กลัวลูกเป็นเด็กกิจกรรมจนเสียการเรียน

Q: สวัสดีค่ะ ตอนนี้ลูกชายอายุ 6 ขวบแล้วค่ะ ซึ่งเขาเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกมาก ชอบทำกิจกรรมที่โรงเรียนทุกอย่าง แต่เวลาเข้าห้องเรียนลูกมักจะไม่ค่อยสนใจฟังที่คุณครูพูด แต่ชอบพูดแทรกตลอด เวลาอยู่บ้านเขาก็ชอบเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังไม่หยุด ดิฉันขอคำแนะนำว่าการกล้าแสดงออกของลูก หรือการชอบพูดตลอดเวลา จะมีผลต่อการเรียน หรือการเข้าสังคมเมื่อเขาโตขึ้นหรือไม่
 

A: เด็กๆ ที่ชอบทำกิจกรรม แสดงให้เรารู้ว่ากิจกรรมที่ทำนั้นเขาสามารถทำได้ด้วยตนเอง เวลาที่ได้ทำกิจกรรมเขาสนุกและมีความสุข การทำกิจกรรมช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองให้เด็กค่ะ ซึ่งการกล้าแสดงออกของเด็กในวัยนี้เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝัง เด็กจะแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความสามารถและโอกาสที่เด็กได้รับ เช่น เด็กบางคนแสดงออกด้วยการทำกิจกรรมการร้องเพลง การวาดภาพ การเล่นเครื่องดนตรี หรือกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา บางคนจะแสดงถึงความสามารถในการเป็นผู้นำ ฯลฯ  การกล้าพูดต่อหน้ากลุ่มคนก็เป็นทางหนึ่งซึ่งแสดงว่าเด็กกล้าแสดงออกค่ะ

ลูกชอบพูด แต่ลูกไม่ค่อยสนใจที่จะฟังผู้อื่นพูด อาจมาจากสาเหตุหลายอย่างนะคะ เช่น ลูกอาจยังไม่เข้าใจว่าต้องฟังผู้อื่นพูด ลูกไม่รู้จังหวะว่าลูกจะพูดเวลาใด หรือเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเองอยู่แล้วอาจเป็นผู้นำในกลุ่ม เพื่อนๆ ต่างให้การยอมรับ และลูกอาจเป็นเด็กที่มีความคิดเร็วอยากจะพูด อยากจะบอกสิ่งที่ตนเองคิดตลอดเวลา ลูกยังไม่ทราบถึงการรอคอยระยะสั้นที่จะให้ผู้ใหญ่พูดให้จบก่อน จึงชอบพูดแทรก และไม่ค่อยสนใจฟังผู้อื่น ฯลฯ

คุณพ่อคุณแม่ และคุณครู ควรแนะนำและสอนลูกให้มีมารยาทในการพูดค่ะ สอนด้วยการอธิบายเพื่อให้ลูกเข้าใจว่าการพูดแทรกผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นคนไม่มีมารยาทในการพูดโดยเฉพาะพูดแทรกผู้ใหญ่ การพูดแทรกทำให้เราไม่ทันฟังเรื่องให้จบก่อน ลูกจะไม่เข้าใจว่าผู้พูดต้องการอะไร จะให้ทำอะไร ลูกควรตั้งใจฟัง สนใจฟัง ขณะพูดคุยร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะทำให้มีบรรยากาศที่ดีในการพูดคุยทั้ง 2 ฝ่าย

Facebook Comment