ดาวน์โหลดฟรี!! ​ปฏิทิน "เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี"

ดาวน์โหลดฟรี!! ปฏิทิน "เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี"

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยนำภาพจากธนบัตรแบบใหม่ (แบบที่ 17)

ซึ่งถูกออกแบบภายใต้แนวคิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข นำความร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์และสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมืองตลอด 236 ปีที่ผ่านมา  โดยท่านสามารถ ดาวน์โหลดปฏิทินชุด “เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี” ได้ที่นี่

คลิกดาวน์โหลด

--------------------------------------------------------

บทความแนะนำ

เล่นกับลูก ได้ความคิดซับซ้อนพัฒนา EF
สอนลูกให้เข้าใจ แบบไม่ต้องท่องจำ
แพทย์แนะให้สตรองแค่ไหน ออกแดดต้องป้องกัน!!
10 เมนูอาหาร สำหรับเด็กเบื่อข้าว

Facebook Comment