รู้ครบเครื่องเรื่องมะเร็งสมอง

มะเร็ง, สมอง, ก้อนเนื้อ, ผ่าตัด, ฉายแสง, เคมีบำบัด, TUMOR, มะเร็งสมอง, ก้อนเนื้อร้าย, วิธีการรักษามะเร็งสมอง,ผลข้างเคียงในการรักษามะเร็งสมอง, กลุ่มอาการของมะเร็งสมอง, ระยะของมะเร็งสมอง
รู้จักกับมะเร็ง
มะเร็ง
คือ โรคชนิดหนึ่งที่มีการแบ่งเซลล์ที่ควบคุมไม่ได้ และลุกลามต่อไปยังเนื้อเยื่ออื่นๆ เมื่อลุกลามมากขึ้นจนกลายเป็นก้อนเนื้อ หรือที่เรียกว่า TUMOR ซึ่งอาจจะเป็นก้อนเนื้อที่ไม่มีอันตรายใดๆ (BENIGN TUMOR) หรือเป็นก้อนเนื้อร้าย (MALIGNANT TUMOR) ก็เป็นได้ มะเร็งก็คือชื่อของก้อนเนื้อร้ายนั่นเอง และเรียกชื่อจากจุดที่เริ่มเป็นค่ะ อย่างเช่น มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม


ประเภท
มะเร็งสมอง แบ่งได้ออกเป็น 2 ชนิด คือ
1. โรคมะเร็งของตัวเนื้อสมองเอง หรือ โรคมะเร็งสมองปฐมภูมิ (PRIMARY MALIGNANT BRAIN TUMOR)
2. โรคมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากโรคมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ หรือโรคมะเร็งสมองทุติยภูมิ (SECONDARY MALIGNANT BRAIN TUMOR หรือ BRAIN MATASTASIS) มะเร็งสมองพบได้ในตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยสูงอายุ มะเร็งที่พบมากในผู้ใหญ่ ก็คือมะเร็งที่ลุกลามมาจากส่วนอื่นหรือมะเร็งทุติยภูมินั่นเองค่ะกลุ่มอาการ
กลุ่มอาการที่พบได้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งสมองมี 3 กลุ่มอาการใหญ่ๆ คือ
กลุ่มที่ 1 อาการปวดศีรษะ และผู้ป่วยมักจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย หากไม่ได้รับการรักษา ก็จะยิ่งปวดศีรษะหนักมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่มีอาการดังกล่าวและสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ ควรไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะ
กลุ่มที่ 2 มีการเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสมองที่เกิดโรคว่าเป็นสมองส่วนที่ควบคุมร่างกายส่วนใด เช่น ถ้าเกิดในสมองส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อแขน ขา ก็จะมีอาการชาตามแขน ขา หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง ถ้าเกิดโรคในสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ ก็จะทำให้มีอารมณ์แปรปรวน เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้ายได้ค่ะ
กลุ่มที่ 3 อาการชัก ซึ่งมีทั้งอาการชักทั้งตัว ที่อาจหมดสติหลังการชัก ปัสสาวะ/อุจจาระโดยไม่รู้ตัวและ
อาการชักเฉพาะส่วน ที่มีอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งสั่นกระตุกอย่างผิดปกติและควบคุมไม่ได้ ซึ่งอาการชักเฉพาะส่วนนี้อาจจะทำให้มีอาการชักทั้งตัวเป็นอาการต่อเนื่องได้ค่ะระยะโรค
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งสมองนั้นไม่ได้แบ่งโรคออกเป็นระยะๆเหมือนอย่างโรคมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ แต่จะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มมะเร็งสมองที่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มมะเร็งสมองที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้
กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มมะเร็งสมองที่รักษาไปแล้วอาจมีโรคกลับมาใหม่


