วันเด็กแห่งชาติ 2019 เด็กไทยต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง


สิ่งที่เมืองไทยต้องการจากเด็กและเยาวชนยุค 2019        

วันเด็กแห่งชาติเด็กไทยยุค 2019 ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันเด็กแห่งชาติใกล้เวียนมาถึงอีกแล้ว ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 สิ่งที่เมืองไทยต้องการจากเด็กและเยาวชนยุค 2019 ในทัศนะของ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก


ทำไมต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

รศ.นพ.อดิศักดิ์ อธิบายว่า ทุกวันนี้ประเทศไทยติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง จึงพยายามพัฒนาเป็นรายได้สูงให้ได้ โดยเร่งเศรษฐกิจให้โต แต่กลับกลายเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เพราะปรากฏว่า เป็นการทำลายครอบครัว ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่นนี้ไม่ได้เรียกว่าโตจริง และสักวันจะต้องปรากฏจุดตายแน่นอน หากจะไปจะไปอย่างไร มีหลายวิธี หนึ่งในนั้น คือ การพัฒนาเด็ก
 
“หากเราต้องการให้เกิดสังคมเป็นธรรม สังคมรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมบริโภคที่ถูกวิธี สังคมสุขภาพ สังคมไม่เหยียดหยาม สังคมสันติสุข สังคมสุขภาวะ เราก็ต้องพัฒนาเด็กตามแนวทางเหล่านี้เพราะสังคมหล่อหลอมออกมา
 
ดังนั้น ไม่ต้องรอให้เด็กโต แต่หน่วยงานทั้งหมดต้องมาลงทุน ลงมือทำ เช่น เราอยากให้เด็กเข้าใจสิ่งแวดล้อม ก็ต้องทำสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้เขา จะทำให้เขาเข้าใจสังคมสันติสุข เราก็ต้องสอนเขาเรื่องวิธีการควบคุมตัวเอง แค่วิธีที่ไปทำ วิธีที่ไปสอน หรือที่ลงทุนลงไป นี่ก็คือวิธีการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว ทุกคนต้องคิดว่า เราพัฒนาเด็กไปหาจุดที่เขาเติบโตมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืน” 

แต่ก่อนที่จะเดินหน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ สิ่งสำคัญคือการพัฒนาเด็กให้มีทักษะที่พร้อมรองรับทักษะดังกล่าว คือ ทักษะสมองการคิดเชิงบริหาร (Executive Function : EF) ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติของไทย รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าว
 
การพัฒนา ดังกล่าวหลักๆ ของเด็กจะต้องพัฒนา 3 เรื่องคือ

การกระตุ้นเรื่องความจำของเด็ก ซึ่งสามารถพัฒนาได้โดยการทำกิจกรรมหรือเกมต่างๆ ที่จะต้องมีการตอบสนองระหว่างผู้ดูแล พ่อแม่ และเด็ก เพื่อกระตุ้นความจำของเด็ก

ความยืดหยุ่น ซึ่งจะทำให้เด็กรู้จักการตัดสินใจที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ เมื่อเจอสถานการณ์บางอย่างจะเลือกอาศัยข้อมูลใดที่รับรู้มาตัดสินใจ สมมติว่า วันหนึ่งพ่อแม่จะพาลูกไปเที่ยวไปว่ายน้ำ แต่เกิดมีฝนตกหนักมากจนไม่สามารถว่ายน้ำได้ หากเด็กมีทักษะเรื่องของความยืดหยุ่นก็จะตัดสินใจได้ว่า ไม่ไปว่ายน้ำได้ แต่หากเด็กไม่มีทักษะนี้ ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการโวยวาย อยากจะไปว่ายน้ำ เพราะเด็กยืดหยุ่นไม่เป็น จะต้องไปวันนี้ให้ได้ เป็นต้น

การควบคุมตัวเอง ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญ เพราะเป็นความสามารถในการควบคุมแสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เด็กที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ มักเป็นคนโกรธเกรี้ยว ฉุนเฉียว และอาจมีอาการซึมเศร้า
  
“เด็กต้องพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดตัดสินใจ การเชื่อมโยงสื่อสารกับผู้อื่น การควบคุมตนเอง โดยจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย จะช่วยให้สร้างมนุษย์ที่มีความยืดหยุ่น เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก”

บทความแนะนำ

ออกกำลังกายช่วยเด็กเรียนดี
นับถอยหลัง เตรียมตัวคลอด
ปราบพยศนอกบ้าน
บล็อคโคลี่ ถั่วลันเตา และมันเทศบด อาหารเสริมลูกน้อยวัย 6 - 7 เดือน

Facebook Comment