ยาไอซ์ วัยรุ่นอยากผอมอยากขาวแต่อาจตายได้

ยาไอซ์ มีชื่อทางเคมีว่า เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ที่อยู่ในรูปเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า ยาไอซ์มีความสุทธิ์สูงกว่ายาบ้า 4-5 เท่า ดังนั้นเมื่อเสพแล้วจึงออกฤทธิ์เร็วและแรงกว่ายาบ้า ชื่อ ยาไอซ์ หรือ “ICE” เรียกตามลักษณะ คือ ก้อนผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง ปัจจุบันจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาเสพติดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ยาไอซ์ที่ลักลอบขายในปัจจุบันนอกจากจะเป็นผลึกใส หรือผงสีขาวละเอียดแล้ว ยังมีสีชมพู สีฟ้า หรือเขียว รวมทั้งมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น meth, crystal meth, shabu, glass, krank, tweak และ tina

ยาไอซ์, ไอซ์, ICE, ยาเสพติด, เสพยา, ยาบ้า, วัยรุ่น, วัยรุ่นเสพยา, เมทแอมเฟตามีน, สารเสพติด, สิ่งเสพติด, อยากผอม, ลูกติดยา, โทษของยาไอซ์,ยาไอซ์ อาการ,ยาไอซ์ คือ,โทษยาไอซ์,วิธีเสพยาไอซ์,โทษของยาไอซ์ต่อร่างกาย,อาการคนติดยาไอซ์


ความเชื่อที่ทำให้วัยรุ่นเสพยาไอซ์

   • เชื่อว่าเสพยาไอซ์แล้วจะผอม หุ่นดี ช่วยลดน้ำหนัก
   • เชื่อว่าเสพยาไอซ์แล้วจะผิวสวย ผิวขาว
   • เชื่อว่าเสพยาไอซ์แล้วจะสวยหล่อ
   • เชื่อว่าเสพยาไอซ์แล้วจะไม่มีกลิ่นตัว
   • เชื่อว่าเสพยาไอซ์แล้วจะสมองดี เรียนเก่ง
   • เชื่อว่าเสพยาไอซ์แล้วจะมีกำลังเยอะ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

ยาไอซ์, ไอซ์, ICE, ยาเสพติด, เสพยา, ยาบ้า, วัยรุ่น, วัยรุ่นเสพยา, เมทแอมเฟตามีน, สารเสพติด, สิ่งเสพติด, อยากผอม, ลูกติดยา, โทษของยาไอซ์,ยาไอซ์ อาการ,ยาไอซ์ คือ,โทษยาไอซ์,วิธีเสพยาไอซ์,โทษของยาไอซ์ต่อร่างกาย,อาการคนติดยาไอซ์Picture : NationalGeographic


ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยาไอซ์

เมื่อเสพยาไอซ์เข้าร่างกายแล้ว ยาไอซ์จะแสดงอาการและฤทธิ์ยานาน 8-24 ชั่วโมง และยังจะมีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายหลายวัน วิธีการเสพยาไอซ์จะออกฤทธิ์ในเวลาที่ต่างกันดังนี้

   • สูดควันหรือไอระเหย ออกฤทธิ์ทันที
   • สูดผงยาเข้าโพรงจมูก ออกฤทธิ์ภายใน 3-5 วินาที
   • ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ออกฤทธิ์ภายใน 15-30 วินาที
   • กินโดยตรง ออกฤทธิ์ภายใน 30 นาที

ยาไอซ์, ไอซ์, ICE, ยาเสพติด, เสพยา, ยาบ้า, วัยรุ่น, วัยรุ่นเสพยา, เมทแอมเฟตามีน, สารเสพติด, สิ่งเสพติด, อยากผอม, ลูกติดยา, โทษของยาไอซ์,ยาไอซ์ อาการ,ยาไอซ์ คือ,โทษยาไอซ์,วิธีเสพยาไอซ์,โทษของยาไอซ์ต่อร่างกาย,อาการคนติดยาไอซ์

อาการเมื่อเสพยาไอซ์และโทษของยาไอซ์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ระบุว่าความเชื่อที่ทำให้วัยรุ่นเสพยาไอซ์ไม่เป็นความจริง เพราะยาไอซ์เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดรุนแรง แม้เสพยาไอซ์ในปริมาณน้อยก็สามารถทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้ อาการเมื่อเสพยาไอซ์มีดังนี้

