10 วิธีเลี้ยงลูกชายให้กลายเป็นสุภาพบุรุษ

 วิธีเลี้ยงลูกชายให้กลายเป็นสุภาพบุรุษ, การเลี้ยงลูกชาย, ลูกผู้ชาย, สุภาพบุรุษ, เด็กผู้ชาย, EF, ทักษะสมอง EF, EF คืออะไร, รักลูกCommunityofTheExpert, Do ดีมี EF, ดูดีมี EF
 

10 วิธีเลี้ยงลูกชายให้กลายเป็นสุภาพบุรุษ  

 

การเลี้ยงลูกชายให้ดี ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ยิ่งปัจจุบันมีสิ่งยั่วยุต่างๆ มากมาย การประคับคองลูกให้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น ให้เกียรติผู้หญิง และไม่ทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่า คือคุณสมบัติเบื้องต้นที่สุภาพบุรุษทุกคนพึงมี


ซึ่งการเลี้ยงดูที่ดี เปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่เล็กๆ เป็นการสร้างลูกชาย ให้เป็นลูกผู้ชายที่มีความเป็นสุภาพบุรุษด้วย  

10 วิธีเลี้ยงลูกชายให้เป็นสุภาพบุรุษ  

1. เลี้ยงลูกเอง  การที่พ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอ  แสดงออกให้ลูกรู้ว่ารัก ผ่านการพูด กอดหอม ชมเชย  เป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเป็นที่รัก เป็นคนมีคุณค่า และภูมิใจในตนเอง

2. สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ บรรยากาศที่ดีในครอบครัวจะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัย เป็นคนอารมณ์ดี  มีความสุขได้ง่าย  ไม่ขี้หงุดหงิดหรือวิตกกังวล  ต่างจากครอบครัวที่ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆ

3. ยอมรับและรักในแบบที่ลูกเป็น เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านพื้นฐานอารมณ์  นิสัยใจคอ ความสามารถด้านต่างๆ  การยอมรับและรักลูกในแบบที่ลูกเป็นนั้นสำคัญ  พ่อแม่ไม่ควรเปรียบเทียบลูกระหว่างพี่น้องหรือเด็กคนอื่น  

4. การอบรมอย่างเหมาะสม เลี้ยงดูอย่างมีกรอบกติกา ไม่ตามใจเด็กเกินไป เช่น เด็กจะได้ของเล่นไม่เกินกี่ชิ้นต่อสัปดาห์ เวลาโมโหห้ามทำร้ายตนเองและผู้อื่น  ไม่ทำลายข้าวของ ความรักที่ตามใจอย่างไร้ขอบเขต  จะทำให้เด็กเอาแต่ใจ ทำอะไรไม่เป็น เพราะขาดการฝึกฝนอบรม

5. ปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็ก เช่น

สามารถควบคุมตนเอง อดทนรอคอยได้ ตามพัฒนาการของเด็กวัยเตาะแตะมักงอแงเอาแต่ใจ ไม่รู้จักรั้งรอ หงุดหงิดโมโหง่าย หากพ่อแม่ตามใจหยิบยื่นทุกอย่างให้เวลาที่งอแง เด็กจะเอาแต่ใจแบบไร้ขอบเขต พ่อแม่จึงควรสอนให้เด็กรู้จักรอคอย และควบคุมอารมณ์ได้

เข้าใจกติกาสังคมและศีลธรรม เช่น เมื่อเด็กโกรธสามารถแสดงอารมณ์โกรธได้  แต่ไม่ควรแสดงออกด้วยการทำร้ายผู้อื่น หรือทำลายข้าวของ เวลาอยากได้อะไรให้บอก แต่ห้ามแย่งของคนอื่น หรือหยิบโดยไม่ได้รับอนุญาต 

รู้จักแบ่งปันและอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่น รู้จักแบ่งขนม หรือของเล่นให้เพื่อน 

6. ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้ พ่อแม่ควรปล่อยวางบ้าง และทำหน้าที่เป็นคนสอนให้เด็กฝึกทำอะไรด้วยตัวเอง โดยไม่เข้าไปทำแทนทุกอย่าง จนเด็กทำอะไรไม่เป็น 

