะ กับปัญหาโรคสมาธิสั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องหันมาใส่ใจดูแลลูกหลาน จำกัดเวลาเล่นมือถือ เกม และหากิจกรรมอย่างอื่นทำ และควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมผิดปกติของลูกหลาน ว่าอาจสมาธิสั้นหรือไม่เพื่อที่จะพาไปรักษาตั้งแต่ยังเด็ก และรักษาหายขาดได้

หากลูกเริ่มมีอาการสมาธิสั้นแล้ว มาดูแลดังนี้เลยค่ะ

1. จัดมุมที่เงียบสงบไว้ให้เด็กได้ทำงาน หรือทำการบ้าน ห่างจากโทรทัศน์ไม่ให้มีเสียงเข้ามารบกวนสมาธิ และจัดของใช้ที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อลดสิ่งเร้าที่ดึงความสนใจของเด็ก

2. ใช้การสื่อสารที่สั้น กระชับ ชัดเจน ให้เด็กทวนคำสั่งว่ามีอะไรบ้าง เนื่องจากเด็กสมาธิสั้นมักมีความอดทนในการฟังต่ำ

3. ฝึกฝนวินัยในเด็ก สร้างกรอบกฎเกณฑ์ มีตารางเวลาชัดเจน ไม่ปล่อยปละละเลยหรือตามใจจนเคยตัว

4. เบี่ยงเบนความสนใจ เมื่อเด็กดื้อหรือซนมากให้หากิจกรรมอื่นมาแทน

5. ให้เด็กออกกำลังกายและทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว เพื่อช่วยลดพลังงานส่วนเกิน ช่วยให้มีสมาธิและลดความเครียด

6. การนอนหลับให้เพียงพอก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้เด็กมีสมาธิและมีสุขภาพที่ดี

7. ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง แต่ทำบ่อยขึ้น เน้นเรื่องความรับผิดชอบและอดทน ตั้งเป้าหมายของกิจกรรมให้ง่ายๆ สั้นๆ อย่างชัดเจนและเสร็จเป็นชิ้นๆ ไป

8. ควรให้คำชมหรือรางวัลเมื่อเด็กทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กทำพฤติกรรมที่ดีต่อไป

 

บทความแนะนำ

สถานที่เที่ยวหน้าร้อนแบบครอบครัว
อาหารที่ต้องระวังช่วงตั้งครรภ์
เรียกพลังให้เด็กป่วย ด้วยอาหาร
ลูกขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ทำอย่างไรดี

Facebook Comment