เอ็กโก กรุ๊ป จัดกิจกรรม “เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์" นิทรรศการให้ความรู้เชื้อเพลิง

เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ด้วยการมีประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจะทำให้เด็กซึ่งเป็นวัยต้นทางที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้มีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ มากขึ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้จัดกิจกรรม “เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์” นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของเชื้อเพลิงต่างๆ ที่ใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีความรู้และความเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของไฟฟ้า ผ่านการ์ตูนฮีโร่พลังงานทั้ง 6 ตัว ในฐานการเรียนรู้ทั้ง  6 ฐาน
“เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์” เป็นกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ใน 3 ด้าน ภายใต้โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” โครงการต่อเนื่อง 5 ปี (ปี 2560-2564) โดยใช้ศักยภาพหลักขององค์กร องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้า ร่วมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ผ่านกิจกรรม 3 ด้านหลัก ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน (Health) สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Head & Hand) และ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Heart)
“เอ็กโกเรนเจอร์” การ์ตูนฮีโร่พลังงาน ได้รับการพัฒนาขึ้นมาร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและบุคลากรของเอ็กโก กรุ๊ป ที่มีความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเนื้อหาของนิทรรศการอยู่บนพื้นฐานความรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้และลงมือปฎิบัติในฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน ไปพร้อมกัน ก๊าซเรนเจอร์ โคลเรนเจอร์ ไบโอแมสเรนเจอร์  โซลาร์เรนเจอร์ วอเตอร์เรนเจอร์ และวินด์เรนเจอร์
กิจกรรม “เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์” ได้พาเหล่าฮีโร่พลังงานทั้ง 6 ตัว และปีศาจความมืด ไปบุกตะลุยโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ได้แก่ โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง จ.ปทุมธานี อาทิ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง และโรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร และโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จ.ราชบุรี อาทิ โรงเรียน วัดดอนเสลา โรงเรียนวัดโกสินารายณ์ โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา โรงเรียนวัดยางหัก โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน เอ็กโก กรุ๊ป จึงผสานความร่วมมือกับโรงเรียน ครู และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา นำศักยภาพหลักขององค์กรและความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าที่พี่วิศวกรมี ร่วมพัฒนาน้องๆ ที่อยู่ในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า ให้มีความรู้ด้านพลังงาน เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้และต่อยอดความรู้ในอนาคต ควบคู่กับการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจำวัน

บทความแนะนำ

หนูน้อยเต้นแรง! อินเนอร์มาเต็ม ไม่แคร์เพื่อนเลย
รับมือ! ลูกชอบตะโกนโวยวาย ปาข้าวของ
เมื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักพักบ้านเดียวกับหนู
6 ของเล่นพัฒนาทักษะเบบี๋

Facebook Comment