โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา เตรียมความพร้อมเรื่องภาษาให้เด็กรอบด้าน

โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา ถึงแม้จะเปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 60 ปี แต่ยังคงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองในเรื่องของการเรียนแบบ บูรณาการที่เน้นให้เด็ก สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันได้

โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียน, หาโรงเรียน, เลือกโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, school tourผู้อำำนวยการ ศาสวัต มูลสถาน ผู้บริหาร กล่าวถึงภาพรวมของโรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยาว่า “โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา เป็นโรงเรียนสายสามัญที่เปิดสอนภาษาจีนควบคู่กันมาโดยตลอด และในช่วง 10 ปีหลัง ได้เพิ่มหลักสูตร English Program เข้ามา ส่วนของชั้นเรียนเราจึงแบ่งออกเป็น 2 แผนก คือ สายสามัญ (ไทย – จีน) และ English Program ครับ”

หลักสูตรการเรียนการสอน

ดีไซน์หลักสูตร เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองมากที่สุด “หลักสูตรการเรียนการสอน เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และมีการดีไซน์หลักสูตรสถานศึกษาเพิ่ม เนื่องจากเราเป็นระดับประถมศึกษา จึงเน้นที่การเตรียมพื้นฐานของเด็กให้ได้มากที่สุด หลายคนอาจรู้สึกว่า การท่องจำนั้นล้าสมัย แต่โรงเรียนยังมีความเชื่ออยู่ว่า เด็กระดับประถมต้องอาศัยการจดจำอยู่ เช่น การท่องคำศัพท์ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพราะการท่องจะช่วยฝึกฝน ให้เด็กมีคลังคำศัพท์ที่จำได้ และนำไปใช้ในอนาคตได้”

“นอกเหนือจากหนังสือเรียน และคอมพิวเตอร์แล้ว โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา ยังเน้นให้เด็กได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมจริงข้างนอกโรงเรียนอีกด้วย โดยใช้สถานที่ที่ใกล้กับโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่ตึกจามจุรีแสควร์ พาไปเรียนรู้ธรรมชาติ ที่สวนลุมพินี หรือในวิชาคำนวณ เราให้เด็กลองไปคำนวณกันจริงๆ ที่ตลาด เสร็จแล้วให้เด็กกลับมาเขียนรายงานว่าเขาได้อะไรบ้างจากการไปในครั้งนี้ นี่คือสิ่งที่ เรานำมาประยุกต์ใช้ในหลักสูตร”

ความพร้อมของเด็ก “อนุบาล” คือหัวใจสำคัญ

โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียน, หาโรงเรียน, เลือกโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, school tourในระดับอนุบาล ที่โรงเรียนแห่งนี้ ใช้ระบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) เป็นระบบที่เน้นเตรียมความพร้อมให้เด็กมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน คือ อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กมีอิสระด้านความคิด โดยไม่บังคับว่าเด็กต้องอ่านออก หรือเขียนได้ ในห้องเรียนจึงมีฐานให้เด็กเลือกว่าอยากเรียนอะไร เมื่อเลือกแล้ว คุณครูจะคอยประเมินผลและสังเกตพัฒนาการของเด็กว่าเป็นไปตามความเหมาะสมของ วัยหรือไม่

English Program แบบเต็มตัว

“ในปีการศึกษา 2556 ทางโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนเฉพาะ English Program เท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นสมาชิกอาเซียน และภาษาที่ต้องใช้เป็นหลักคือภาษาอังกฤษ ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะมาพัฒนาหลักสูตร English Program อย่างเต็มตัว เพื่อที่เด็กจะสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาต่อ ศึกษาต่อ หรือแข่งขันในอนาคตได้ และภายใน 6 ปีข้างหน้า โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา จะกลายเป็นโรงเรียนสองภาษาอย่างเต็มตัวครับ”

บรรยากาศภายในห้องเรียน ที่มีการเรียนการสอน

  • เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเองทั้งหมด โดยมีครูผู้สอน เป็นผู้ที่คอยชี้นำโรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียน, หาโรงเรียน, เลือกโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, school tour
  • คุณครูคอยกระตุ้นให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก และลงมือทำได้ด้วยตัวเอง
  • ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย ช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

  • ถึงแม้พื้นที่ของโรงเรียนมีจำกัด แต่สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญ คือความเป็นระเบียบวินัยของเด็กนักเรียน การดูแลความปลอดภัยให้เด็กจากคุณครู และความสะอาดบริเวณด้านในของโรงเรียน
  • มีสนามเด็กเล่น
  • มีห้องสมุด

จุดเด่น และกิจกรรมของโรงเรียน

  • ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา เปิดสอนกีฬาเทควันโด ให้กับเด็กที่สนใจทุกเย็น
  • ส่งเสริมทักษะด้านดนตรี นอกจากวิชาเรียนดนตรีแล้ว กิจกรรมเสริมทักษะที่ทำร่วมกัน คือ วงดุริยางค์ ที่เตรียมและซ้อมไว้ตลอดเวลา เพื่อนำไปแสดง หรือแข่งขัน
  • ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ มีการวัดผล หรือการทดสอบร่วมกับสำนักพิมพ์ ซึ่งที่ผ่านมาเด็กของเราสามารถทำคะแนนได้ในอันดับต้นๆ ของประเทศ
  • กิจกรรมวันคริสต์มาส ที่ให้เด็กนักเรียนแต่ละห้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และกล้าแสดงออก ผ่านกานแสดง ร้องเพลง เป็นต้น
โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา, โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียน, หาโรงเรียน, เลือกโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, school touralt

ที่ตั้ง 586 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร 0-2234-3734 , 0-2234-3730 ,0-2234-3734

อีเมล : christhamwittaya@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.cts.ac.th

Facebook :https://www.facebook.com/christhamwittaya

บทความแนะนำ

ทึ่ง กับสิ่งที่คุณพ่อมือใหม่มีโอกาสได้ทำ
Q & A การเลี้ยงลูกที่ติดจุกนมหลอก
9 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มอาหารเสริม
กินตามนี้! ถ้าอยากให้ลูกเกิดมาผิวสวย ผิวขาว เพียงกินให้ถูกช่วงอายุครรภ์ ผิวลูกผ่องได้

Facebook Comment