แชร์ไปให้รู้! ลูกหลานเราจะต้องปลอดภัยกับกฎหมายฉบับใหม่ล่าสุด


ข่าวดี ที่พ่อแม่ต้องรู้ค่ะ ลูกหลานของเราจะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วนะคะ กับข่าวล่าสุดจากสำนักงานรัฐมนตรีออกกฎหมายใหม่ เข้ามาแก้ไขปัญหามลพิษจากควันบุหรี่ โดยกำหนดเขตปลอดบุหรี่ ระยะทางเข้า-ออกของสถานที่ 5 เมตร พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา โรงเรียนกวนวิชา สวนสาธารณะ รวมไปถึงสนามเด็กเล่นด้วยค่ะ  
 
ข้อกฎหมายใหม่ เพื่อให้คุณแม่ได้ทำความเข้าใจแบบง่ายๆ ทางรักลูกของเราได้แบ่งออกเป็นข้อๆ ดังนี้
 
1.สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ กำหนดสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ให้ห่างจากสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ เป็นระยะทาง 5 เมตรทั้งทางเข้าและทางออกค่ะ สถานที่ดังต่อไปนี้
  • สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
- คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
- คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
- สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสุขภาพทุกประเภท
 
  • สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม
- สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
- สถานศึกษาระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา
- สถานกวดวิชา สถานที่สอนกีฬา ดนตรี ขับร้อง การแสดงศิลปะป้องกันตัว ศิลปะ ภาษา และสถานที่ที่ประกอบกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
 
  • สถานที่สาธารณะอื่น ๆ
- สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก ผู้เยาว์ หรือสมาคม มูลนิธิ หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน
- สนามเด็กเล่น หรือสถานที่ให้บริการสำหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน


2.กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้แล้วนะคะ ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่ ควรจะต้องรับรู้ข่าวสารและทำตามกฎหมาย หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทค่ะ

 
 

การออกกฎหมายใหม่ครั้งนี้ ทางสำนักงานรัฐมนตรีเห็นถึงปัญหาสุขภาพประชาชนและเด็กๆ ทุกคนค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลมลพิษควันบุหรี่ของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และเพื่อสุขภาพลูกหลานของเราทุกคนค่ะ 


ที่มา : สำนักงานรัฐมนตรี


บทความแนะนำ คลิก!!

อันตรายมาก แม่ท้องสูบหรือสูดควันบุหรี่ 1 มวน น้ำหนักลูกในท้องหายไป

เตือนภัย! หลังลูกน้อยป่วยหนัก หอบ ปอดหาย เพราะควันบุหรี่ที่ติดเสื้อพ่อ!!

พ่อแม่ต้องระวัง ! ภัยมรณะแฝงร่างในควันบุหรี่

 

บทความแนะนำ

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท...อาจมีปัญหาเรื่องเซ็กซ์
มีอะไรใน เหนียวไก่
เลือดกำเดาไหล แบบไหนอันตราย?
ลูกพูดไม่ชัด อย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็ก

Facebook Comment