ข่าวดี! มีลูกคนที่ 2 ลดหย่อนภาษีเพิ่มคนละ 3 หมื่นบาท รวม 6 หมื่นบาท มีผลใช้แล้ว


ทุกวันนี้ใครๆ ก็แต่งงานช้าและไม่อยากมีลูกเลย หรือไม่ก็มีลูกแค่คนเดียว จึงส่งผลให้ประชากรวัยเด็กลดลง และทำให้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมคนสูงอายุ ซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ ทำให้คนวัยแรงงานน้อยลง รัฐต้องแบกรับภาระดูแลคนสูงอายุจำนวนมากขึ้น ดังนั้นรัฐจึงมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยมีลูกคนที่สองกันมากขึ้น ดังนี้เลยค่ะ

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ลดหย่อนภาษีเงินได้ สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามี หรือภริยาของผู้มีเงินได้ คนละ 3 หมื่นบาท และสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป หากเป็นบุตรที่เกิดในหรือหลังปี 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีก 3 หมื่นบาท รวมเป็น 6 หมื่นบาท โดยในการนับลำดับบุตร ให้นับลำดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม ให้มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2562 ในเดือน ม.ค.-มี.ค.

หากคุณพ่อคุณแม่แพลนมีลูกคนที่สอง ในปี 2561 หรือหลังปี 2561 เป็นต้นไป สามารถลดหย่อนภาษีได้ 3 หมื่นเลยนะคะ และรวมลูกคนแรกด้วย ก็ลดหย่อนได้ถึง 6 หมื่นบาทเลยค่ะ

นอกจากนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทยมีลูก ครม. ยังเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างสถานประกอบการของบริษัทเอกชน เพราะปัจจุบันศูนย์รับเลี้ยงเด็กมีอยู่เพียง 82 แห่ง ได้รับอนุญาตจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนแค่ 11 แห่ง และศูนย์รับเลี้ยงเด็กเอกชนมี 1,604 แห่งเท่านั้น

มีการสนับสนุนให้มีลูกที่สองแบบนี้ สนใจจะมีลูกเพิ่มกันไหมคะ


สิทธิพิเศษลดหย่อนภาษีครอบครัว ที่ทุกคนต้องรู้ คลิก 8 วิธีลดหย่อนภาษีสำหรับทุกครอบครัว ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ สูงสุด 1 แสนบาท 

บทความแนะนำ

คลิปคู่มือการเลี้ยงทารกและเด็กอ่อน
ลูกกัดฟันตอนนอน
การทำหมันหญิง
ระวัง “หวัดขึ้นหู” เสี่ยงลูกน้อยหูดับ

Facebook Comment