นานาชาติบรอมส์โกรฟ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ (Bromsgrove International School Thailand) เป็น โรงเรียนนานาชาติ ที่ให้ความสำคัญด้านการเรียนรู้อย่างรอบด้านของเด็ก นอกจากด้านวิชาการแล้ว เด็กต้องมีความสุขที่จะเรียนรู้ด้วย

Bromsgrove International School Thailand, โรงเรียน, เลือกโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับพ่อแม่ที่มองหาโรงเรียนเพื่อต้องการให้ลูกได้ภาษาที่สอง แต่ภาษาเพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมด เพราะบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียน รวมถึงการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญ เด็กต้องสนุกและมีความสุข ที่จะได้เรียนหนังสือไปพร้อมกันด้วย เช่นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ที่นอกจากให้ความสำคัญในเรื่องของหลักสูตรแล้ว บรรยากาศและความรู้สึกของเด็ก เป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญมากที่สุดเช่นกัน

Bromsgrove International School Thailand, โรงเรียน, เลือกโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ เป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนบรอมสโกรฟ ประเทศอังกฤษ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี ในประเทศไทย โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟมีด้วยกัน 2 วิทยาเขต เพื่อรองรับนักเรียนในส่วนของเด็กเล็กและเด็กโต แบ่งเป็น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบรอมส์โกรฟ วิทยาเขต รามคำแหง 164 เปิดสอนในส่วนของเตรียมอนุบาล-อนุบาล และโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ วิทยาเขต วินด์เซอร์ปาร์ค ตั้งอยู่ถนน สุวินทวงศ์ มีนบุรี สำหรับชั้นประถม-มัธยม ตั้งอยู่ติดสนามกอล์ฟ 36 หลุม ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ และบรรยากาศอันเงียบสงบ นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้มีหอพักเต็มเวลาและรายสัปดาห์สำหรับนักเรียนชาย หญิงอายุ 9-18 ปี ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ได้เต็มที่นอกเหนือจากห้องเรียนทั้งทางด้าน วิชาการ และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

หลักสูตรแห่งชาติแบบอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ใช้ระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรและรูปแบบของโรงเรียนในประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการปรับรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและธรรมชาติของเด็กไทย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ในการเริ่มต้นเรียนอย่างเต็มหลักสูตร และวิธีการเรียนการสอนแบบอังกฤษนี่เองที่ทำให้เด็กทุกๆ มีมาตรฐานทางการศึกษาในระดับดีไปจนถึงดีมาก และสามารถทำให้พวกเขาเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย Oxford ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ มหาวิทยาลัย Michigan ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง LSE (London School of Economics), Bath, Edinburgh, Glasgow และ Warwick

สำหรับเด็กเล็ก รูปแบบการเรียนการสอน ได้นำ “การเล่น” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร นอกจากเด็กจะสนุกและตื่นเต้นกับการเรียนแล้ว ยังช่วยให้เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีให้เด็ก ก่อนที่เด็กจะได้เลื่อนชั้นเรียนขึ้นไปอีกระดับขั้นหนึ่งต่อไป

บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบให้คุณครูเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็ก กล้าคิดและกล้าแสดงออก วิธีนี้จะพัฒนาความคิดเชิงตรรกะและทักษะการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง คำถามที่ใช้ถามตอบกับนักเรียนเป็นคำถามปลายเปิด เพื่อทดสอบความรู้ของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น ส่วนคุณครูที่คัดเลือกมานั้น จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่แตกต่างกัน แต่เป็นความเชี่ยวชาญที่จะนำมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนและกระตุ้นความ สามารถของเด็กอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถของครูผู้สอน เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์และมีศักยภาพที่ดีเมื่อเขาเรียนจบออกไป

Bromsgrove International School Thailand, โรงเรียน, เลือกโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนนานาชาติวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย

นักเรียนจะได้เรียนกับรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้วนั้น การสำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ที่มีธรรมชาติให้เด็กได้จับต้อง ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ปล่อยให้เขาได้ลองตั้งสมุติฐาน และลงมือทดลองเพื่อหาคำตอบ การเรียนแบบนี้จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งในห้องเรียนที่มีคุณครูเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยมีคุณครูคอยชี้นำ เด็กจะรู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้เรียนรู้

กิจกรรม

โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเนอสเซอรี่ เข้ามาทำกิจกรรมในโรงเรียนได้ แต่ละเทอมกิจกรรมจะแตกต่างกันออกไป สิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญมากๆ คือเรื่องสุขภาพ ดังนั้นกิจกรรมจึงมีการผสมผสานทั้งการเรียน และกีฬา ได้แก่ คณิตศาสตร์, ฟุตบอล, เทควันโด, การเล่านิทาน, ดนตรี และการเคลื่อนไหว เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ทั้งหมดนี้จะทำให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน

