บิฟิโดแบคทีเรีย และ แล็คโตบาซิลัส จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อลูกรัก

คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า ในร่างกายของเรามีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายร้อยสายพันธุ์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย หากร่างกายของลูกมีภูมิคุ้มกันที่ดี ร่างกายก็จะแข็งแรง ลดโอกาสการเจ็บป่วยหรือโรคภัยที่มาขัดขวางการเรียนรู้ ทำให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้และมีพัฒนาการทางร่างกาย สมอง อารมณ์ และจิตใจ ได้อย่างเต็มศักยภาพ

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีบทบาทสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรค ได้แก่ บิฟิโดแบคทีเรีย และ แล็คโตบาซิลัส จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้ง 2 ชนิดนี้มีประโยชน์อย่างไร หาได้จากที่ไหน และใครบ้างที่ควรได้รับ เรามีผู้เชี่ยวชาญมาบอกเล่าเรื่องนี้ให้เข้าใจกันค่ะ


บิฟิโดแบคทีเรีย, แล็คโตบาซิลัส, บิฟิดับ บีแอล, จุลินทรีย์สุขภาพ, พัฒนาการ, นมสำหรับเด็ก, นมสำหรับแม่ตั้งครรภ์, นมแม่, น้ำนม, ภูมิคุ้มกัน


บิฟิโดแบคทีเรีย และแล็คโตบาซิลัส คืออะไร
บิฟิโดแบคทีเรีย และแล็คโตบาซิลัส คือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่พบและมีประโยชน์มากต่อระบบทางเดินอาหาร โดยปกติแล้วในระบบทางเดินอาหารของเราจะมีจุลินทรีย์อยู่กว่า 400-500 สายพันธุ์ โดยบิฟิโดแบคทีเรีย และแล็คโตบาซิลัสเป็น จุลินทรีย์ 2 ชนิด ที่มีประโยชน์สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับระบบทางเดินอาหาร และยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ ด้วย


บิฟิโดแบคทีเรีย และแล็คโตบาซิลัส หาได้จากไหน
รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า บิฟิโดแบคทีเรีย และแล็คโตบาซิลัส เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่สามารถพบได้ในนมแม่

สำหรับเด็กแรกเกิดซึ่งภายในลำไส้ยังปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นี้ การให้เด็กแรกเกิดได้รับนมแม่จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยควรให้นมแม่อย่างน้อย 6 เดือน เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกแล้ว นมแม่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วน มีจุลินทรีย์บิฟิโดแบคทีเรีย และแล็คโตบาซิลัสที่มีประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้เด็กที่ได้รับนมแม่แข็งแรงและมีสุขภาพดี โดยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จะช่วยลดอาการท้องเสีย และการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอีกด้วย

ดังนั้นการที่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ได้รับอาหารหรือนมที่ช่วยเพิ่มปริมาณหรือมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้ง 2 ชนิดนี้ ก็จะมีผลในการเพิ่มภูมิคุ้มกันเมื่อลูกได้ดื่มนมแม่เด็กๆ ที่ดื่มนมชงได้แล้วเมื่อได้รับประทานอาหารหรือดื่มนมที่ช่วยกระตุ้นหรือหรือมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นี้อยู่ ก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเช่นกัน


บิฟิโดแบคทีเรีย และแล็คโตบาซิลัส ดีกับลูกอย่างไร
บิฟิโดแบคทีเรีย และแล็คโตบาซิลัส เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ช่วยสร้างเสริมและกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคทำร้ายสุขภาพหรือทำให้เจ็บป่วยง่าย นอกจากนี้บิฟิโดแบคทีเรีย และแล็คโตบาซิลัส ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหาร และป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารด้วย เช่น แก้ปัญหาภาวะไม่ทนต่อแลคโตสในนมวัว ย่อยแลคโตสไม่ได้(สำหรับเด็กที่ดื่มนมวัวแล้วท้องเสีย) ป้องกันอาการท้องเสีย ป้องกันการติดเชื้อในทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ เป็นต้น

การที่ลูกได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ลูกได้รับสารอาหารและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลต่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะพัฒนาทักษะในการเรียนรู้รอบด้าน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย สมอง อารมณ์ และจิตใจ

บิฟิโดแบคทีเรีย และแล็คโตบาซิลัส นอกจากจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพของเด็กๆแล้วสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึงคุณแม่ตั้งครรภ์ บิฟิโดแบคทีเรีย และแล็คโตบาซิลัสก็มีส่วนช่วยในระบบทางเดินอาหารเช่นกัน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ รวมถึงคุณแม่ที่ให้นมลูก ดังนั้นหากคุณแม่ได้รับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นี้ผ่านทางอาหาร หรือนม ก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งคุณแม่และลูกน้อยไปพร้อมๆ กันค่ะบทความแนะนำ

พาทัวร์ร้าน Ya kun kaya toast ร้านดังสัญชาติสิงคโปร์สู่ไทย
รีวิวเปิดใหม่! สนามจักรยานสนามบินสุวรรณภูมิสำหรับเด็กๆ
ท้องแหลม ท้องกลม บอกเพศลูกในท้องได้จริงหรือ?
Q & A ลูกมีเหงื่อเยอะแม้อากาศเย็น

Facebook Comment