The Little House โรงเรียนนานาชาติ

เตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก เพราะเขายังอยู่ในวัยที่เรียนรู้ได้เร็ว และซึมซับอะไรง่าย การเลือกโรงเรียนอนุบาลและเนิร์สเซอร์รี่ที่เป็นแบบนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนให้กับเจ้าตัวเล็ก ก็จะช่วยให้เด็กคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ในอนาคตเมื่อลูกเข้าไปเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ จะได้ไม่ประหม่าในการใช้ภาษาอังกฤษ

The Little House International School, โรงเรียน, เลือกโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนนานาชาติหากวัตถุประสงค์ของคุณพ่อ คุณแม่ คือ อยากให้ลูกได้คลุกคลีกับเด็กๆ ต่างชาติต่างภาษา หลากหลายชาติพันธุ์ ไม่ใช่มีเด็กไทยเยอะกว่าเด็กต่างชาติ จนลูกไม่ค่อยมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่ ก็ต้องเลือกโรงเรียนนานา ชาติที่มีสัดส่วนของเด็กไทย กับเด็กต่างชาติในปริมาณที่พอๆ และหากต้องการให้ลูกเรียนในโรงเรียนที่คุณครูดูแลเด็กอย่างๆ ทั่วถึง ก็ต้องเลือกโรงเรียนที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป ซึ่ง “The Little House International School” เป็นโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมากที่สุดค่ะ

“The Little House International School” ตั้งอยู่ในซอยทองหล่อ 5 เป็นทั้งเนอร์สเซอรี่ และโรงเรียนอนุบาลนานาชาติขนาดเล็ก แต่ละคลาสมีเด็กๆ อยู่เพียงไม่เกิน 10 คน ทำให้คุณครูที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถดูแลเด็กๆ ได้อย่างทั่วถึง และเด็กๆ ก็ได้ใกล้ชิดกับเพื่อนมากขึ้น

The Little House International School, โรงเรียน, เลือกโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนนานาชาติจุดเด่นของ Little House อยู่ที่การจัดสภาพแวดล้อมโดยรวมให้เอื้อต่อการเล่นอย่างสร้างสรรค์ของเด็กๆ มีทั้งกระบะทราย บ่อทราย สะพานเชือก กระดานวาดรูป ของเล่นจำลอง อย่างเตารีด บล็อกไม้ และมีสวนเล็กๆ เอาไว้ให้เด็กๆ ได้ปลูกต้นไม้ ผัก และดอกไม้ด้วย เด็กๆ จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการทำสวน และแปลงผัก เช่น ชนิดของผักต่างๆ ขั้นตอนการเจริญเติบโตของต้นไม้

เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่าตัวเองจะปลูกต้นอะไรลงไปในสวน และบางสิ่งที่ปลูกลงไป อาจจะไม่งอกขึ้นมา หรือเจริญเติบโตไม่ค่อยดี ที่สำคัญเด็กๆ จะได้ฝึกการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ไปด้วย นับเป็นการเรียนรู้แบบ active learning และระหว่างที่กำลังปลูกต้นไม้กันอยู่นั้น เด็กๆ บางคนอาจจะมองเห็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอยู่บนพื้นดิน เช่น แมงมุม ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เด็กๆ จะต้องเรียนรู้ว่า แมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง และพวกเขาไม่ควรไปทำร้ายมัน ส่วนพืชผักที่เด็กๆ ปลูกกันเองนี้ บางครั้งก็จะมีการเก็บเอาไปทำอาหารกลางวันให้เด็กๆ กินกันด้วยซึ่งมั่นใจได้เลยว่าปลอดจากสารพิษ

Little House ใช้หลักในการสอน แบบ PE (Physical Education) ที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทุกด้านของเด็กๆ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ผ่านการเรียนยิมนาสติกแบบเด็กๆ การล้อมวงกันร้องเพลงกับคุณครู การเรียน Cooking Class แบบง่ายๆ การเรียนเทควันโด และการฝึกทักษะทางสังคมด้วยการวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ ในสนามเด็กเล่นที่มีของเล่นหลากหลาย ให้เด็กๆ ได้ใช้จินตนาการของตัวเองอย่างเต็มที่ จะช่วยให้เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองในทุกๆ ด้านของเด็กๆ

