ลูกไม่ยอมทำแบบฝึกหัดที่บ้าน

Q: ตอนนี้ลูกชายอายุ 4 ขวบค่ะ เขาเป็นเด็กร่าเริง ช่างพูดช่างคุย ซึ่งตอนอยู่ที่โรงเรียนคุณครูก็บอกว่าลูกทำแบบฝึกหัดได้ดี ตั้งใจเรียนมาก แต่พอกลับบ้านลูกจะมีปัญหาเวลาทำการบ้านค่ะ เขาไม่ค่อยยอมทำ แต่จะชอบเล่น หรือชอบมาชวนคุณแม่คุยถึงเรื่องที่โรงเรียน จึงอยากขอคำแนะนำจากคุณครูค่ะ ว่าดิฉันควรทำอย่างไรดีให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัดทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
 

 A: ครูหมูแนะนำคุณแม่ลองสำรวจดูกิจกรรมของลูกที่โรงเรียนนะคะ ถ้าอยู่ที่โรงเรียนลูกมีเวลาได้เล่นน้อย เวลาที่ลูกกลับมาบ้านควรให้ลูกได้เล่นตามที่ลูกต้องการบ้าง เพราะถึงอย่างไรเด็กในวัยนี้เขายังต้องการวิ่งเล่น ออกกำลังกาย หรือเล่นกับของเล่น เมื่อลูกชวนคุณแม่คุยถึงเรื่องที่โรงเรียน คุณแม่ควรให้ความสนใจรับฟังเรื่องที่ลูกเล่า และอย่าลืมบอกให้ลูกรู้ว่าคุณครูชมเชยลูกว่าลูกทำแบบฝึกหัดได้ดี

สิ่งที่ครูหมูอยากแนะนำต่อไปเพื่อปลูกฝังให้ลูกมีลักษณะนิสัยรับผิดชอบซึ่งจะนำไปสู่การมีวินัยในตนเอง มีดังนี้ค่ะ

  • แสดงความรับผิดชอบในการทำงานให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง เด็กเล็กๆ ชอบเลียนแบบจากคนใกล้ชิด คุณพ่อคุณแม่อาจทำการบ้าน (งาน) อยู่ใกล้ๆ กับลูก โดยขณะทำงานต้องเป็นตัวอย่างไม่ทำไปบ่นไป ต้องแสดงความตั้งใจทำให้ดีที่สุด ลูกจะรับรู้และซึมซับบุคลิกของคุณพ่อคุณแม่ได้
  • สร้างความรู้สึกให้ลูกรู้ว่าแบบฝึกหัดเป็นงานที่ลูกและเพื่อนๆ ได้รับมอบหมายจากคุณครูให้มาทำที่บ้าน คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกความรับผิดชอบให้ลูกได้ โดยเริ่มให้รับผิดชอบทำด้วยตนเองให้ได้ถ้ามีปัญหาควรถามผู้ใหญ่หรือผู้ที่รู้ เมื่อถามแล้วต้องทำด้วยตนเอง ถ้าลูกไม่ยอมทำจริงๆ ในระยะแรกอาจขอยืมชื่อครูมาอ้างและอย่าลืมชมเชยลูก ทุกครั้งที่ลูกทำแบบฝึกหัดเสร็จ เมื่อไปส่งลูกที่โรงเรียนหาโอกาสบอกคุณครูว่าลูกตั้งใจทำการบ้าน ลูกจะเก็บความรู้สึกดีๆ ไว้ และกลับมาทำต่อไป

Facebook Comment