7. ชมเชยเมื่อลูกทำดี เช่น เมื่อรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง และทำตามกรอบกติกาได้  เพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ เป็นเรื่องที่พ่อแม่ชอบ และเมื่อเด็กทำอะไรดีๆ ได้สำเร็จก็ควรชื่นชมให้เด็กรู้และภูมิใจว่าเขามีดี มีความสามารถ  เด็กจะกล้าริเริ่มทำในสิ่งดีๆ ต่อไป

8. เมื่อลูกทำผิดพลาด ควรสอนว่าที่ถูกคืออะไร อธิบายด้วยเหตุผล แต่ไม่ควรตำหนิหรือลงโทษรุนแรง  เพราะจะทำให้เด็กเข้าใจผิดว่าเขาไม่ดี และไม่เป็นที่รักของพ่อแม่

9. สอนให้ลูกรู้จักยอมรับความผิดหวัง เมื่อไม่ได้อะไรดังใจ หรือทำอะไรไม่สำเร็จ เด็กที่เข้าใจตนเอง ควบคุมอารมณ์ยามผิดหวังได้  จะเป็นเด็กที่มี EF ดี

10. เป็นที่ปรึกษาที่ดี เพื่อช่วยฝึกลูกให้แก้ปัญหาง่ายๆ ตามวัยได้  เมื่อลูกแก้ปัญหาสำเร็จก็ควรชื่นชม   เด็กที่สามารถแก้ปัญหาและทำอะไรสำเร็จด้วยตนเองได้ จะเกิดความภูมิใจในตัวเอง 

ไม่ใช่แค่เด็กผู้ชาย แต่เด็กทุกคนที่ได้รับความรัก ความอบอุ่น การอบรมที่เหมาะสม ถูกปลูกฝังให้รู้จักช่วยเหลือและแก้ปัญหาเองได้ จะมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นโดยไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใคร เป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งเป็นคนดีที่มีความสุขค่ะ 

 
"รักวัวให้ผูก รักลูกให้เลี้ยงด้วย EF"
ขอบคุณความรู้ EF โดย สถาบัน RLG


ลูกไม่มีความอดทน, ลูกไม่รู้จัก, ฝึกให้ลูกรู้จักรอคอย, สอนลูกให้รู้จักรอคอย, ลูกรอเป็น, สอนลูกเข้าคิว, สอนลูกต่อคิว, EF, Executive Functions, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, การทำงานของสมองส่วนหน้า, ทักษะสมอง EF, พัฒนา EF, ฝึก EF, EF คืออะไร, อีเอฟคืออะไร, ปรับพฤติกรรมลูก, ลูกก้าวร้าว, ลูกเอาแต่ใจ, ลูกดื้อ, ลูกไม่มีความอดทน, ลูกขี้เกียจ, ลูกความจำไม่ดี, ลูกชอบเถียง, ลูกอาละวาด, ลูกอารมณ์ร้าย, ลูกอ่อนไหว, ลูกปรับตัวไม่เป็น, ลูกปรับตัวไม่เก่ง, ลูกขี้อาย, ลูกไม่มีความยับยั้งชั่งใจ, ลูกไม่มีระเบียบ, ลูกไม่มีวินัย, Working memory, ความจำเพื่อใช้งาน, Inhibitory Control, การยั้งคิด ไตร่ตรอง, Shift, Cognitive Flexibility, การยืดหยุ่นความคิด,Focus, Attention, จดจ่อใส่ใจ, Emotional Control, การควบคุมอารมณ์, Planning,Organizing, การวางแผน, การจัดระบบดำเนินการ, Self-Monitoring, การรู้จักประเมินตนเอง,Initiating, การริเริ่มและลงมือทำ, Goal-Directed Persistence, ความพากเพียร, มุ่งสู่เป้าหมาย, เลี้ยงลูกให้เก่ง, เลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด, เลี้ยงลูกให้ดี, เลี้ยงลูกให้ฉลาด, เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี, เลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้, เลี้ยงลูกให้มีความสุข
 

สนใจสั่งซื้อหนังสือ Raising Boys ลูกชายเลี้ยงอย่างไรให้ดี 
คลิก http://bit.ly/2YaQvS5 

บทความแนะนำ

สาเหตุการกินยากในเด็ก 1-3 ปี
เคล็ดลับให้ลูกยอมกินผัก
กล้วยบดราดน้ำนม เมนูเด็กอาหารเสริมลูกวัย 6 เดือน
เลี้ยงลูกให้สตรองด้วยวิถีพุทธ

Facebook Comment