โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลพหลโยธิน มอบโปรแกรมราคาพิเศษ


Welcome to | โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลพหลโยธิน
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลพหลโยธิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆ ที่ให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ย่านสะพานควาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2515 ด้วยเจตน์จำนงและความมุ่งมั่นของนายแพทย์สังกาศ ทองบริสุทธิ์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นเลิศทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ ให้การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง และยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
จากความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องการให้บริการด้านการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อการรักษาพยาบาลอย่างทันต่อเหตุการณ์และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โรงพยาบาลฯ ได้ขยายพื้นที่การให้บริการอีกเป็นอาคารที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งเป็นอาคารขนาด 9 ชั้น สำหรับรองรับผู้ป่วยได้ถึง 250 เตียงเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ป่วยให้มากขึ้น นับแต่นั้นมาโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ได้ก้าวสู่พัฒนาการด้วยการนำเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค ตลอดจนความเชี่ยวชาญของแพทย์ในหลายสาขา

ระบบคุณภาพการันตี
Hospital Accreditation (HA) การรับรองและประกันคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับกาญจนาภิเษกจากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ISO 9001:2008 การรับรองคุณภาพมาตรฐานทั้งองค์กร
ISO 14001:2004 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
OSHAS 18001:2007 ระบบคุณภาพมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
HACCP: Hazard Analysis and Critical Point ระบบการวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤตเพื่อให้อาหารสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ISO 15189:2007 ระบบคุณภาพมาตรฐานที่รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการชันสูตร
รางวัลทรงเกียรติด้านการบริการยอดเยี่ยมเพื่อลูกค้า (Best Customer Service Awards) 3 ปีซ้อนจาก ACCP Hospital Service Awards

Promotion  
  1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก จำนวน 1 เข็ม ราคาปกติ 1420 บาท ลดเหลือ 890 บาท (รวมค่าบริการ รวมค่าแพทย์ ) Code R1IP001
  2. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก จำนวน 2 เข็ม ราคาปกติ 5470 บาท ลดเหลือ 4900 บาท (รวมค่าบริการ ไม่รวมค่าแพทย์ ) Code R1IP002
  3. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธ์ สำหรับเด็ก จำนวน 2 เข็ม ราคาปกติ 5890 บาท ลดเหลือ 5500 บาท(รวมค่าบริการ ไม่รวมค่าแพทย์ ) Code R1IP003
          *** ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์กุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 3 โทร 02-271-7000 ต่อ 10310,10311

      4. โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการเดี่ยว  จำนวน 3 ครั้ง ในราคา 2500 บาท (รวมค่าบริการ รวมค่าครูฝึก) Code R1IP004
      5. โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการเดี่ยว  จำนวน 5 ครั้ง ในราคา 4100 บาท (รวมค่าบริการ รวมค่าครูฝึก) Code R1IP005
      6. โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการกลุ่ม  จำนวน 3 ครั้ง ในราคา 2500 บาท (รวมค่าบริการ รวมค่าครูฝึก) Code R1IP006
      7. โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการกุล่ม  จำนวน 5 ครั้ง ในราคา 4100 บาท (รวมค่าบริการ รวมค่าครูฝึก) Code R1IP007
      8. โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา 30 นาที   จำนวน 3 ครั้ง ในราคา 2000 บาท (รวมค่าบริการ รวมค่าครูฝึก) Code R1IP008
      9. โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา 30 นาที   จำนวน 5 ครั้ง ในราคา 3300 บาท (รวมค่าบริการ รวมค่าครูฝึก) Code R1IP009
     10.โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา   1 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง ในราคา 3400 บาท (รวมค่าบริการ รวมค่าครูฝึก) Code R1IP010
     11.โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา   1 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง ในราคา 5500 บาท (รวมค่าบริการ รวมค่าครูฝึก) Code R1IP011
           *** กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
                ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก อาคาร 1 ชั้น 3 โทร 02-271-7000 ต่อ 10310, 10311 

     12.โปรแกรมสารก่อภูมิแพ้อาหาร ในราคา 3400 จากราคาปกติ 3720 บาท (รวมค่าบริการ โดยไม่รวมค่าแพทย์ ) Code R1IP012
     13.โปรแกรมสารก่อภูมิแพ้อาหารทะเล ในราคา 3400 จากราคาปกติ 3720 บาท (รวมค่าบริการ โดยไม่รวมค่าแพทย์ ) Code R1IP013
     14.โปรแกรมสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ  ในราคา 3400 จากราคาปกติ 3720 บาท (รวมค่าบริการโดยไม่รวมค่าแพทย์ ) Code R1IP014
          *** กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
               ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก อาคาร 1 ชั้น 3 โทร 02-271-7000 ต่อ 10310, 10311

    15.ตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ  ในราคา 3500 บาท จากราคาปกติ (รวมค่าบริการ รวมค่าแพทย์) Code R1IB001
         ***กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
            ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรีอาคาร 1 ชั้น 4 โทร 02-271-7000 ต่อ 10498, 10499

   16.ขูดหินปูนขัดฟัน พร้อม x-ray ช่องปากและฟัน ในราคา 890 บาท จากราคาปกติ 2220 บาท  (รวมค่าบริการ รวมค่าแพทย์) Code R1ID001
          ***กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
             ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ทันตกรรมและรากเทียมอาคาร 1 ชั้น 4 โทร 02-271-7000 ต่อ 10494, 10495

  17.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 1 เข็ม ในราคา 790 บาท จากราคาปกติ 1320 บาท (รวมค่าบริการ รวมค่าแพทย์) Code R1IM001                       
            *** ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกอายุรกรรมอาคาร 1 ชั้น G โทร 02-271-7000 ต่อ 10196, 10197 
 
 เพียงแสดงบัตรสมาชิกรักลูกคลับ ทางโทรศัพท์มือถือ พร้อมบอก code ที่ต้องการใช้บริการ ได้ที่โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลพหลโยธิน
 ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

ที่ตั้ง
670/1 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-271-7000
Fax : 0-2271-4454

ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม
paolo@paolohospital.com 
http://www.paolohospital.com

 

บทความแนะนำ

ประโยชน์และสรรพคุณจากน้ำมันมะพร้าว
โรคเลซี่อายและโรคตาเหล่ ต่างกันจริงหรอ!
ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคของผู้ใหญ่ที่เด็กต้องระวัง
กินเผื่อเจ้าตัวน้อย

Facebook Comment