ข่าวดี! เด็กเตรียมรับวัคซีนฮิบ ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ฟรี! ในปี 2562


วัคซีน HIP เป็นวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นชื่อย่อของเชื้อแบคทีเรีย Haemophillus Influenzae type B ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มักพบในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี และในประเทศไทยมักพบโรคนี้ในเด็ก ตั้งแต่อายุ 2 เดือน จนถึง 2 ปี

อาการของโรคคือ เด็กมีไข้สูง ชัก ซึม และมีผลต่อเนื่องถึงการได้ยินและพัฒนาการของเด็ก คุณหมอจึงมีคำแนะนำให้ฉีดในเด็กตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไปจนถึงอายุ 2 ขวบ 

ทั้งนี้ ในปี 2562 นี้ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจะบรรจุวัคซีนฮิบในรูปแบบวัคซีนรวม 1 เข็ม ป้องกันได้ 5 โรค คือ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ (DTwP-HB-Hib) โดยฉีด 3 ครั้ง ในเด็กอายุ 2, 4 และ 6 เดือน เนื่องจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียฮิบมีความรุนแรงสูง พบการป่วยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ปีละประมาณ 200 ราย และมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 10

ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกได้บรรจุและให้บริการวัคซีนป้องกัน 5 โรคดังกล่าวแล้ว พบว่ามีความปลอดภัย ช่วยลดการป่วยและตายได้มาก ทั้งนี้ทางคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข จะเร่งรัดดำเนินการให้รวดเร็วขึ้นตามขั้นตอนและกระบวนการ คาดว่าจะเริ่มใช้วัคซีนป้องกัน 5 โรค ภายในปี 2562 ค่ะ

  

บทความแนะนำ

เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและเมตตาต่อผู้อื่น (2)
รวมวิธีดูแลฟันชุดแรกของลูก
รับมือ 7 โรคยอดฮิตของเบบี๋
เคล็ดลับดับกังวลระหว่างตั้งครรภ์

Facebook Comment