   • ไม่รู้สึกอยากอาหารซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักลดลง แต่เมื่อเลิกเสพก็จะน้ำหนักตัวขึ้นปกติหรือเกิด Yoyo Affect
   • ผิวซีด ผิวแห้ง และค่อยๆ ดำคล้ำเมื่อเสพติดเป็นเวลานาน
   • อารมณ์ดี ตื่นเต้น และพูดมากหลังจากเสพยาเพียงไม่กี่นาที เริ่มย้ำคิดย้ำทำ พูดซ้ำๆ หวาดระแวง
   • รูม่านตาขยาย การมองพร่ามัว เหงื่อออกมาก วิงเวียน ริมฝีปากแห้ง
   • ความดันโลหิตสูงขึ้น อัตราการหายใจสูงขึ้น อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ปวดหัวอย่างรุนแรง อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นและผิดปกติ มือและนิ้วสั่น และมีภาวะผิดปกติเสียหายอย่างถาวรของเส้นโลหิตในระยะยาว
   • เซ็กส์เสื่อม หมดความรู้สึกทางเพศ
   • อาการประสาทหลอนนำไปสู่โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง สมองทำงานน้อยลง
   • หัวใจเต้นผิดจังหวะ เต้นเร็ว และอาจเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้

ยาไอซ์, ไอซ์, ICE, ยาเสพติด, เสพยา, ยาบ้า, วัยรุ่น, วัยรุ่นเสพยา, เมทแอมเฟตามีน, สารเสพติด, สิ่งเสพติด, อยากผอม, ลูกติดยา, โทษของยาไอซ์,ยาไอซ์ อาการ,ยาไอซ์ คือ,โทษยาไอซ์,วิธีเสพยาไอซ์,โทษของยาไอซ์ต่อร่างกาย,อาการคนติดยาไอซ์ภาพก่อนและหลังของผู้ติดยาไอซ์ 11 เดือน : Multnomah County Sherrif's Office / Barcroft USAยาไอซ์, ไอซ์, ICE, ยาเสพติด, เสพยา, ยาบ้า, วัยรุ่น, วัยรุ่นเสพยา, เมทแอมเฟตามีน, สารเสพติด, สิ่งเสพติด, อยากผอม, ลูกติดยา, โทษของยาไอซ์,ยาไอซ์ อาการ,ยาไอซ์ คือ,โทษยาไอซ์,วิธีเสพยาไอซ์,โทษของยาไอซ์ต่อร่างกาย,อาการคนติดยาไอซ์
ภาพก่อนและหลังผู้ติดยาไอซ์ 3 ปี : Multnomah County Sherrif's Office / Barcroft USA
การบำบัดผู้เสพยาไอซ์

บำบัดรักษายาไอซ์ ยังไม่มียารักษาเฉพาะ แต่จะรักษาตามอาการ ซึ่งผู้เสพยาไอซ์มักจะมีอาการซึมเศร้า บางรายรุนแรงถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย แพทย์จะใช้ยาต้านการซึมเศร้า นอกจากนี้ยังต้องฟื้นฟูโรคสมองติดยา เนื่องจากยาไอซ์เข้าไปทำลายเซลล์สมอง ซึ่งต้องใช้เวลาในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างน้อย 3-4 เดือน และติดตามดูแลช่วยเหลือหลังผ่านการบำบัด 1 ปี เพื่อไม่ให้กลับไปเสพซ้ำอีก ผู้ที่ผ่านการบำบัดครบระยะเวลาสามารถเลิกเสพยาถาวรถึง 90 %ป้องกันยาไอซ์จากลูกอย่างไร

จากการตรวจสอบพบว่ามีการเรียกยาไอซ์ว่าเป็นยาเสพติดชั้นสูง เพราะยาไอซ์เป็นยาเสพติดที่มีราคาแพง มีความบริสุทธิ์สูง ออกฤทธิ์เร็ว แต่ก็ไม่ใช่ยาเสพติดที่หาได้ง่ายทั่วไป การสถิติการจับกุมพบว่ายาไอซ์มักจะขายและตรวจพบได้ตามสถานบันเทิง สถานที่สังสรรค์ต่างๆ และพบว่ามีผู้เสพที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

