ลูกไม่ทำตามที่บอก

Q : ลูกจะมีพฤติกรรมไม่ชอบไหว้ผู้ใหญ่ค่ะ ช่วงไหนบอกให้ไหว้ก็จะทำ แต่บางครั้งไม่ยอมทำ และแสดงท่าทางอายๆ ไม่แน่ใจว่าลูกเขินหรืออายอะไรหรือเปล่า แต่เขาไม่ค่อยจะทำตามที่บอกเลยค่ะ ทำอย่างไรดีคะ
 

A : จากที่คุณแม่เล่ามา ลูกยังยกมือไหว้ผู้ใหญ่อยู่บ้างนี่ค่ะ เพียงแต่ทำไม่สม่ำเสมอ ก็ถือเป็นเรื่องปกติของเด็กที่ต้องฝึกให้เคยชินให้มีนิสัยที่ดี การจะให้เด็กทำตามที่บอก เด็กต้องอยากทำ ไม่รู้สึกฝืนใจ หรือถูกบังคับ อันนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องมีวิธีชักจูง โน้มน้าวให้เด็กอยากทำ เช่น พูดชมเชย ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ผู้ใหญ่แสดงอาการชื่มชมยินดีที่เด็กสวัสดีไหว้ทักทาย ถ้าทำแบบนี้กันบ่อยๆ เด็กก็รู้สึกว่า การไหว้ผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ดี ผู้ใหญ่ตอบสนองต่อการไหว้ของเด็กอย่างชื่นชม เด็กก็อยากทำต่อไปเพราะได้รับแรงเสริมที่ดี นี่เป็นหลักในการปรับนิสัยและการกระทำของเด็กที่ใช้ได้ทั่วๆไปกับทุกเรื่องเลยหล่ะค่ะ

Facebook Comment