มะเร็ง, สมอง, ก้อนเนื้อ, ผ่าตัด, ฉายแสง, เคมีบำบัด, TUMOR, มะเร็งสมอง, ก้อนเนื้อร้าย, วิธีการรักษามะเร็งสมอง,ผลข้างเคียงในการรักษามะเร็งสมอง, กลุ่มอาการของมะเร็งสมอง, ระยะของมะเร็งสมองวิธีการรักษา
ในการรักษามะเร็งในสมองนั้น มีวิธีรักษาอยู่ 3 วิธีหลักๆได้แก่ 1.การผ่าตัด 2.การฉายรังสี 3.การให้ยาเคมีบำบัด
วิธีที่ 1 การผ่าตัด เป็นการรักษาที่ผู้ป่วยโรคนี้ใช้วิธีนี้เยอะที่สุด ถ้าหากตำแหน่งของโรคไม่เป็นอันตรายต่อความพิการและชีวิตผู้ป่วย แพทย์ผ่าตัดมักจะผ่าเอาก้อนเนื้อออกให้หมดหรือให้ก้อนเนื้อเหลือขนาดเล็กที่สุด
วิธีที่ 2 การฉายรังสี ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าเอาโรคออกมาจากร่างกายได้หมด หรือกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ ก็จะใช้การฉายรังสีเป็นการรักษาหลักของผู้ป่วยแทนค่ะ
วิธีที่ 3 การให้ยาเคมีบำบัด จะให้กับเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งสมองชนิดที่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดซึ่งมีตัวยาไม่กี่ชนิดเท่านั้นค่ะ

นอกจากวิธีรักษา 3 วิธีนี้แล้วนะคะ ยังมีการรักษาเพิ่มเติมตามอาการของผู้ป่วยด้วย คือการกินยาควบคุมอาการชักอย่างต่อเนื่อง ทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูระบบการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยที่มีโรคในสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งต้องมีการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการคิด และการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตประจำวันของผู้ป่วยอย่างมาก ครอบครัวและคนรอบข้างควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ พยาบาลเพื่อให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงและสามารถรับมือกับผู้ป่วยได้ค่ะผลข้างเคียง
การรักษาทั้ง 3 แบบที่กล่าวมาข้างต้นอาจมีผลข้างเคียงตามมาภายหลังได้ค่ะ
ผู้ป่วยมะเร็งผ่าตัด อาจมีอาการปวดแผล เลือดออก ติดเชื้อ และการบาดเจ็บจากมีดผ่าตัดไปตัดถูกอวัยวะอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะ
ผู้ป่วยจากการฉายรังสี จะมีผมร่วง มีภาวะสมองบวม มีการเปลี่ยนแปลงของหนังศีรษะ และมีอาการชัก
ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด จะมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ภาวะเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวต่ำค่ะ ถ้ารักษาเสร็จมาใหม่ๆ มีอาการข้างเคียงขึ้นมาบ้างก็ไม่ต้องแปลกใจ
ถ้าผู้ป่วยเห็นว่าตนเองมีอาการผิดปกติ หรือมีผลข้างเคียงหนักกว่าปกติ ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะวิธีป้องกัน
วิธีป้องกันของโรคมะเร็งสมองนี้ ยังไม่มีวิธีได้รับการยืนยันว่าได้ผลจริงค่ะ แต่เพื่อลดความเสี่ยงของโรคนี้ ควรจะหลีกเลี่ยงสารพิษจากโรงงานผลิตยาง โรงงานกลั่นน้ำมันดีกว่านะคะ แล้วก็รวมไปถึงปัจจัยสุ่มเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดมะเร็งในอวัยวะอื่นๆ อย่าง การสูบบุหรี่ หรือการดื่มสุรา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งทุติยภูมิที่อาจแพร่กระจายไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกายได้ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ
http://haamor.com

และภาพประกอบจาก
http://www.manager.co.th

http://siamsupichai.blogspot.com
http://www.drmethee.com/Brain%20tumor.htmlบทความแนะนำ

คลิปสอนนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็กทารกแรกเกิด
น้องติดพี่เป็นตังเม แก้ไขยังไงดี
ทำไมลูกชอบหยิบของเข้าปาก
ทำยังไงไม่ให้ผื่นผ้าอ้อมและเชื้อรากลับมารังควานลูกอีก

Facebook Comment