วันพิเศษ กิจกรรมพิเศษ

เพราะเป็นโรงเรียนานาชาติ จึงทำให้กิจกรรมพิเศษของที่นี่มีบ่อยมาก วันพิเศษ ได้แก่ วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันปีใหม่จีน ปีใหม่ไทย คริสมาสต์, อีสเตอร์, วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น และนี่เป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น

ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบรอมส์โกรฟ รามคำแหง 164 มีการจัดกิจกรรม Playgroup ขึ้นสำหรับเด็ก 6 เดือนถึง 3 ปี เด็กๆจะได้สนุกกับกิจกรรมและสัมผัสกับประสบการณ์หลากหลาย อาทิ เช่น ศิลปะ, ดนตรี, การเล่านิทาน, เครื่องเล่นทั้งกลางแจ้ง และในร่ม โดยมีคุณครูและเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด จัดขึ้นทุกวันพุธ และวันศุกร์ เฉพาะตอนเปิดเทอมเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 9.45 – 11.45 am. เสียค่าใช้จ่าย 150 บาทต่อครั้ง พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง

ห้องเรียน

ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบรอมส์โกรฟ ห้องเรียนแต่ละห้อง จะถูกจำกัดให้มีเด็กนักเรียนในห้องเรียนได้ไม่เกิน 15 คน เพราะเราจะแบ่งพื้นที่ที่เหลือในห้องให้เป็นมุมกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีห้องพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อให้นักเรียนที่สนใจ เข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะด้านต่างๆ ได้ ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีและห้องเต้นรำ ห้องโถงที่มีเวที ห้องเรียนศิลปะ, ห้องสมุด, ห้องสำหรับเด็กเล็ก (Soft Play), ห้องแสดงบทบาทสมมติ (Roly Play) ห้อง "Messy Play" และสระว่ายน้ำขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับเด็ก

บริเวณรอบโรงเรียน

ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่แถบชานเมือง ภายในโรงเรียนได้รับการจัดสรรให้เน้นเรื่องของธรรมชาติ เพื่อที่เด็กจะได้มีพื้นที่สีเขียวไว้สำหรับเด็กได้เล่นและได้ค้นคว้าสำรวจ ธรรมชาติ

การเดินทาง

โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ การจราจรที่ติดขัด จึงไม่เป็นปัญหาของผู้ปกครองในการมาส่งบุตรหลานที่โรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีรสบัสคอยให้บริการ ตามจุดต่างๆ โดยจะมาส่งนักเรียนที่ วิทยาเขตรามคำแหง 164 ก่อน และต่อด้วยวิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค ต่อไป

ความปลอดภัย

เด็กนักเรียนทุกคนจะต้องมีการเซนต์ชื่อเข้า ออกทุกวัน และคนที่มาติดต่อที่โรงเรียน จะต้องติดบัตรที่ทางโรงเรียนเตรียมไว้ให้ทุกครั้ง เมื่อเด็กมาถึงโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับส่ง ตรงประตูทางเข้า โรงเรียนไม่อนุญาตให้มีรถเข้ามาวิ่งในโรงเรียน ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ทางโรงเรียนมีการตรวจอุปกรณ์ต่างๆ อยู่เสมอนอกจากนี้ยังมี รปภ คอยดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ในห้องเรียนแต่ละห้อง จะมีนักเรียนไม่เกิน 15 คน เพื่อคุณครู และครูผู้ช่วยสอน สามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย สำหรับชั้นเตรียมอนุบาล จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 5 คน แบ่งเป็นครู ครูผู้ช่วยสอน พี่เลี้ยงเด็ก และพยาบาลวิชาชีพ คอยดูแล

สุดท้ายนี้ผู้บริหารของโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ กล่าวทิ้งท้ายถึงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า “เรามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพให้เด็กนักเรียนทุกคน ไม่เพียงแต่ในด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านกีฬาศิลปะ และอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เรียกว่าเราบรรลุเป้าหมายนี้โดยมีเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเรียนรู้ และในอนาคตโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟจะเป็นสถานที่ที่การเรียนรู้เริ่มต้นและไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาต่อไป

alt

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบรอมส์โกรฟ

344 หมู่ 12 ซอยรามคำแหง 164 กรุงเทพฯ 10510

Email address : earlyyears@bromsgrove.ac.th

Tel: 0-2540-7122-3 Fax: 0-2540-7124

Bromsgrove International School Thailand, โรงเรียน, เลือกโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนนานาชาติ

บทความแนะนำ

อาการไข้เลือดออก ไข้เลือดออก การรักษาไข้เลือดออกและป้องกัน
9 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มอาหารเสริม
คลิปพัฒนาการ 40 สัปดาห์ทารกในครรภ์
เบคอนพันเห็ด เมนูสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

Facebook Comment