การป้องกันลูกจากการเสพยาไอซ์หรืออยู่ในที่เสี่ยงที่จะได้รับยาไอซ์

   • ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับลูกเรื่องยาไอซ์และยาเสพติดต่างๆ โดยใช้ข้อมูลและรูปภาพที่สามารถหาได้ตามสื่อต่างๆ ให้ลูกได้ดูและเห็นอันตรายที่แท้จริง
   • คอยติดตามข่าวสารเรื่องสิ่งเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้น หรือระบาดเพื่อจะได้รับข้อมูลและนำไปสังเกตอาการลูกหากเกิดความสงสัยว่าลูกเสพยา หรือใช้เป็นข้อมูลอธิบายให้ลูกได้รับรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกไปเสพสิ่งเสพติด
   • มั่นสอบถามลูกเรื่องการเรียน และการคบเพื่อน หรือสอบถามเรื่องกลุ่มเพื่อนที่ลูกคบหาอยู่ รวมทั้งหาโอกาสพบและพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนลูกบ้างเพื่อสังเกตความผิดปกติ เช่น ให้ลูกพาเพื่อนมากินข้าว ทำกิจกรรมที่บ้าน หรือไปส่งลูกเองเมื่อลูกขอไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมนอกบ้านกับเพื่อน
   • คอยสังเกตความผิดปกติของลูก เช่น เก็บตัว สูบผอม ผลการเรียนตก หรือไม่ค่อยอยู่บ้าน พ่อแม่ควรสอบถามให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเพื่อที่จะหาทางดูแล แก้ไข และป้องกันได้ทันท่วงที
   • สอนลูกเสมอให้รู้จักปฏิเสธและป้องกันตัว เช่น เมื่อเพื่อชวนเสพยา ดื่มของมึนเมา สูบบุหรี่ ให้ลูกปฏิเสธ หรือไม่กินของที่รู้สึกว่ามีความผิดปกติ ซึ่งการที่ลูกจะปฏิเสธแบบนี้ได้ทั้งที่สนุกอยู่กับกลุ่มเพื่อนก็ต้องเริ่มจากพ่อแม่ให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดอย่างจริงจัง หาภาพตัวอย่างหรือกรณีตัวอย่างมาให้ลูกได้เห็นภาพชัดเจน

สำหรับข้อสุดท้ายที่อยากแนะนำเพิ่มเติมคือ การตรวจสอบสิ่งของเครื่องใช้ของลูก ซึ่งพ่อแม่หลายคนไม่กล้าตรวจสอบเพราะกลัวลูกจะว่าว่าวุ่นวายหรือไปค้นข้าวของละเมิดความเป็นส่วนตัว แต่ในฐานะพ่อแม่ การตรวจสอบเพื่อป้องกันเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ทั้งนั้นขอให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพ่อแม่เองว่าจะตรวจสอบโดยที่ลูกไม่รู้ หรือจะทำความเข้าใจและตกลงกับลูกก่อนว่าการขอดูห้องนอน ขอดูของใช้ก็เพื่อช่วยกันป้องกันดูแล ไม่ใช่เพื่อการจับผิดเอาโทษ


ยาเสพติดคือสิ่งเร้าและอันตรายจากภาพนอกที่เราสามารถป้องกันได้จากภายใน คือ การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็ง และการปกป้องดูแลของพ่อแม่ที่เริ่มได้ตั้งแต่ในบ้านนะคะ


ขอปิดท้ายด้วยคลิปรณรงค์ต่อต้านยาไอซ์ความยาวคลิปละ 30 วินาที จากนักศึกษาและเยาวชนใน "โครงการปล่อยของ ๑" การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รณรงค์แก้ไขปัญหาค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกั­บการใช้สารเสพติดประเภทไอซ์ของเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เมื่อปี 2555 ไอเดียในการรณรงค์ต้านยาไอซ์เจ๋งไม่เบาเลยค่ะ

บทความแนะนำ

แม่แชร์ประสบการณ์ ลูกชายล้มป่วยลำไส้อุดตันเพราะข้าวเหนียว
8 ข้อควรรู้เรื่อง.. ครรภ์เป็นพิษ
สร้างสุขให้ลูกขวบแรก สมองเติบโต
ลูกชอบกัด ปัญหาทางอารมณ์ของเด็กวัย 1-3 ปี

Facebook Comment