ติดละครน้ำเน่ามีผลต่อลูกในครรภ์ไหม

Q : ตั้งครรภ์ได้ 6 เดือนแล้วค่ะ อยากถามคุณหมอว่าการดูหนังดูละครที่มีเนื้อหารุนแรงในลักษณะคำพูดหรือที่เรียกว่าละครน้ำเน่าจะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์หรือไม่คะ
 

A : การดูหนังหรือละครที่มีเนื้อหารุนแรง เช่น เศร้ารันทดมาก หดหู่มาก ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อลูกในครรภ์ค่ะ แต่ส่งผลโดยอ้อมได้หากคุณแม่เกิดอารมณ์ร่วมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออารมณ์ของคุณแม่ เช่น เศร้าหรือเครียดตามต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อสุขภาพของลูกในครรภ์ได้ค่ะ นอกจากนี้กรณีที่มีอารมณ์ร่วมมากจนรับประทานอาหารไม่ได้ ก็อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตช้าในครรภ์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการดูละครจนมีอารมณ์ร่วมมากนั้น ไม่ค่อยพบบ่อยค่ะ มักจะพบปัญหาในชีวิตจริงๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น เครียด หงุดหงิดบ่อย หรือเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าค่ะ

Facebook Comment