ส่วนการเรียนการสอนนั้น Little House สอนด้วยหลักสูตรอังกฤษ ซึ่งครูจะเตรียมแผนการสอนไว้ตลอดทั้งเทอม และเอามาบาลานซ์กับเรื่องที่ครูจับจุดได้ว่าเด็กๆ กำลังให้ความสนใจอยู่ แล้วคูก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ทำเรื่องที่พวกเขาสนใจด้วย เช่น บางทีครูอาจจะหยิบยกเหตุการณ์ปัจจุบันมาพูดคุยกัน เช่น เรื่องน้ำท่วม แล้วดูว่าเด็กๆ สนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ

The Little House International School, โรงเรียน, เลือกโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนนานาชาติและเนื่องจากเด็กที่มาเรียน ยังอยู่ในวัยเด็กเล็ก ชั่วโมงการเรียนของเด็กเลยค่อนข้างยืดหยุ่น สำหรับเด็กวัยขวบปีแรก – 3 ปี สามารถเลือกได้ว่าจะมาโรงเรียน 5 วัน / สัปดาห์ หรือจะมา 3 วัน / สัปดาห์ และสามารถเลือกเวลาเรียนได้ 2 แบบ คือเรียนตั้งแต่ 08.30-12.30 น. หรือ เรียนตั้งแต่ 08.30-14.00 น.

วัย 3 – 4 ปี ต้องเรียน 5 วัน/สัปดาห์ แต่สามารถเลือกเวลาเรียนได้ 2 แบบ คือเรียนตั้งแต่ 08.30-12.30 น. หรือ เรียนตั้งแต่ 08.30-14.00 น. ส่วนเด็กวัย 4 – 5 ปี มาเรียน 5 วัน/สัปดาห์ และเรียนตั้งแต่ 08.30 – 14.00น.

ที่นี่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้มีการ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และยังมีการเชิญผู้ปกครองให้มาชมการทำกิจกรรมต่างๆ ของเด็กๆ อีกด้วย เพื่อให้พ่อแม่ได้เห็นถึงพัฒนาการต่างๆ ของลูก และทำความรู้จักกับพ่อแม่ของเด็กคนอื่นๆ เป็นการสร้าง community เล็กๆ ขึ้นมา

นับว่า Little House เป็นบ้านหลังที่สองของเด็กๆ ได้ดีทีเดียว เพราะหลักคิดสำคัญของที่นี่คือ “การทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ และมีวิธีการรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย เช่น Terrible Two ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี และโลกใบเล็กๆ ใบนี้ จะช่วยเตรียมความพร้อม ให้เด็กๆ ก้าวออกไปสู่โลกใบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมได้โดยไม่ต้องกลัวสิ่งใด

“โดยธรรมชาติของเด็กๆ เขาจะต้องรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์เสียก่อน แล้วเขาจะเปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ และสนุกไปกับมัน การทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการฟังที่เด็กๆ พูด ฟังว่าพวกเขาต้องการอะไร”

คุณอลิสัน โอเวน / School Manager

alt

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.littlehouse.ac.th

โทร. 02-391-9157 02-381-6507

Email: slhbkk@loxinfo.com

บทความแนะนำ

โรงเรียน Kidsmatter พัฒนาทักษะตามธรรมชาติของเด็ก
อันตราย! ทำดีท็อกซ์ถึงตาย ทำเกิน 3 ครั้ง ระบบขับถ่ายรวน-เสี่ยงอันตราย
คุณแม่ตั้งครรภ์เตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน !
โซล่าร์ คิดส์ โรคประหลาดเด็กกลายเป็นผัก ขยับไม่ได้เวลากลางคืน!

Facebook Comment